1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

PST CLC, a.s.

PST CLC 20Pandemie nám přinesla nové příležitosti

„Stabilní a velmi široké portfolio klientů napříč celým spektrem průmyslu či obchodu nám pomohlo i v těžkých měsících „koronavirových“,“ říká Vít Votroubek, ředitel společnosti PST CLC, která již od roku 1991 působí na českém a evropském trhu jako spolehlivý dodavatel skladovacích, celních a přepravních služeb. Udržitelně růst chce také v letošním roce, který společně s pandemií koronaviru přinesl nejen krizové období, ale i nové obchodní příležitosti.„Naše cíle zůstávají ambiciózní.

Všichni vlastníci, a zejména pak ti naši, chtějí trvalý růst a neustálé zlepšování. Plán na fiskální rok 2020 byl tvořený a schvalovaný letos v lednu a únoru a předpokládal další udržitelný růst, ale ani teď se cílů nevzdáváme. Vidíme nové příležitosti ve strukturálních změnách v oboru, které jistě nastanou. Myslím, že můžeme těžit z naší flexibility a zároveň důslednosti, se kterou přistupujeme k jednotlivým projektům,“ vysvětluje ředitel společnosti, která je od roku 2012 součástí japonské skupiny Mitsui-Soko Group.

Ostravská společnost PST CLC, ve které pracuje zhruba 370 zaměstnanců, vlastní v Česku šest logistických center a provozuje 16 poboček zajišťujících ročně více než 150-tisíc celních deklarací. Kromě skladování a celních služeb se v rámci komplexního portfolia zabývá také všemi druhy přeprav. Tržby firmy se v minulých letech pohybovaly kolem 800 milionů korun a podobné finanční ambice byly nastaveny i pro roky 2019 a 2020. Jen stěží se ale dalo předvídat, že letos přijde pandemie koronaviru, která se projevila především prohloubením krize v automobilovém průmyslu. „Automotive pro nás není dominantní obor, takže objemové a finanční výpadky nebyly a nejsou tolik dramatické. Velký pokles měli i jiní zákazníci, třeba z oblasti módy. Po nejslabším květnu už vidíme opatrné oživení napříč zákazníky. Hodně jsme teď těžili z naší jinak stabilní pozice na trhu a ze sehraného týmu. Důležitá je i naše flexibilita, díky které jsme dočasně zajišťovali leteckou přepravu a celní odbavení zdravotnického materiálu, což nám částečně kompenzovalo výpadky objemů jiných klientů,“ pokračuje Vít Votroubek.

Sázka na automatizaci a robotizaci

Pandemie koronaviru společnosti PST CLC nabídla šanci stát se specialistou na dovoz zdravotnických potřeb z Číny. Firma se zapojila do pomoci potřebným formou bezplatných celních služeb při dovozech zdravotnického materiálu. Co ji k tomu vedlo? „Ihned po začátku koronavirové krize nás oslovili Rotariáni s žádostí o pomoc s dovozem roušek z Číny pro humanitární účely na severní Moravě, stejně tak i mnoho komerčních subjektů, které dovážely roušky čistě jako obchodní artikl. Poptávka po celním odbavení roušek byla veliká, vždyť v dubnu v letadlech nelétalo prakticky nic jiného. K této formě pomoci nás vedlo přesvěcení, že nejlépe můžeme pomoct v tom, v čem jsme na trhu nejlepší,“ odpovídá ředitel.

Odborníci společnosti PST CLC z celního oddělení i z poboček celních deklarací také odpovídali na desítky dotazů a pomáhali importérům překonat měnící se podmínky a byrokracii spojenou s dovozem zdravotnického materiálu v době výjimečného stavu, který byl vyhlášen v průběhu března. Vládní opatření proti šíření nového typu onemocnění samozřejmě ovlivnila i chod samotné firmy. „Naučili jsme se v maximální míře využívat telekonference a práci z domova a jak s nadsázkou říkám, chodit do kanceláře již není moderní. Co přinese budoucnost, neumíme ještě přesně odhadnout, ale jsme optimističtí. Vsadili jsme na automatizaci a robotizaci procesů a šetříme nemalé náklady na lidské práci. Zároveň doufáme, a už to i trochu vidíme, že se narovná situace na trhu práce,“ navazuje Vít Votroubek.

Jak podotýká, obrovský problém byl v předchozích letech zejména v dělnických profesích. „Sehnat skladníka, který chtěl alespoň trochu pracovat, byl nadlidský úkol a museli jsme mnohdy i odmítat nové zakázky. To se, doufám, brzy zlepší,“ věří ředitel společnosti PST CLC. Nové zakázky podle něj mohou přicházet hlavně z odvětví, která rostou i navzdory koronavirové krizi. Jedná se například o výrobu elektroniky, cigaret, prodej alkoholu nebo o internetové obchody a rozvážkové služby, které zažívají boom. Velmi slibný potenciál je také v IT technologiích a v dalším posilování automatizace a robotizace, což se týká prakticky všech průmyslových odvětví. „Už dnes jsme v některých případech schopni vytvořit celní prohlášení pouze dvěma kliky na klávesnici, a to chceme postupně implementovat na co největší portfolio našich klientů. Podobnou cestou jdeme i v našich neprovozních divizích. V nejbližší době dokončíme projekt na téměř plně automatickou fakturaci u faktur vydaných a poloautomatizaci u faktur přijatých. Dosáhneme tím úspory práce zhruba pěti lidí, kteří mohou najít uplatnění v našem provozním úseku,“ popisuje Vít Votroubek, který v logistice pracuje již od roku 1993.

Hledání nových cest

Začínal v malé nově vzniklé české logistické firmě a postupně sbíral další zkušenosti včetně těch s nejrůznějšími krizemi. „Pamatuji si třeba nástup tvrdé zahraniční konkurence, která nám přetahovala klienty za nesmyslné dumpingové ceny. Přišla také krize z deziluze, když jsem nastoupil do velké logistické zahraniční firmy a zjistil, že je plná managerů, kterým jde pouze o osobní prospěch a na firmu kašlou. Zažil jsem krizi osobní, protože jsem upřednostňoval pouze práci a samozřejmě i krizi ekonomickou,“ vyjmenovává ředitel společnosti PST CLC s tím, že univerzální osvědčený recept na zvládnutí krize nemá. „Osobně se snažím pracovat stále stejně a používat zdravý selský rozum, ať už je doba krize, nebo nekrize. Mám výhodu v tom, že mě práce baví a když vás práce baví, výsledky se musí dostavit. Nebojím se zaměstnávat velmi schopné lidi, kteří mi dávají nový rozhled a impulzy. Nejsme konzervativní, snažíme se hledat stále nové cesty a nebojíme se nových věcí. Ano, občas jsme narazili a tvrdě zaplatili, ale zisky byly daleko větší než ztráty,“ doplňuje Vít Votroubek, kterého jsme se zeptali také na přínos spolupráce s japonskou skupinou Mitsui-Soko Group.

Ta je de facto logistickou částí japonského globálního konglomerátu Mitsui, který sdružuje více než 700 firem z odvětví chemie, strojírenství, energetiky, stavebnictví, potravinářství, logistických a finančních služeb. „Po vstupu japonského vlastníka jsme se posunuli z lokálního poskytovatele služeb na globální úroveň a rozšířili jsme naše služby o letecké a námořní přepravy. Tyto služby jsme do té doby nedělali a dnes jsme na tomto poli velice úspěšní,“ upřesňuje ředitel společnosti PST CLC, která se těší velké důvěře japonských vlastníků a zároveň může využívat nebývalou míru svobody ve svém rozhodování. „To je určitě velkou měrou dáno tím, že máme výborné výsledky a umíme rozvíjet spolupráci jak se zákazníky japonskými, tak i s evropskými či českými,“ zdůrazňuje Vít Votroubek, podle kterého ovšem začátky spolupráce s japonskými kolegy nebyly ani trochu jednoduché. Kulturní zvyklosti a pracovní návyky obou národů jsou totiž naprosto odlišné.

Po náročném prvním půl roce spolupráce museli do firmy na konzultace a seminář pozvat japanologa, který jim přiblížil japonskou obchodní kulturu a dal i praktické tipy pro dobrou spolupráci. „Například přijít na poradu vedení s problémem a chtít ho tam vyřešit je naprosto nemyslitelné. Japonského šéfa bychom mohli uvést do rozpaků, kdyby náhodou nevěděl, jak rozhodnout. V tom případě byste byl největší nevychovanec a nezdvořák. Vše je nutné předjednat dopředu, shodnout se na vzájemném konsenzu a na poradě se předkládá už jen hotové řešení. Hodně nám to pomohlo Japonce lépe pochopit a spolupráce postupně začala fungovat jak na drátkách,“ dodává ředitel společnosti PST CLC, který na spolupráci s japonskými partnery nejvíce oceňuje slušné jednání a také naplnění kréda, že dohoda stvrzená stiskem ruky je trvalá, platná a neměnná.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...