1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Sokolovská uhelná získala americký grant na přípravu malých modulárních reaktorů

nuclear logoSokolov - Sokolovská uhelná a SUAS Group zadají zpracování studie možného umístění malých modulárních jaderných reaktorů (SMR) ve svých areálech. Umožní jim to dotace z programu Phoenix amerického ministerstva zahraničí. Program financuje studie proveditelnosti související s umístěním SMR v Evropě.

Cena studie může dosáhnout až dva miliony dolarů (v přepočtu asi 45 milionů korun), přičemž dotace činí 1,5 milionu dolarů (asi 34,1 milionu korun). Malé reaktory by podle Sokolovské uhelné mohly být v areálu Elektrárny Tisová a komplexu ve Vřesové.

Těžební a energetická společnost Sokolovská uhelná, která stojí před postupným odchodem od těžby a zpracování uhlí, se tak může připravit i na možnost stavby modulárních reaktorů. SMR by mohly být alternativou k velkým jaderným elektrárnám, ale i jiným formám dodávek elektrické a tepelné energie.

O dotaci v programu Phoenix se hlásily téměř tři desítky evropských firem. "Energetickou bezpečnost pro naše občany je možné zajistit po odstavení hnědouhelných elektráren jen vhodným mixem různých energetických zdrojů. Patří mezi ně i malé modulární reaktory, které splňují veškerá technologická i bezpečnostní hlediska," uvedl předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Pavel Tomek. "V okamžiku, kdy jsme začali uvažovat o této možnosti, jsme vytipovali dvě lokality, v nichž by umístění takového zařízení přicházelo v úvahu. Konkrétně jde o areál Elektrárny Tisová a průmyslový komplex ve Vřesové," doplnil.

Projektoví manažeři Sokolovské uhelné a SUAS GROUP připravili podklady pro české ministerstvo průmyslu a obchodu, které byly podmínkou pro podání žádosti do programu. "Museli jsme mimo jiné uvést, jaký je očekávaný výkon SMR. Preferujeme tlakovodní reaktor o výkonu 400 až 500 MWe (elektrických megawattů), což odpovídá potřebám Karlovarského kraje s přihlédnutím k technologickým omezením,“ uvedl Ondřej Hollý, který žádost připravoval.

Poskytovatel dotace připraví v programu Phoenix studii proveditelnosti a poskytne i technické, poradenské a konzultační služby. "V současnosti jsme zahájili spolupráci s Českou geologickou službou, která provádí geologický průzkum ve vytipovaných lokalitách. Na základě průzkumu se prokáže, zda jsou tyto oblasti vhodné pro umístění SMR z pohledu stability podloží a dalších parametrů. Práce na studii pak musí být hotovy do března 2025," doplnil technický ředitel Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Martin Čermák.

Sokolovská uhelná poukazuje na to, že klíčový v rozvoji tohoto typu energetiky bude postoj českého státu. Státní energetická koncepce z roku 2015 zahrnuje jadernou energetiku a počítá s poklesem podílu uhlí, které v současné době dominuje ve výrobě elektřiny se 46 procenty, do roku 2040 o více než polovinu, zatímco podíl jaderné energetiky by se měl zvýšit minimálně o 50 procent. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje aktualizaci Státní energetické koncepce, jež by měla zohlednit jaderné a obnovitelné zdroje.

O krok vepředu je třeba sousední Polsko. Polské ministerstvo klimatu už schválilo výstavbu malých modulárních reaktorů polským producentem kovů KGHM. Ten hodlá vybudovat elektrárnu s kapacitou 462 megawattů tvořenou šesti malými modulárními reaktory.

14.09.2023 Zdroj: ČTK

 

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...