1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Úřad Ústeckého kraje vydal souhlas ke stavbě nové silnice na Děčínsku

road construction 3Ústí nad Labem - Krajský úřad Ústeckého kraje vydal souhlasné stanovisko ke stavbě tzv. Manušické spojky. Nová silnice propojí Děčín s Benešovem nad Ploučnicí a Manušicemi na Českolipsku. Komunikace bude fungovat jako přeložka silnice I/13. Celková délka stavby je zhruba 20,5 kilometru, navrženy jsou dvě varianty trasy.

Informoval o tom krajský úřad na webu. Podle dokumentace pro proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) se má nová silnice začít stavět zhruba v roce 2030.

Silnice I/13 u Ludvíkovic na Děčínsku patří aktuálně mezi nejvíce nebezpečné úseky v Ústeckém kraji. Řidiči se tady musí vypořádat s nepřehlednými zatáčkami, častými mlhami a těžkou tranzitní dopravou. Nová silnice by měla pomoci s dopravou na hlavní tahu mezi Děčínem a Libercem.

Manušická spojka má navazovat na Folknářskou spojku, která získala kladné posouzení vlivu na životní prostředí v roce 2019. Přeložka silnice I/13 by se měla v Manušicích napojit na hlavní tah mezi Novým Borem a Českou Lípou. Přeložka je v obou variantách v celém úseku Děčín – Manušice navržena jako dvoupruhová. "Z hlediska vlivu na veřejné zdraví obyvatel jsou obě řešené varianty záměru akceptovatelné. Vzhledem k trasování některých úseků přeložky I/13 ve variantě 2 dále obytné zástavby lze tuto variantu považovat jako mírně příznivější z pohledu vlivů na veřejné zdraví oproti variantě 1. Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší lze obě varianty záměru považovat za srovnatelné a lze je doporučit k realizaci," uvedl krajský úřad ve svém stanovisku.

Na trase je navrženo několik křižovatek, mosty, tříkilometrový tunel v místě přechodu trasy přes skalní výběžek. V dalším stupni projektové přípravy stavby odborníci budou posuzovat mimo jiné vliv na hodnocené složky životního prostředí u navržených technických opatření pro průchod sesuvným a poddolovaným územím nebo vlivy navrženého tunelu na hladinu podzemních a povrchových vod.

26.10.2023 Zdroj: ČTK

 

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...