1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

ZVVZ Enven engineeringZlepšujeme kvalitu životného prostredia

Obchodno-inžinierska spoločnosť ZVVZ-Enven Engineering z Milevska projektuje, dodáva a realizuje zariadenia pre čistenie odpadových plynov od tuhých a plynných znečisťujúcich látok, zariadenia pre pneumatickú dopravu sypkých materiálov, zariadenia pre klimatizáciu a vetranie jadrových elektrární. Spoločnosť v minulom roku presiahla tržby 526 miliónov českých korún a výkonná riaditeľka Ing. Bohumila Chrappová neskrýva ambíciu vyvolať opätovnú hrdosť na značku ZVVZ, ktorá je na trhu stále vysoko hodnotená.

Môžete zhodnotiť ekonomické výsledky spoločnosti za uplynulý rok? Ako ste s nimi spokojní?

Máme za sebou veľmi náročný rok. Keď sa zameriam na ZVVZ-Enven Engineering, ktorý je súčasťou holdingu ZVVZ Group, tak pripomeniem, že celý holding je už 1,5 roka v transformácii. Hľadajú sa úspory, efektivita vo výrobných, obchodných, realizačných a ekonomických procesoch. Tieto procesy poznamenali celý uplynulý rok. Rok 2019 pre ZVVZ-Enven Engineering síce skončil v ukazovateli EBITDA v strate, ale výrazne ju ovplyvnili staré záťaže, s ktorými sme sa museli vysporiadať. Keby tieto záťaže neboli, tak ZVVZ-Enven Engineering dosiahne prevádzkovú výkonnosť na úrovni 12 miliónov českých korún.

Spomínate transformáciu... Spoločnosť mala plán získať nové zákazky, naplniť kapacity, zvýšiť rentabilitu a obmedziť režijné náklady. Podarilo sa vám tieto zámery naplniť?

Pustili sme sa do toho veľmi dôsledne a systematicky. O tom, ako má vyzerať transformácia, aké transformačné kroky zrealizujeme, sme diskutovali aj s poradenskou spoločnosťou ešte začiatkom roku 2019. V tomto roku zadefinované kroky s veľkou razanciou napĺňame. Hľadáme synergie tým spôsobom, že spájame technické úseky jednotlivých spoločností v rámci celého holdingu, spájame obchodné úseky, projekčné a vývojové zložky. Očakávame, že komunikácia a interakcia jednotlivých spoločností bude flexibilná a veľmi efektívna. V ZVVZ-Enven Engineering je v súčasnosti situácia stabilizovaná, pretože podstatnú časť zmien sme zrealizovali v minulom roku, riešime parciálne nastavenie útvaru servisu. Vzhľadom na to, že pomyselným zlatým jablkom v ZVVZ-Enven Engineering sú mozgy, teda inžinierske, výskumné a projekčné kapacity, tak to predznamenáva, že tieto kapacity sa spoja s technikou vývoja ventilátorov, ktoré sú zase v druhej spoločnosti, sesterskom podniku ZVVZ MACHINERY. Každý si pod pojmom transformácia predstavuje prepúšťanie ľudí. My však neprepúšťame, hľadáme to najlepšie v našich rezervách. Motivujeme ľudí, chceme zefektívniť všetky procesy a spájame mozgy celého holdingu, aby sme všetci ťahali za jeden koniec povrazu.

Pandémia koronavírusu zasiahla ekonomiku prakticky na celom svete. Ako ovplyvnila prevádzku vašej spoločnosti?

Nás sa ten problém v núdzovom stave nedotkol. Je to paradox, ale vzhľadom na uzatvorenie hraníc bol dopyt po lokálnych spoločnostiach ako sme my, takže sme mali vyťažené montážne kapacity, aj kompletne celú výrobu. Horšia situácia je teraz, lebo ZVVZ-Enven Engineering je zameraný aj na krajiny bývalého Sovietskeho zväzu ako sú Kazachstan, Rusko či Ukrajina, a tam je stále veľmi problematický prístup. Znamená to, že projekty sa nám posúvajú, pretože ich nemôžeme technicky ani obchodne dokončiť. Projekty naplánované na rok 2020 sa nám presúvajú do budúceho roku – taký je dopad pandémie na ZVVZ-Enven Engineering. Ale myslím si, že s takýmto javom sa musia vysporiadať mnohé spoločnosti.

Portfólio vašej spoločnosti je pomerne široké. Projektujte a dodávate zariadenia na čistenie odpadových plynov od tuhých a plynných znečisťujúcich látok, zariadenia na pneumatickú dopravu sypkých materiálov, zariadenia pre klimatizáciu a vetranie jadrových elektrární a vetranie priemyselných objektov, baní, tunelov a metra. Ako sa tieto oblasti podieľajú na tržbách spoločnosti?

Z tých segmentov, ktoré ste spomínali, je najvýznamnejšou oblasťou čistenie dymových plynov od znečisťujúcich látok, kam patria aj elektroodlučovače, tkaninové filtre a odsírovacie jednotky. Dodávky elektroodlučovačov za minulý rok dosiahli okolo 60 % produkcie. Približne 20 % tvorili látkové filtre a zvyšok predstavuje ľahká vzduchotechnika, ale ľahká v ťažkom priemysle, to znamená v jadre a energetike.

Aké najdôležitejšie projekty spoločnosť realizovala v roku 2019? Kto patrí medzi vašich najvýznamnejších zákazníkov?

Tých projektov bolo v minulom roku viacero. V každom prípade, naším najvýznamnejším zákazníkom je ČEZ, pre ktorý sme dokončovali zákazky v objeme asi 50 miliónov korún. Na Ukrajinu sme rôznym klientom dodali elektroodlučovače. Elektroodlučovače sme dodávali aj do Kazachstanu. Spomeniem projekt, ktorý dokončujeme pre zákazníka Nuvia. Prostredníctvom neho dodávame naše technológie odvetrania pre protónové centrum vo Švédsku. Na prelome rokov sme získali zákazku v Počeradoch, kde opravujeme tri elektroodlučovače, a zákazku na Slovensku vo Zvolenskej teplárenskej, kde dodávame dva nové elektroodlučovače s príslušenstvom. Pre ďalších zákazníkov realizujeme opravy, údržbu a servis našich zariadení, takže je toho dosť.

Kde všade rozvíjate obchodné aktivity? Koľko percent dodávok smeruje do zahraničia?

Približne 65 % ostáva na domácom trhu, tým myslím Česko a Slovensko. Zvyšok predstavuje zahraničie – predovšetkým Ukrajina, Kazachstan a Rusko. Na Ukrajinu smeruje asi 40-% podiel z našich exportných zákaziek.

Aké sú vaše skúsenosti s východnými trhmi?

Sú to pre nás veľmi zaujímavé trhy, pretože slovo uhlie tam ešte stále neznie ako nadávka. Znamená to, že tam vieme uplatniť množstvo našich aplikácií. Ale nedá sa tam podnikať bez toho, aby sme nemali založené zastúpenia. Takže obchodujeme cez dcérske spoločnosti na Ukrajine, v Kazachstane aj Moskve. Spolupracujeme tam so spoločnosťami, ktoré nám zabezpečujú výrobu, máme tam vlastných projektových manažérov. Ale projekciu, návrh riešenia a realizáciu, teda výrobu celkov, to všetko zabezpečujeme u nás, v Milevsku.

Okrem rozsiahlych aktivít na východných trhoch ste sa začali presadzovať aj v Poľsku. O aký projekt ide?

Susedné Poľsko pre nás dlhé roky predstavovalo perspektívny, ale veľmi komplikovaný trh, na ktorý bolo ťažké preniknúť. Podarilo sa nám to až koncom minulého roka. Vďaka našej poľskej sesterskej spoločnosti ELWO Engineering, ktorá patrí do holdingu ZVVZ Group, a.s., spolupracujeme na významnom energetickom projekte – ide o odprášenie teplárne Siekierki pri Varšave látkovými filtrami, spolu za viac ako 300 miliónov korún. Ukončenie projektu je naplánované na prvý kvartál budúceho roku. Spoločne s ELWO Engineering tam zabezpečujeme dodávku riešenia odprášenia teplární v Turowe a v Gdaňsku.

Svojimi aktivitami pôsobíte v segmente, ktorý zaťažuje životné prostredie. Ako by ste charakterizovali vaše pôsobenie v environmentálnej oblasti?

Chcem zdôrazniť, že práve spoločnosť ZVVZ-Enven Engineering, naopak, výrazne pomáha zlepšovať životné prostredie. A to prostredníctvom technológií elektroodlučovačov, tkanivových filtrov alebo odsírovacích jednotiek, pričom v našom portfóliu máme suchú, polosuchú aj mokrú metódu odsírenia. Trend vývoja našich produktov je zrejmý z toho, že musíme spĺňať emisné limity, ktoré sa z roka na rok znižujú. Máme inštalácie, kde dosahujeme parametre 8 a menej miligramov, v niektorých aplikáciách napríklad aj 2 až 3 mg.

Aká je vaša obchodná stratégia do budúcnosti?

Naznačila som významné projekty, na ktorých aktuálne pracujeme. Samozrejme, najdôležitejším obchodným partnerom pre nás zostáva spoločnosť ČEZ. Budeme sa tiež intenzívne venovať aj zákazníkom, ktorí menia uhlie za iný druh paliva. V budúcnosti máme ambíciu venovať sa aj cementárskemu biznisu, kde sa už nejakú dobu pohybujeme a spolupracujeme. Takže pred nami je veľa možností a myslím si, že v prvom rade je a zostáva naším cieľom zlepšovanie kvality životného prostredia. To je pre nás najväčšia výzva. Okrem týchto produktívnych činností však máme ešte jeden zámer – vrátiť ZVVZ do povedomia ľudí ako značku kvality a úspechu. Robíme všetko pre to, aby sa ľudia znova pozerali na značku ZVVZ s hrdosťou. A myslím si, že sme na dobrej ceste.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...