1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

ZVVZ Enven engineeringNaší prioritou je vyvíjet nová řešení pro budoucnost

„Dál pracujeme hlavně na tom, abychom s našimi výrobky a službami dokázali zákazníky zaujmout,“ otevírá náš rozhovor Bohumila Chrappová, místopředsedkyně představenstva a výkonná ředitelka společnosti ZVVZ-Enven Engineering, která je již od roku 2006 součástí tradiční strojírenské skupiny ZVVZ GROUP z Milevska.

Také letos se firma, pro kterou pracuje zhruba 100 zaměstnanců, věnuje významným projektům z oblasti ekologizace provozu energetických zdrojů, jako jsou spalovny nebo uhelné elektrárny. Dokončuje však i mimořádnou zakázku pro vědecké centrum ve švédském Lundu, která má přesah do mezinárodní jaderné energetiky.

Než začneme samotný rozhovor, můžeme si aspoň v krátkosti připomenout, že ZVVZ-Enven Engineering je obchodně inženýrská společnost, která projektuje, dodává a realizuje zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, dále to jsou zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra. Kromě působení na domácím trhu je prostřednictvím poboček a dceřiných firem aktivní také na Slovensku, na Ukrajině, v Polsku, Rusku nebo Kazachstánu.

V předchozím rozhovoru jsme se s vaším kolegou Pavlem Hejnou bavili mimo jiné o realizacích nových zakázek. Na kterých z nich pracujete během letošního roku?

Z nových projektů, které se ještě realizují nebo byly nedávno uzavřené, mohu zmínit například modernizaci látkového filtru pro spalovnu nebezpečného odpadu společnosti Suez CZ (dnes Recovera Využití Zdrojů, pozn. red.) ve Zlíně. Podobný projekt jsme realizovali také pro spalovnu v Plzni. Na úrovni municipalit byl z ekologického hlediska velmi důležitou záležitostí také projekt pro společnost Ostrovská teplárenská v Ostrově, kde jsme se dodávkami našich zařízení podíleli na instalaci nového kotle na biomasu. Tím jsme opět prokázali schopnost dodávat technologie nejen pro klasické uhelné zdroje, ale i pro ekologické alternativy. Z dalších projektů jistě stojí za zmínku dodávka nového elektrického odlučovače pro biomasový kotel společnosti Martinská Teplárenská v Martině, kde realizace již probíhá a měla by být hotová do konce letošního roku. Věnujeme se ovšem i opravám a servisu našich zařízení například v elektrárně Prunéřov společnosti ČEZ, se kterou jednáme rovněž o opravách dalších uhelných bloků tak, aby mohly dál vyrábět elektrickou energii.

V úvodu jsme už naznačili, že jste se podíleli také na velmi významné zakázce z oblasti jaderné energetiky. Můžete nám ji blíže představit?

V letošním roce dokončujeme mezinárodně významný projekt, kterým je dodávka kompletní vzduchotechniky do nového protonového centra ve švédském Lundu. Působíme v něm jako subdodavatel a letos na podzim bychom měli tento dlouhodobý projekt dokončit. Jedná se o referenci, na kterou jsme skutečně velmi hrdí. Je to jedinečná záležitost už jen proto, že takových vědeckých center není v Evropě mnoho. O to víc nás těší, že jsme se na jeho výstavbě mohli jakožto česká firma podílet a zároveň tak potvrdit, že jsme aktivní také v jaderné energetice.

V předchozím rozhovoru jsme mluvili také o aktivitách společnosti ZVVZ-Enven Engineering v zahraničí, zejména v Polsku. Jaké novinky jsou na tamním trhu?

V Polsku je pro nás novinkou projekt pro energetickou skupinu Tauron, která je lídrem tamního energetického trhu. Realizujeme pro ni velkou opravu elektrického odlučovače. Jinak polský trh, kde jsme v předchozích letech dokončili projekty pro uhelné zdroje Siekierki a Rybnik, je pro nás stále velmi zajímavý. V poslední době možná trošku váhal, co se týče plnění emisních kvót ve vztahu k závazkům Green Dealu. Obecně mají Poláci hlavně uhelné zdroje, ale začali se již věnovat také projektům, které se týkaly výroby elektřiny z plynu nebo ze solárních technologií. Vzhledem k nynějšímu vývoji se však Green Deal opět přehodnocuje a díky tomu se i my vracíme na polském trhu k původním záměrům. To znamená, že uhelné bloky se budou nadále rekonstruovat. Půjde například o elektrárnu v Belchatowě, která je největší tepelnou elektrárnou na hnědé uhlí v Evropě, a chystají se i další projekty.

Tradiční zemí pro realizaci zakázek je i Slovensko. Co nového je u našich sousedů?

Na Slovensku jsme aktivní ve všech významných tendrech. Dříve to byla například nová zařízení na odprášení kotlů na spalování biomasy pro teplárenskou společnost ve Zvoleně. Nyní je to pro změnu Martin, kam dodáváme kompletně nový elektrický odlučovač pro biomasový kotel. U podobných projektů chceme do budoucna být také v Srbsku, kde jsme zahájili marketingové aktivity a uzavřeli důležitá partnerství. Také na tom tedy pracujeme.

Do jaké míry jste ovlivněni pokračujícím konfliktem na Ukrajině, kam jste dříve také dodávali technologie?

Na Ukrajině jsme měli rozpracované některé projekty, které byly těsně před dokončením a vyžadovaly pouze ověření při zkušebním provozu. Ty jsou v současně době již uzavřené a nepokračujeme v nich. Připravené jsou ovšem další projekty, které jsme měli letos realizovat. Podobně jako všichni ostatní teď čekáme na konec války a jsme připravení okamžitě pomoci s obnovou Ukrajiny. Rádi pomůžeme ať už napřímo nebo přes naše dodavatelské řetězce.

Daří se vám zatím plnit celkový plán pro letošní rok?

Nyní před koncem prvního pololetí jsme na zhruba 70 % z hlediska naplnění našeho zakázkového plánu. Věřím, že se nám podaří plán naplnit na 100 % a že zakázky, o kterých ještě jednáme, dotáhneme do úspěšného konce. Co se týče výhledu na druhé pololetí, hlavní prioritou je pro nás dostat se na stanovená čísla, uzavřít úspěšně nové zakázky a začít je postupně realizovat. Jinak k plánovaným výsledkům se nyní nemohu vyjadřovat, protože ještě nemáme zcela uzavřen ani předchozí rok 2021. Mohu říct jen to, že náš budget je opět nastavený tak, abychom i v letošním roce rostli o zhruba 10 %.

Jaké trendy podle vás nejvíce ovlivní podnikání ZVVZ-Enven Engineering do budoucna?

V současné době pracujeme hlavně na tom, abychom s našimi výrobky dokázali zákazníky a energetický trh zaujmout a přesvědčit je o jejich přínosu. Máme připravený inovační plán zaměřený na stávající produkty, ale rozvíjíme také zcela nové produkty. Jedním z nejdůležitějších je vývoj ventilátoru 2.0, na kterém se průběžně pracuje. Dále jsou to technologie z oblasti čistění energetických zdrojů, které chceme dostat do moderní podoby. Odlehčit je, zefektivnit a zkrátka z nich vytěžit maximum. Vzhledem k citlivosti tohoto tématu už jen dodám, že v rámci naší pětileté strategie je prioritou vyvíjet i produkty pro budoucnost. V našem oboru těžkého strojírenství to sice není jednoduché, ale přesto se dá vymyslet řada nových řešení.

Naznačíte alespoň, v jakých oblastech se tato nová řešení mohou uplatnit?

Naznačím, že to mohou být nová technologická řešení pro třídicí linky, respektive pro linky na zpracování odpadů a jejich zpětné zhodnocování. Také tímto směrem se chceme ubírat.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...