1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Skončila modernizace traťového úseku z Berouna do Králova Dvora

EUROVIA logoV Berouně 23. června slavnostně skončila modernizace části 3. koridoru z tohoto středočeského města do Králova Dvora. Její součástí byla také celková přestavba kolejiště berounské stanice. Práce probíhaly na 5,7 km dlouhém úseku.

Díky modernizaci mohou soupravy místem projíždět až 160 km/h rychlostí. Jednoznačným pozitivem z pohledu cestujících je vybudování bezbariérového přístupu na nástupiště jak ve stanici Beroun, tak i na zastávce Králův Dvůr. Projekt zahrnoval také instalaci sdělovacího a informačního zařízení, rekonstrukci trakčního vedení, úpravy výpravní budovy v Berouně a výstavbu nového technologického objektu.

Práce začaly v roce 2016 a byly rozloženy do tří etap. V první byla stěžejní rekonstrukce osobního nádraží v Berouně. Proběhla zde obnova kolejiště, postavily se nový podchod, nástupiště a přístřešky. Přístup na nástupiště pro imobilní cestující zajišťují výtahy. Stanice je rovněž vybavena informačním systémem pro slabozraké a nevidomé osoby. V rámci první etapy se také vyměnila technologická zařízení. Její součástí byla i výrazná obnova kolejiště na seřaďovacím nádraží.

Během druhé etapy, která byla zahájena v roce 2019, proběhla rekonstrukce kolejiště na stávající zastávce v Králově Dvoře. Zdejší původní výpravní budova ustoupila novým nástupištím, přístup na ně zajišťuje bezbariérový podchod. Třetí etapa, která zahrnovala úsek mezi seřaďovacím nádražím v Berouně a zastávkou Králův Dvůr, se začala realizovat vloni. Během ní došlo k rekonstrukci železničního spodku a svršku na posledním, zhruba kilometr dlouhém úseku.

Pro zajištění odpovídající propustnosti traťového úseku Beroun – Zdice vznikla nedaleko zastávky Králův Dvůr provizorní odbočka, která po celou dobu stavby umožnila dvoukolejný provoz dále do Zdic. Po dokončení prací ji nahradila trvalá kolejová spojka.

Součástí stavebních prací bylo i napojení vlečky KD Trans, ČMC II a úprava napojení vlečky Čertovy schody. Vybudovala se také nová odstavná kolej pro potřeby firmy KD Trans, protože původní musela ustoupit novým nástupištím a narovnání kolejí.

25.06.2021

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...