1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Hasicí vozy v koksovně huti ArcelorMittal Ostrava jezdí nově bez strojníků

arcelormittal logoOstrava – Huť ArcelorMittal Ostrava dosáhla dalšího úspěchu na poli automatizace. Závod automatizace dokončil projekt bezobslužného provozu hasicích vozů na koksárenských bateriích 1 a 2, který byl zahájen počátkem loňského roku.

V průběhu roku se provedly veškeré nutné úpravy a koncem roku proběhla zkušební fáze, kdy se bezobslužný provoz testoval ještě za přítomnosti strojníků. Nyní už jezdí hasicí vozy zcela samy.

„Strojníky, kteří v hasicích vozech dosud pracovali, můžeme nyní díky bezobslužnému provozu využít na jiných pracovištích. Po strojnících je v huti vysoká poptávka,“ říká ředitel závodu automatizace Miroslav Hýbl.

Jak dnes vypadá rutinní jízda bezobslužného hasicího vozu? Hasicí vůz sám přijede dle plánu ke konkrétní komoře na koksovně, po vytlačení koksu do vozu se přesune pod hasicí věž, kde se hořící koks uhasí. Pak vůz přejede k rampě a uhašený hotový koks se z něj vysype. Celý tento proces se neustále opakuje. Ročně ostravská huť vyrobí přibližně 1,2 milionu tun koksu, který se ve vysokých pecích používá jako vsázka pro výrobu surového železa.

Bezobslužný provoz hasicích vozů ale není jediných úspěchem automatizace koksovny. K dalším patří například automatizace vybavení skladu benzolu, automatizace provozu biologické čistírny odpadních vod a vývoj informačního systému koksovny. „Dříve se o počítačové systémy koksovny starala externí firma. Teď už běží celý závod na systému, který vyvíjíme sami,“ dodává Hýbl.

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a jediným výrobcem transformátorových plechů v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají 7 250 zaměstnanců. Průměrný výdělek v roce 2015 činil 34 615 korun. Díky nadstandardní ekologizaci dokončené v roce 2015 vyrábí společnost surové železo i ocelové výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Jediným akcionářem je ArcelorMittal S.A.

17.01.2017

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...