1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Polygrafický hala GZ MEDIA a.s., Loděnice u Berouna

HEBERGER LogoV březnu 2019 započaly přípravné práce pro výstavbu nové polygrafické haly v areálu společnosti GZ Media a.s. v Loděnici u Berouna, která bude zahájena v dubnu 2020. Důvodem ke stavbě nové haly je vytvoření moderního výrobního prostoru pro polygrafické stroje.

Nová hala bude přímo napojena na stávající tovární budovy společnosti a na přilehlé komunikace. Je řešena jako jeden vizuální a hmotný celek – monoblok. Barva fasády bude světle béžová s béžovým soklem. Mezi stávající hlavní výrobní budovou a novou polygrafickou halou bude vybudován krytý a vyvýšený přejezd, který umožní propojení úseku lepení v hlavním výrobním objektu a polygrafické haly i za nepříznivých venkovních podmínek. V napojovacím krčku do další stávající haly bude umístěna oddělovací požární textilní roleta. Z požárně/bezpečnostních důvodů je stavba rozdělena na dva požární úseky.

Založení objektu je navrženo hlubinné formou vrtaných železobetonových pilot. Novostavba o celkové užitné ploše 2.814 m2 je navržena jako jednopodlažní dvoulodní hala se třemi vestavky. Hlavní nosná skeletová konstrukce se skládá ze železobetonových prefabrikovaných sloupů a vazníků. Všechny vestavky jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými prvky. Lehký obvodový plášť je kovoplastický, tvořený vodorovně kladenými sendvičovými izolačními panely s povrchovou úpravou polyesterem a vyplněné minerální vlnou. V celé ploše nové haly v 1.NP bude provedena průmyslová drátkobetonová podlaha. Podloží podlahových desek bude sanováno pomocí ražených ŠP pilířú a dalších konstrukčních vrstev pro dosažení náročných parametrů k osazení tiskových strojů. Střešní plášť je skládaný, tvořený nosnými trapézovými plechy, tepelnou izolací a krycí hydroizolační PVC fólií. Na střeše haly budou umístěné obloukové světlíky navržené a rozmístěné v souladu se studií denního osvětlení a bude zde proveden záchytný systém.

Prostorové větrání tiskových hal bude zajištěné několika VZT jednotkami, které budou instalované na technických plošinách vestavěných do prostoru hal. VZT jednotky zajistí vytápění prostoru v zimním a chlazení v letním období. Zdrojem tepla bude jednak zpětné získávání tepla z chlazení výrobní technologie a jednak stávající předávací stanice. Zdrojem chladu bude vodou chlazená chladící jednotka, která bude napojena na suchý chladič s možností skrápění.

Architektonické řešení exteriéru bude po výstavbě objektu dotvořeno novými zatravněnými plochami a sadovými úpravami.

Dokončení stavby je plánováno na 02/2021.

17.02.2021

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...