1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ALTECH, spol. s r.o.

Altech 22Pomáhá hendikepovaným zařadit se plnohodnotně do života

Zaměření společnosti ALTECH, spol. s r.o., je velmi specifické. Společnost z Uherského Hradiště navrhuje, vyrábí, prodává a servisuje kompenzační pomůcky pro hendikepované občany. Nosným programem firmy jsou šikmé schodišťové plošiny, svislé schodišťové plošiny, tzv. domácí výtahy, i schodišťové sedačky pro hůře chodící občany.

Nedílnou součástí nabídky společnosti ALTECH jsou také nájezdové rampy, bazénové zvedáky, stropní zvedací zařízení a schodolezy. „Laicky řečeno, umožňujeme imobilním osobám překonat překážku , která jim znemožňuje plnohodnotný pohyb a omezuje je v plnohodnotném životě. Srovnal bych to  s vysokou zdí, kterou má člověk překonat a nemá žebřík. Nezvládne to i kdyby se snažil sebevíc. Stejně tak jako osoba s hendikepem nemůže použít nohy, aby vyšla po schodišti,“ říká na úvod zajímavého rozhovoru pro časopis Průmysl Dnes výkonný ředitel Ing. Vít Majer. Ve skutečnosti je to podle něj ale celé mnohem složitější. „Při návrhu jsme často omezeni prostorem schodiště, velikostí invalidního vozíku, stavební složitostí budov a jinými více méně složitými věcmi. Ani samotná instalace není „přistrč“ a „spusť“. Vše musí přesně pasovat na schodiště tak, aby zařízení správně plnilo svůj účel. Důležitou částí celého provozu je servis, který také zařizujeme.“

Celý proces má tak několik kroků, kdy se zaměstnanci firmy ALTECH snaží sladit požadavky zákazníka s technickými možnostmi na daném místě a taky s technickými možnostmi jednotlivých zařízení. „Díky tomu stále získáváme nové a nové zkušenosti, které nám umožňují být důležitými pomocníky (poradci) při řešení bezbariérovosti,“ doplňuje Vít Majer s tím, že v předchozích letech vznikl i pořad o tom, co všechno musí člověk vyřešit v případě, že se stane imobilním. „Požadavky a zájmy klienta se rozvíjejí v čase. Od prvních myšlenek, jak to řešit, přes komunikaci s lékaři, pracovníky úřadů, kombinace rehabilitací a zapojování se do života. Každý krok přináší nějakou bariéru a my se snažíme být nápomocni ve všech těchto oblastech. Samozřejmě ne vždy činem, ale i rada má někdy zásadní význam,“ uvádí výkonný  ředitel společnosti ALTECH, která vznikla v dubnu 1992 jako ryze česká společnost. Loni tak oslavila významné výročí – 30 let existence na trhu.

Jak jsme oslavili 30 let od našeho vzniku

„Každé výročí je svým způsobem unikátní a jedinečné, ať se týká podniku, nebo člověka. Ve smyslu pokolení je 30 let jedna generace,“ zamýšlí se Vít Majer. Pro společnost to byla veliká událost, kterou chtěli ve firmě i patřičně oslavit. Součástí oslav tak byl třeba Den otevřených dveří, kdy byla možnost vidět každé zákoutí ve firmě. „Návštěvníci, kteří chtěli poznat, jak to u nás vypadá, dostali své průvodce, rodinným příslušníkům dělali průvodce sami zaměstnanci. Nezapomněli jsme ale ani na naše obchodní partnery. A protože jsme rádi, když se lidé poznávají, vyměňují si své poznatky, vidí za každým výrobkem ty, co se podílejí na vzniku, tak vše proběhlo ve stejnou dobu. Součástí celého tohoto programu byly i ukázky úprav vozidel pro hendikepované občany, drobné hry pro děti a občerstvení,“ vzpomíná výkonný ředitel.

A co se podle něj za těch třicet let změnilo? „Dá se říct, že všechno, ale přišlo to pozvolna a změny se staly součástí života ve firmě. Veškeré úsilí směřujeme k tomu, aby změny probíhaly k lepšímu, abychom zákazníkům splnili jejich očekávání. Pozvolný růst nás dovedl až k 350 zaměstnancům, areál firmy se rozkládá na 50-tisících  m2. Tento základ je příslibem pro další rozvoj,“ říká Vít Majer. A co ještě obnáší těch 30 let? „Omezení chodu při povodních v roce 1997, teroristické útoky na budovy Světového obchodního centra, ekonomická krize v letech 2008 až 2009, období pandemie, válka na Ukrajině a s tím spojená destabilizace společnosti,“ hovoří o negativních jevech, ale pak se zaměřuje i na pozitivnější události. „Každá stavba budovy, každé rozšíření strojního parku nás posouvá dále. Rodí se děti, přicházejí rodinní příslušníci, rádi si připomínáme kulatá narozeninová výročí. Stali jsme se součástí života v regionu.“

Před společností je pak dalších 30 let. Jaké jsou tedy vize i cíle společnosti, která si v roce 2020 přebrala prestižní ocenění Diamanty českého byznysu pro Zlínsky kraj? „Cokoliv plánovat je velmi složité, ale máme za cíl každý rok uvést na trh nový výrobek nebo novou generaci stávajícího. Ne jenom nějaké designové změny, ale změny, které zásadním způsobem mění hodnotu pro zákazníka. Již v předchozích letech jsme zahájili budování automatizace a v dalším období chceme celou tuto oblast rozšiřovat a zdokonalovat. Dlouhodobým cílem a snem je vybudování digitálního podniku,“ říká Vít Majer, podle kterého společnost ALTECH zavazuje směrem k budoucnosti i výše uvedené ocenění výkonnosti českých firem. „Při setkáních s podnikateli, manažery či dělníky z jiných firem víme, že stále máme co zlepšovat. Také věříme, že odvádíme dobrou a kvalitní práci a rádi se podělíme o naše znalosti tak, aby další a další získali ocenění. Je před námi rok 2023. Stejně jako v předešlých letech bychom chtěli zažít růstový rok. Toto nám umožňuje další rozvoj a investice. Umožňuje nám to dávat práci lidem, zabezpečit jejich rodiny, žít plnohodnotný život. Každý ze zaměstnanců je závazek. Závazek prosperity regionu i státu.“

Kvalita je na prvním místě

Třeba dodat, že koncem roku 2022 firma ALTECH úspěšně prošla akreditovanou certifikací systému řízení kvality dle mezinárodního standardu ISO 9001:2016. Díky této certifikaci se jí bude dařit především zlepšovat kvalitu výrobků a tím zvyšovat spokojenost zákazníků. „Získání certifikátu předcházely dvouleté přípravy, kdy cílem nebylo získání certifikátu, ale vybudování procesů firmy se všemi prvky, které vyžaduje ISO 9001:2016. Nechtěli jsme jenom papír, snažili jsme se a stále se snažíme nemyslet na certifikát, ale plnit všechny požadavky, která jsou na nás kladeny,“ přiznává Vít Majer, podle kterého se kvalita stala všeobecným a nicneříkajícím pojmem. Slovem „nekvalita“ se dá podle jeho slov pokrýt vše, ale bez širších souvislostí a systematické práce nic neodhalí. „Nechci se vázat pouze na ISO 9001. Musíme plnit i jiné zákonné požadavky. Jsme hrdými držiteli i dalších certifikátů. Jedním z nich je plnění normy ČSN EN 1090, kdy plníme i vyšší nároky než v ISO 9001, ale pouze ve vztahu ke svařování. Nedílnou součástí jsou pak jednotlivé certifikáty ke každému z výrobků. Stejně jako jiné certifikáty je nutná recertifikace každých 5 let a všechny výrobky pak splňují požadavky poslední platné legislativy,“ dodává.

V rámci nastavování procesů posílili ve společnosti ALTECH celé středisko kvality a neustále vyhodnocují všechny nedostatky. Následně mění procesy tak, aby úplně předešli neshodám, nebo je maximálně eliminovali. Nedávno kvalitu svých produktů demonstrovali i na závěrečné konferenci k projektu Chytrá péče, která se konala v rámci projektu Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve Zlínském kraji. Součástí projektu byla i zahraniční stáž v Dánsku, kde se jednotliví členové projektu měli možnost inspirovat fungujícím a propracovaným dánským systémem péče. Měli také možnost nahlédnout do několika dánských firem, které se zabývají asistivními technologiemi. Jednou z navštívených firem byl i dlouholetý obchodní partner společnosti ALTECH a dodavatel stropních zvedacích systémů, firma Guldmann. „Se společností Guldmann nás spojuje dlouholetá spolupráce a výrobky této firmy jsou nejen vizuálně krásné, ale i velmi kvalitní s minimálním počtem poruch. Stejně jako naše firma, tak i společnost Guldmann se neustále rozvíjí a přináší nové a nové úpravy tak, aby výrobek splnil vše, co uživatel požaduje,“ prozrazuje výkonný ředitel.

V rámci uvedené konference prezentovala společnost ALTECH své produkty, zejména pak výrobky firmy Guldmann, které byly k vidění. Všichni účastníci si tak mohli vyzkoušet jednoduchou obsluhu stropního zařízení GH1 na vlastní kůži, a to nejen přesun z postele na vozík a naopak, ale i polohování v posteli pomocí speciálních plachet. „Celý projekt byl cílený na občany v seniorním věku, snaží se je tak co nejvíce seznámit s novými technologiemi. Stejně jako v průmyslu mluvíme o revoluci 4.0 a využití digitálních technologií, tak jde v tomto případě o využití moderních technologií, které zlepší asistenční služby. S touto oblastí jsme úzce spjati. Odnesli jsme si nové impulzy ke změnám a o nové prvky bychom chtěli v budoucnu doplnit i naše výrobky,“ ozřejmuje Vít Majer.

Důležitá personální otázka

Jako jeden z nejvýznamnějších českých výrobců kompenzačních pomůcek a vybavení v České republice se společnost ALTECH snaží získat do svých řad talentované a šikovné lidi. Jak se jí v této oblasti daří? „Nízká nezaměstnanost je fenomén posledních let a není důvod předpokládat, že se něco změní. Budujeme interní systém kariérního růstu a hledáme talentované lidi. Ve spolupráci s dalšími subjekty pracujeme na projektu, kde věříme, že budeme schopni přilákat více mladých lidí k nám do firmy, ale i do našeho regionu,“ upřímně říká výkonný ředitel a na závěr dodává: „Naše práce je různorodá a stejně tak různé jsou i profese, které potřebujeme. Počínaje svářeči, obráběči a montážníky a konče konstruktéry, ekonomy a obchodníky. Výčet by byl opravdu dlouhý. Stejně jako ve sportu je talent jenom část celého „umění“. Pokud má člověk zájem, tak umíme nového pracovníka zaučit.“

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...