1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Stavební firmy začaly letos omezovat dopady na životní prostředí

Zeriav1Praha - Stavební firmy letos aktivovaly řadu opatření, která spojily s omezením dopadů na životní prostředí a snížením uhlíkové stopy ve stavebnictví.

Skoro tři čtvrtiny z nich realizovaly nová opatření k dosažení energetické úspornosti a více jak polovina firem vygenerovala méně směsného odpadu, používala recyklované stavební materiály a spoléhala na energii z fotovoltaických zdrojů. Důvodem je současný tlak společnosti na takzvanou cirkulární ekonomiku. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research, který vycházel z 139 rozhovorů s představiteli stavebních firem.

Cirkulární ekonomika, nebo také oběhové hospodářství, se zabývá způsoby, jak zvyšovat kvalitu životního prostředí a vrátit materiály a výrobky do výrobního cyklu na konci jejich životnosti. Jejím opakem je takzvaná ekonomika lineární, která je postavena na principu vytěžit suroviny, vyrobit z nich výrobky, distribuovat je k zákazníkům a po jejich využití se stanou odpadem.

Současný tlak na cirkulární ekonomiku a udržitelnost ve výstavbě otevírá podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) nové příležitosti nejenom pro stavební firmy, ale i pro výrobce stavebních materiálů a zpracovatele stavebních a demoličních odpadů. "Další příležitostí by měly být do budoucna veřejné zakázky. Jejich prostřednictvím mohou zadavatelé, státní správa a samospráva, vytvářet tlak na využití udržitelných řešení a inovace," řekl Bartoš.

Podle předsedy představenstva společnosti Hochtief CZ Tomáše Korandy aktivita stavebních společností naplňovat environmentální požadavky Evropské unie nestačí a je v tomto směru třeba postupně měnit legislativu. "Přizpůsobit by se tomu měla i pravidla veřejných soutěží. Zatímco dnes je hodnotícím kritériem cena, a přírodní kamenivo je zatím téměř vždy levnější než alternativní materiály," dodal Koranda.

S legislativním zakotvením ale nesouhlasí ministr dopravy Martin Kupka (ODS). "Z mého pohledu je mnohem praktičtější, aby si rozmanité způsoby a principy cirkulární ekonomiky nastavily samotné firmy, než aby je normativně stanovil stát. Věřím, že pokud bude cirkularita poháněna soukromým sektorem, dočkáme se větší míry inovací," řekl Kupka.

Na dlouhodobou udržitelnost a společenskou odpovědnost se podle CEEC Research zaměřuje také velká řada investorů a developerů. Kritéria ESG (Environment, Social, Governance) se totiž stala důležitým prvkem hodnocení ze strany bank při posuzování investičních projektů a poskytování financování. Z průzkumu ale vyplývá, že při rozhodování o investici do nových projektů jsou ESG kritéria důležitá pouze pro 38 procent dotázaných.

CEEC Research je analytickou a výzkumnou společností zaměřující se na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy. Její studie jsou využívány v současné době více než 17.000 společnostmi.

20.07.2023 Zdroj: ČTK

 

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...