1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

TES Vsetín, s.r.o.

TES Vsetin 18Inovácie sú kľúčom k trvácnosti

S takmer storočnou históriou patrí TES Vsetín medzi etablované české firmy. Približne 600 zamestnancov spoločnosti vyrába priemyselné elektrické stroje na zákazku a napriek tomu, že TES je primárne českou firmou, jej produkty smerujú do celého sveta a na export je určených až 80 % jej výrobkov.

Aj keď v minulosti sa spoločnosť orientovala predovšetkým na východ, do Ruska a na Ukrajinu, v súčasnosti sa rovnakou mierou orientuje aj do Európy, Severnej a Južnej Ameriky a Afriky. Manfred Lerch, ktorý je riaditeľom spoločnosti od začiatku roku 2018, si našiel čas, aby odpovedal na niekoľko otázok, ktoré mu položil časopis Priemysel Dnes.

Začiatky firmy siahajú do roku 1919, keď Josef Sousedík v priestoroch bývalej píly začal budovať elektrotechnický závod. Firma si čoskoro zaregistrovala desiatky patentov a stal sa z nej známy výrobca motorov a generátorov. Ako čas plynul, po niekoľkých zmenách vlastníkov a období masívneho exportu do Sovietskeho zväzu bola firma v roku 1994 sprivatizovaná a jej názov sa zmenil na TES Vsetín, s.r.o. Vďaka kvalitnému vedeniu a otvoreniu nových trhov v západnej Európe a inde vo svete spoločnosť ešte viac rozšírila svoje výrobné prevádzky a paletu výrobkov.

Pravdepodobne najvýznamnejší míľnik v histórii spoločnosti však ešte len príde: bude to storočnica výroby elektrických strojov vo Vsetíne v roku 2019. Ako uvádza Manfred Lerch, „veľký strom potrebuje silné korene.“ Vďaka svojmu storočnému pôsobeniu vo Vsetíne je spoločnosť bytostne spätá s jeho minulosťou a zároveň neoddeliteľnou súčasťou jeho budúcnosti. Medzitým, v rámci ďalšieho rastu, došlo v apríli 2018 k otvoreniu novej pobočky firmy v Nemecku, vďaka ktorej firma získa lepší a ľahší prístup k západoeurópskym trhom.

Kľúčové výrobky a služby

Stručne povedané, jedna časť firmy vyrába elektrické generátory a motory, zatiaľ čo druhá sa venuje skúšobným stanovištiam a priemyselnej automatizácii. Pod týmto všeobecným opisom sa však skrýva jedinečná firma. TES Vsetín je v prvom rade nezávislá spoločnosť v súkromnom vlastníctve, čo je v dnešnej dobe konzorcií skôr výnimka. Práve to jej však dáva väčšiu strategickú flexibilitu. V druhom rade sa jedná o firmu, ktorá nevyrába štandardizované produkty. Namiesto toho vyrába stroje na základe konkrétnych požiadaviek zákazníkov, čo je pomerne neobvyklé v odvetví, kde väčšina výrobcov ponúka štandardizovaný katalógový tovar.

TES oproti tomu vždy vychádza z potrieb a špecifikácií zákazníka. Na základe toho vzniká ďalšie špecifikum: malé výrobné série pozostávajúce v priemere z 1 až 3 kusov. Výrobná séria iba zriedkavo presiahne 10 kusov, napriek tomu, že v TES nájdete aj výrobné linky s jednokusovým tokom vyrábajúce 500 strojov za týždeň. A čo viac, TES využíva vertikálne integrovaný hodnotový reťazec a všetky fázy procesu si zabezpečuje sama, vrátane návrhu, výroby, nástrojov, popredajných služieb a údržby (čo je veľmi dôležité ak vezmeme do úvahy, že niektoré výrobky TES sú stále v prevádzke aj po viac ako 50 rokoch). Aj touto šírkou záberu sa firma líši od svojich konkurentov.

Aplikácie a odvetvia, pre ktoré TES vyrába, zahŕňajú vodné a veterné elektrárne, námorný a offshore priemysel, koľajové vozidlá, oceliarne, priemyselnú automatizáciu a rôzne riešenia pre výrobcov originálneho vybavenia. Táto rôznorodosť spoločne s dlhodobými vzťahmi so zákazníkmi znamená, že z pohľadu hospodárskych cyklov svojich zákazníkov je spoločnosť veľmi stabilná. V záujme ďalšieho rozvoja spoľahlivosti a flexibility spoločnosť využíva veľmi štíhlu a jednoduchú organizačnú štruktúru – zákazníci sa môžu obrátiť na kľúčové osoby vo firme a priamo s nimi komunikovať, neexistuje tu žiadna zložitá hierarchia, ktorá len vytvára zbytočné prekážky.

Žiadaný zamestnávateľ

Vo všeobecnosti je situácia na trhu práce v Českej republike pre zamestnávateľov pomerne zložitá. Počet záujemcov o prácu je nízky, pretože v krajine je takmer plná zamestnanosť. Inými slovami je to trh, kde si podmienky môžu diktovať zamestnanci, ľudia menia prácu ľahko a často odchádzajú za lepším platovým hodnotením. V TES je však miera fluktuácie nízka. Prečo je tomu tak? Podľa slov Manfreda Lercha, okrem slušných mzdových podmienok k tomu prispievajú štyri kľúčové faktory. Prvým z nich je stabilita firmy, ktorá zamestnancom dáva dôveru, že nestratia zamestnanie. Druhým je fakt, že TES výrazne investuje do bezpečnosti práce (toto je jedna z oblastí, ktorým sa Manfred Lerch venuje osobne, pretože sám niekoľko rokov pracoval v stavebníctve a veľmi dobre si uvedomuje riziká spojené s prácou v nebezpečnom pracovnom prostredí) a usiluje sa o dosiahnutie nulovej nehodovosti a zabezpečenie vhodných pracovných podmienok a vybavenia. Tretím je skutočnosť, že TES ponúka množstvo príležitostí na sebarozvoj, vedie zamestnancov k tomu, aby skúšali prácu v rôznych oddeleniach, a zamestnancom ovládajúcim rôzne zručnosti, ktorých môže flexibilne nasadzovať, platí vyššiu mzdu. No a posledným faktorom je to, že niektorí ľudia, ktorí z TES odišli za prácou inde, sa následne vrátili, následkom čoho si mnohí zamestnanci uvedomili, že „tráva na druhej strane plota nie je vždy zelenšia“.

Spoločensky zodpovední

TES Vsetín berie svoje zodpovednosti voči vlastným zamestnancom, miestnej komunite aj širšiemu okoliu veľmi vážne. Z hľadiska životného prostredia je napr. závod situovaný v blízkosti rieky Vsetínská Bečva a firma dôsledne dbá na to, aby ju svojimi činnosťami neznečisťovala, okrem iného, aby vo výrobných procesoch nepoužívala žiadne nebezpečné materiály. Na miestnej úrovni vedenie firmy dbá predovšetkým na svoju zodpovednosť voči 600 zamestnancom závodu a ich rodinám (celkovo vyše 2000 ľudí), ako aj voči miestnej komunite, nakoľko mnohé firmy v meste závisia práve od kúpnej sily týchto rodín. S ohľadom na samotných zamestnancov Manfred Lerch veľmi jasne hovorí: „Úspech je vždy výsledkom tímovej práce, nie je to tým, že jeden človek robí veľké veci, ale celý tím.“ V súlade s touto filozofiou sa TES k svojim zamestnancom správa s rešpektom. Bez ohľadu na pozíciu alebo mzdu, každý človek v TES robí niečo hodnotné a zaslúži si ocenenie. Koniec koncov, ak jeho práca nie je prínosom, vedenie firmy zodpovedá za to, aby problém odstránilo. Na základe princípu „rešpekt voči všetkým“ Manfred Lerch a vedenie firmy šíria v radoch zamestnancov kultúru intenzívnejšej a otvorenejšej komunikácie.

Ďalšia storočnica pred nimi

Napriek tomu, že rok 2017 bol v histórii firmy TES jedným z najúspešnejších (získanie množstva nových zákazníkov a produktové inovácie spôsobili nárast obratu o 7 %), v roku 2018 sú ciele firmy ešte vyššie: konkrétne obrat na úrovni takmer 70 miliónov eur, čo predstavuje nárast o ďalších viac ako 15 %. To všetko bez zvýšenia počtu zamestnancov, čiže s vyššou efektivitou, ktorá na druhej strane umožňuje investovať viac do vzdelávania, vylepšovania produktov a lepších strojov. Aby dosiahli tento cieľ, používajú dvojakú stratégiu. V prvom rade sa zameriavajú na rozširovanie cieľových trhov, hlavne v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku (pričom ako odrazový mostík do nemecky hovoriacich krajín bude slúžiť práve nový závod v Nemecku). Druhou stratégiou je zameranie na inovatívne výrobky a efektívne procesy interne aj z pohľadu zákazníkov, pretože špičkové procesy sú základom kvality a spokojnosti zákazníka. Hľadiac do budúcnosti, Manfred Lerch vyslovil aj poslednú myšlienku: „Výrobky a riešenia firmy TES majú vynikajúcu pozíciu z hľadiska súčasných megatrendov, ako je „zelená energia“ a „priemyselná automatizácia“, vďaka čomu sa nám otvára množstvo príležitostí na úspešný rast v nadchádzajúcich rokoch.“

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...