1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Letový provoz za první pololetí stagnoval

planeStátní podnik ŘLP ČR zaznamenal za první pololetí roku 2019 v českém vzdušném prostoru celkem 427 255 letových pohybů.

Jedná se tak o meziroční nárůst letového provozu o 1% ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 (422 870 pohybů).
 
V případě vzdušného prostoru České republiky a poskytování klíčových traťových služeb řízení letového provozu se situace oproti předchozím rokům výrazně změnila. V prvním čtvrtletí podnik ještě zaznamenal meziroční kumulativní nárůst provozu, ve druhém čtvrtletí však došlo k jeho snížení o jednotky procent.

Vzniklá situace v tomto roce je způsobena souběhem dvou vnějších faktorů, které podnik nemůže z jejich podstaty ovlivnit. Prvním je především ochrana kapacitně nedostatečného německého sektoru Karlsruhe a kapacitní problémy v maďarském vzdušném prostoru. Dochází  tak k rozdělení hlavního proudu letového provozu buď severním směrem přes Polsko nebo jižním směrem přes Rakousko a Chorvatsko. Letečtí dopravci tak v mnoho případech český vzdušný prostor oblétávají a problémem je, že se jedná právě o dopravce využívající stroje s nejvyšší vzletovou hmotností, které jsou z hlediska příjmů podniku nejvýznamnější.

Tento vývoj se samozřejmě negativně odráží i do výnosové stránky hospodářských výsledků podniku, protože dochází k meziročnímu poklesu počtu traťových jednotek, které jsou fakturovány uživatelům českého vzdušného prostoru.
Druhým faktorem, který se podepisuje výhradně na výnosové stránce podniku je současný systém výkonnostního plánování Evropské komise a související tlak na trvalé snižování ceny za poskytované služby, což podnik musí i přes zvyšující se náklady na zajištění potřebné kapacity zajistit. V roce 2019 tak podnik meziročně snížil svoji cenu za jednu přeletovou jednotku o téměř 50 Kč.

„Současný stav vývoje provozu představuje pro náš podnik i příležitost, kterou chceme stejně jako v minulosti  využít v náš prospěch. Přijatá opatření, která se promítnou do řízení nákladů a investičního plánování nám mohou pomoci v přípravě na příští pětileté referenční období výkonnostního plánování. Prioritou těchto dní je tedy dobrý poměr krátkodobých opatření na straně nákladové bez negativních dopadů na další rozvoj podniku. Se stejnou intenzitou se v současné době věnuji i zásadní debatě na celoevropské úrovni o strukturálních změnách v poskytování služeb řízení letového provozu, která by měla vrcholit v rámci finského předsednictví ve druhé polovině roku. Aktivně nyní také komunikujeme s našimi partnery v Německu a Maďarsku tak, abychom vhodným provozním řešením pro zákazníky odstranili současné omezení pro naše zákazníky“, uvedl v této souvislosti Jan Klas,  generální ředitel ŘLP ČR, s.p.

02.08.2019

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...