1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Prefa Brno, a.s.

Prefa Brno 20Stavebnictví ožilo, ale jsme připraveni i na krizové scénáře

Přestože je platnost mnohých plánů již od předloňského nástupu pandemie koronaviru velmi nejistá, daří se společnosti Prefa Brno nadále získávat nové zakázky a také dostát všem závazkům vůči zákazníkům, partnerům i zaměstnancům. Více už nám řekne Michal Holák, generální ředitel a předseda představenstva firmy, která je předním tuzemským výrobcem betonových stavebních dílců.

Jsou to zejména konstrukční systémy pro průmyslovou, občanskou a bytovou výstavbu, dále velkorozměrové nádrže a prefabrikáty pro inženýrské stavby, ale i speciální tvary a řešení trub a šachet pro kanalizace a také estetické betonové výrobky pro dlážděné plochy, městský mobiliář a zahradní architekturu. „Co se týče vývoje roku 2021, první kvartál byl pro stavebnictví velmi špatný, ale po uvolnění, které přišlo na jaře, se situace zlepšila. Nastalo oživení, řada firem a investorů si zřejmě uvědomila, že je třeba dál fungovat, pracovat i stavět. Rozběhly se soukromé i veřejné projekty, díky kterým se stavebnictví vyvíjelo docela standardně, ovšem podzim už byl velmi hektický, protože všichni doháněli to, co na jaře zameškali, nebo odložili do šuplíku. Také my jsme se až do konce roku snažili dokončit co největší objem rozjednaných zakázek, mimo jiné z toho důvodu, že jsme počítali s dalším navýšením cen základních stavebních materiálů,“ říká Michal Holák, podle kterého má stále na chování zejména koncových zákazníků největší vliv celospolečenská situace včetně různých epidemiologických opatření a vládních restrikcí.

Nové investice (nejen) v Hodoníně

Za další významné negativní faktory považuje růst inflace, která je ve stavebnictví až dvojnásobná oproti obecnému průměru, a také politiku České národní banky, která průběžně zvyšuje základní úrokové sazby hypoték, které mohou být pro část investorů hůře dostupné. Lze tedy očekávat, že zájem o nové byty a domy poklesne. „Pořád jsme v hodně turbulentní době. Po špatném jaru, kdy jsme měli velkou ztrátu, nám pomohl úspěšný podzim, takže za rok 2021 pravděpodobně budeme na plánovaných číslech. Co se týká letošního roku, mohli bychom dosáhnout na stejný objem, ale konkrétní čísla zatím nedokážu odhadnout,“ pokračuje generální ředitel společnosti Prefa Brno, jejíž obrat se před pandemií pohyboval nad hranicí jedné miliardy korun.

Brněnská firma, která má zhruba 400 zaměstnanců, se během loňského roku věnovala nejen realizaci nových zakázek, ale podařilo se jí dokončit také důležité investiční projekty. Týkaly se především jejích výrobních závodů, které se nacházejí v Kuřimi, Oslavanech, Hodoníně, Strážnici a Veselí nad Moravou. „Největší událostí pro nás bylo dokončení nového mísicího jádra v závodě Hodonín, kde se zaměřujeme na prostorovou prefabrikaci. Jednalo se o investici za desítky milionů korun. Dále tam uvádíme do provozu novou výrobní halu č. 6, kde vyrábíme sortiment, jako jsou betonové retenční nádrže, čistírny odpadních vod, odlučovače ropných látek, dešťové usazovací nádrže nebo železobetonové korpusy pro trafostanice,“ popisuje Michal Holák s tím, že k investicím teď přistupují opatrněji, ale dlouhodobě plánované záměry zůstávají v platnosti.

„V letošním roce chceme investovat do nové výrobní haly v závodě Oslavany, kde vyrábíme moderní sortiment betonových prvků pod značkou Prefa Dekor. Jsou to nejrůznější dekorativní výrobky, u kterých vidíme slibný potenciál. Předpokládáme, že tato investice se výrazněji projeví až od roku 2023. Podobné technologické celky jsou vždy záležitostí dvou až tří let,“ doplňuje generální ředitel společnosti Prefa Brno, která se v předchozích měsících zabývala také prestižními zakázkami pro tuzemské investory. Příkladem může být dodávka systému rámových propustků s čedičovou výstelkou pro plzeňské vodárny, dále betonové trouby pro část kanalizační sítě v Olomouci nebo betonový skelet pro novou výrobní halu společnosti Juta v Jaroměři.

Co nás nezabije, to nás posílí

Přestože stavebnictví ve druhé polovině roku 2021 celorepublikově ožilo, musejí výrobci stavebních materiálů, realizační firmy a samozřejmě také investoři počítat se sílícím vlivem zásadních faktorů, jako je růst cen základních materiálů a energií. „Je to otázka kupní síly, zda bude schopná stavební projekty dál financovat. Platí to pro firmy, koncové zákazníky i pro stát, města a obce. My sami jsme od posledního kvartálu zvyšovali ceny některých výrobků o 5 až 10 %. Skokově nám narostly základní materiály, hlavně betonářská ocel, jejíž cena se zvýšila až o 90 % od začátku minulého roku,“ upozorňuje Michal Holák. Na skokový růst cen komodit lze dle jeho názoru reagovat jen velmi obtížně. Výběr dodavatelů je totiž poměrně omezený a cenová hladina se drží na jednotné úrovni podobně jako třeba u pohonných hmot.

Zatímco předchozí globální hospodářská krize v letech 2008 a 2009 měla podle něj jasný důvod, kterým byla nenasytnost bankéřů a spekulantů na akciových trzích, nyní je situace zcela odlišná. „Všichni čelíme neřízenému a neovladatelnému chaosu, se kterým jsme se nikdy předtím nesetkali. Z manažerského hlediska toho není příliš, o co se můžete opřít, protože standardní metody většinou nefungují. Základem je sledovat vývoj ve stavebnictví, reagovat na ceny vstupních materiálů a snažit se získávat zakázky, do kterých samozřejmě musíte zvýšené ceny vstupů promítat. Zároveň se neustále díváte, jak se chová trh i konkurence,“ sděluje generální ředitel společnosti Prefa Brno, která má rok 2022 připraveno hned několik variant tzv. krizových scénářů.

„Jsou to dvě až tři varianty, které si budeme průběžně vyhodnocovat, a to ještě častěji než v předchozích letech. Už loni jsme všechno řešili víceméně po měsících a někdy i v kratších intervalech. Největší obavu mám z chování koncových zákazníků, na které dopadá vliv inflace, zvyšování cen energií, nejistota ohledně COVID-19 i rostoucí ceny hypotéčních úvěrů. To vidím jako největší problém. Pokud dojde k naplnění pesimistického scénáře, budeme mít zakázek meziročně podstatně méně. Naopak optimismus nám dává lidové přísloví: Co nás nezabije, to nás posílí. Samozřejmě jsme rádi, že jsme všichni zdraví a že se nám společně se všemi zaměstnanci daří nepříjemnou situaci zvládat, zobchodovat zakázky za rozumnou cenu a dostát všem smluvním závazkům,“ zdůrazňuje Michal Holák.

Pomoc potřebným a boj s pandemií

Pozitivním jevem je jistě i vlna solidarity, která se koncentrovala do jihomoravského regionu po ničivém řádění tornáda v červnu minulého roku. Do pomoci lidem v zasažených obcích na Hodonínsku se okamžitě zapojila i společnost Prefa Brno, která ve firemní sbírce vybrala celkem 860-tisíc korun. Rozdělila je stejným dílem mezi čtveřici svých zaměstnanců, kteří se po zásahu přírodního živlu ocitli ve velmi vážné životní situaci. „Za firmu jsme do sbírky dali 220-tisíc korun, dále přispěli jednak naši zaměstnanci, ale i jedna subdodavatelská a dokonce i jedna konkurenční firma a její zaměstnanci, což jsme hodně ocenili. Kromě toho několik našich zaměstnanců pomáhalo ve svém volném čase přímo na místě při likvidaci škod, za což jim patří velký dík,“ dodává generální ředitel.

„Na závěr bych všem popřál pevné zdraví, hodně štěstí, chladnou hlavu a pokud možno nepodléhejme panice, i když okolnosti nejsou zrovna příznivé,“ uzavírá Michal Holák, který společně s kolegy z představenstva společnosti Prefa Brno vnímá, že aktivní a zodpovědný přístup je třeba i v rámci boje s pandemií. Proto od konce listopadu 2021 opět zavedli ve firmě zpřísněná opatření včetně testování všech zaměstnanců. Sáhli však i k pozitivnímu motivačnímu kroku, a to k mimořádné odměně 7-tisíc korun pro všechny zaměstnance, kteří stihnou aspoň jednu dávku očkování proti onemocnění COVID-19 do konce roku 2021.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...