1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ZVVZ-Enven Engineering, s.r.o.

ZVVZ Enven engineeringNa nové zakázky jsme připraveni

Nastartováno máme dobře a chceme pokračovat v práci podle schváleného plánu na období nejbližších tří let, říká Pavel Hejna, ředitel realizace obchodně-inženýrské společnosti ZVVZ-Enven Engineering, která je součástí strojírenského holdingu ZVVZ Group z Milevska.

Firma, která projektuje, dodává a realizuje moderní zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, ale také zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot či řešení pro větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra, se i letos věnuje řadě náročných zakázek zejména v energetice, kde se jí kromě spolupráce s tradičními partnery daří rozšiřovat portfolio o nové zákazníky. „Už v loňském roce se nám podařilo získat ve tvrdém konkurenčním prostředí další nové zakázky. Zároveň jsme některé klíčové zakázky úspěšně zrealizovali, a to navzdory složitým podmínkám. Na naše hospodaření měla vliv jak pandemická situace, tak i další faktory, jako byl především nárůst cen vstupních materiálů. Přesto jsme si připravili dobré podmínky pro plnění našeho letošního obchodního plánu,“ uvádí Pavel Hejna s tím, že navzdory mírnému propadu tržeb by hospodářské výsledky společnosti ZVVZ-Enven Engineering stejně jako celého holdingu ZVVZ Group za rok 2021 měly být lepší než v roce předchozím.

Domácí i zahraniční projekty

Letos by vzestupný trend mohl pokračovat hlavně díky projektům pro zákazníky, jako jsou nejen energetika a teplárny, ale také hutě nebo cementárny. Například Skupině ČEZ, která je dlouhodobě velmi významným zákazníkem, budou ve spolupráci se sesterskou výrobní firmou ZVVZ Machinery dodávat zařízení pro další etapu výměny elektrických odlučovačů za nové látkové filtry pro jednotlivé bloky Elektrárny Tušimice. Zatímco loni byla dokončena realizace včetně garančních testů u bloků č. 21 a 22, letos se bude pokračovat dodávkami pro bloky č. 23 a 24, které mají být po jarních odstávkách uvedeny do provozu během listopadu. „V současnosti se jedná o jeden z našich nejdůležitějších a nejnáročnějších projektů, na kterém spolupracujeme se stavební firmou Metrostav. Kromě komponentů na úpravu stávajících elektro odlučovačů na látkové filtry jsou součástí dodávek také komponenty na úpravy vstupních spalinovodů, kouřových ventilátorů i dopravy popílku, včetně supervize při montáži a uvádění do provozu,“ popisuje ředitel realizace projektu za zhruba 500 milionů korun, jehož cílem je snížení emisí tuhých znečišťujících látek dle mezinárodních emisních standardů BAT na úroveň do 10 mg/m³. Na stejné hodnoty míru znečištění snížila také elektrárna v Hodoníně, kde byl pro Skupinu ČEZ zrekonstruován elektrický odlučovač fluidního kotle na spalování biomasy.

Ve výčtu zakázek z českého a slovenského trhu upozorňuje ještě na modernizaci látkového filtru pro spalovnu nebezpečného odpadu společnosti Suez ve Zlíně, dále na několika etapovou generální opravu elektrických odlučovačů popílku v elektrárně Skupiny ČEZ v Počeradech či na rekonstrukci elektro odlučovače jednoho z kotlů teplárny v Plané nad Lužnicí, kde postupně nahrazují hnědé uhlí biomasou. Nová zařízení na odprášení kotlů na spalování biomasy instalovali také pro teplárenskou společnost ve slovenském Zvoleně. „Na základě celoevropského odstupování od uhlí jako zdroje pro výrobu elektřiny se stále častěji věnujeme právě těmto zakázkám. Soustředíme se na nová řešení, jako jsou technologie pro spalování biomasy, která splňují všechny potřebné parametry. Stejně tak pro nás bude do budoucna důležitá servisní činnost a dodávky náhradních dílů pro tato zařízení,“ doplňuje Pavel Hejna.

Zájem o nové technologie mají i zahraniční zákazníci. Příkladem mohou být země jako Ukrajina, Rusko nebo Kazachstán, kam společnost ZVVZ-Enven Engineering dodává zařízení prostřednictvím dceřiných obchodních firem. Aktivní je ovšem také na sousedním polském trhu, který skrývá značný zákaznický potenciál. „Loni v srpnu jsme tam dokončili dodávku látkového filtru včetně ventilátorů pro uhelnou teplárnu Siekierki společnosti PGNiG Termika, která se stala naším zcela novým zákazníkem. Věřím, že právě díky tomuto úspěšnému projektu se nám otevírají dveře k dalším podobným zakázkám na polském trhu,“ pokračuje ředitel realizace. Ze zahraničních projektů podle něj vyčnívá rovněž výroba, dodávka a instalace nového ventilátoru typu APH 4500 pro aerodynamický tunel německé automobilky Porsche ve Stuttgartu.

Nové technologie potřebují servis

„Co se týče hlavních produktových segmentů, jsou pro nás důležité oba. Tedy odprašovací zařízení i ventilátory, které jsou často součástí větších technologických celků, ale dodáváme je také samostatně. Odprašovací zařízení mají na našich tržbách přirozeně vyšší podíl a dodáváme je převážně na český a slovenský trh, kam spadá až 90 % našich projektů,“ upřesňuje Pavel Hejna. Objem realizovaných zakázek podle něj odpovídá personálním kapacitám firmy, ve které do konce loňského roku pracovalo zhruba 120 zaměstnanců. Od letoška se jejich počet o něco snížil kvůli vnitřní reorganizaci. Obchodní a technický útvar se totiž přesunul přímo pod holding ZVVZ Group, který tak bude efektivněji obsluhovat společnost ZVVZ-Enven Engineering i sesterskou ZVVZ Machinery. I tento dílčí krok by mohl pomoci k získávání dalších významných zakázek. „Už teď musíme o každou zakázku velmi tvrdě soutěžit, protože vývoj na trhu není vůbec jednoduchý. Jsme samozřejmě rádi, že dlouhodobě spolupracujeme s takovými stabilními zákazníky, jako je Skupina ČEZ. Ostatně, o významu našeho partnerství mnohé vypovídá přehled realizovaných i plánovaných zakázek. Kromě projektů zaměřených na dodávky nových zařízení pro ni vykonáváme i servisní činnost, například v elektrárnách Prunéřov a Ledvice. Chceme být komplexní a zákazníkům do budoucna více nabízet právě servis a další služby spojené s péčí a údržbou moderních zařízení. To je náš cíl,“ zdůrazňuje ředitel realizace.

Ve společnosti ZVVZ-Enven Engineering letos celkově očekávají navýšení objemu zakázek i tržeb. Na konkrétní výsledky přitom ještě mohou mít vliv pokračující jednání s dalšími potenciálními zákazníky. „Nastartováno máme letos dobře a pozitivně. Chceme pokračovat v práci na základě schváleného plánu na období nejbližších tří let. Věnovat se budeme dlouhodobé strategii ve výrobě i obchodu, ale i přípravě na rozvoj našich produktů, které budou stále více směřovat k uplatnění všude tam, kde už nebude jako energetický zdroj využíváno uhlí,“ komentuje Pavel Hejna plány firmy, pro kterou je letos prioritou nejen další etapa modernizace bloků Elektrárny Tušimice. „Novým projektem je pro nás rekonstrukce elektrostatického odlučovače s cílem snížení tuhých znečišťujících látek pro Martinskou teplárenskou a technicky zajímavá bude také dodávka ventilátorového systému pro klimatickou komoru automobilky Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Dodáme jí celkem dva ventilátory typu APH 2500, které budou uvedeny do provozu počátkem příštího roku. Dále budeme pokračovat v modernizaci teplárny v Plané nad Lužnicí a navážeme i na projekty ventilátorů pro pražské metro, kde se podílíme na generální opravě strojoven Skalka a Nové Butovice. Vybavíme je celkem čtyřmi novými ventilátory,“ dodává ředitel realizace společnosti ZVVZ-Enven Engineering, která se letos těší i na spolupráci s dalšími průmyslovými zákazníky, jako je huť Liberty Ostrava, INVELT SERVIS nebo Škoda Auto.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...