1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

PORR hlásí silný hospodářský výsledek za 1. čtvrtletí roku 2022

PORR logoVídeň - Společnost PORR má za sebou dobrý vstup do roku 2022 a poprvé dosáhla kladného hospodářského výsledku (EBT) v prvním čtvrtletí, a to v celkové výši 0,6 milionů eur. Zakázkové krytí i objem výroby se zvýšily, což společnosti PORR poskytuje dobrý základ v náročných podmínkách.

"Společnost PORR dosáhla v obtížných podmínkách v prvním čtvrtletí dobrých výsledků," uvedl CEO společnosti PORR Karl-Heinz Strauss. Situace na trhu zůstává velmi zajímavá. "Ve stavebnictví se projevují protichůdné síly: na jedné straně vítáme naplněný objem zakázek a rostoucí poptávku po našich službách ve všech oblastech. Na druhou stranu růst odvětví tlumí zvyšování nákladů a překážky v oblasti nákupu materiálu. V této situaci jsme nicméně dokázali využít stávajících příležitostí, udržet se na správné cestě a generovat zisk," uvedl Strauss.

Rekordní zakázkové krytí a růst objemu výkonů

Pokud jde o zakázkové krytí, společnosti PORR se podařilo překonat hranici 8 miliard eur – konkrétně má zakázky v hodnotě 8 033 milionů eur. Největší objem nových zakázek pocházel z odvětví infrastruktury. Například v Norsku staví PORR nový most pro město Drammen v hodnotě 85 milionů eur. Mezi významné zakázky v oblasti pozemního stavitelství patří přestavba a novostavba Alte Akademie v Mnichově a výstavba administrativní budovy Florido Liner ve Vídni.

PORR také znovu zvýšil svůj objem výkonů: v prvním čtvrtletí zaznamenal růst ve všech provozních segmentech. Celkově se výrobní produkce zvýšila oproti 1. čtvrtletí 2021 o 15,9 % na 1 161 milionu eur, přičemž růst byl obzvláště výrazný v segmentech AT/CH a CEE.

Společnost rovněž dosáhla zdravého růstu tržeb a zisku. V prvním čtvrtletí dosáhla společnost PORR příjmů ve výši
1 110,8 milionu eur, což je o celých 14,7 % více než ve stejném období předchozího roku. PORR rostl téměř na všech svých domácích trzích. I přes výrazné zvýšení cen při nákupu materiálu se společnosti podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši 0,6 mil.

Silná finanční pozice

Na konci prvního čtvrtletí měla společnost PORR stabilní finanční pozici. PORR disponuje solidní likvidní rezervou přesahující 800 milionů euro. Splacení hybridního kapitálu ve výši 51,1 milionů eur vedlo k mírnému snížení podílu vlastního kapitálu na 19,1 %. Zlepšený peněžní tok navíc usnadňuje flexibilitu a bezpečnost. Dále došlo ke zřetelnému snížení čistého dluhu - ten se oproti březnu předchozího roku snížil o 171,1 milionu eur.

Vysoká poptávka na trhu

Poptávka zůstává ve stavebnictví vysoká. "Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu vidíme pro stavebnictví velké příležitosti v globálních megatrendech. Například Zelená dohoda pro Evropu zajišťuje trvalou poptávku po udržitelné mobilitě a ekologicky uvědomělé výstavbě, kde se materiály používají opakovaně. Pokračující urbanizace také znamená rostoucí poptávku po dostupném bydlení ve městech," uvedl Strauss. PORR se v příštích letech zaměří na strategii Green and Lean, v rámci které prosazuje udržitelnost, efektivitu a digitalizaci stavebních procesů.

Marže hospodářského výsledku pro rok 2025 potvrzena

Naplněný objem zakázek poskytuje PORRu pevný základ navzdory obtížným podmínkám. Společnost se zaměřuje na selektivní a inteligentní růst s cílem dosáhnout udržitelné ziskovosti. V rámci budoucího programu PORR 2025 se dosahuje dalšího zvýšení efektivity. Představenstvo usiluje o dosažení cílové marže hospodářského výsledku (EBT) ve výši 3 % na úrovni skupiny do roku 2025.

Odhady dalšího směřování podnikání vycházejí z aktuálních cílů v jednotlivých oblastech a z příležitostí a rizik, které se na příslušných trzích objevila na začátku roku 2022. Důsledky případného zintenzivnění konfliktu na Ukrajině i prodloužení jeho trvání a dalšího výrazného nárůstu cen energií a stavebních materiálů nelze v současné době posoudit. Skutečný průběh podnikání se může odchýlit od odhadů a očekávání představenstva v závislosti na vnějších politických, právních a ekonomických faktorech.

14.06.2022

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...