1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s.r.o.

arcellormittal OstravaSpecialista na supertěžké odlitky a strojní celky

Společnost ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s.r.o. (AMEPO) vznikla v lednu 2011, ale navazuje na více než padesátiletou tradici a zkušenosti v oblasti slévárenství, strojírenské výroby, oprav elektromotorů, výroby válců, tepelného zpracování a výroby železničních dvojkolí.

Podnik je dceřinou společností největší hutní firmy v České republice - ArcelorMittal Ostrava, a.s. Součástí skupiny jsou další sesterské společnosti, jako je ArcelorMittal Energy Ostrava, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a Karviná, ArcelorMittal Frýdek-Místek, ArcelorMittal Engineering and Consulting nebo ArcelorMittal Distribution and Solution. Ke klíčovým provozům AMEPO patří strojírenská a slévárenská výroba, které generují klíčovou část tržeb. „Důležité jsou pro nás i ostatní provozy, a to především z hlediska budování a udržování synergických efektů v rámci společnosti AMEPO. Díky širšímu záběru jsme schopni přijmout zakázku napříč provozy bez nutnosti externích kooperací,“ uvedl Ing. Daniel Doležal, obchodní ředitel společnosti ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s.r.o.

Výrobní činnost společnosti se zaměřuje především na produkci strojních dílů, ocelových konstrukcí, strojních investičních celků a výrobních linek nebo pracovních válců. Primárně jsou výrobky AMEPO určeny zákazníkům z hutního průmyslu, společnost je ale schopna uspokojit i potřeby klientů z oblasti petrochemického, těžebního, strojírenského nebo automobilového průmyslu apod.

Odlitky nadměrných velikostí

Jak jsme již podotkli, k hlavním provozům závodu se řadí slévárna, která produkuje odlitky z oceli a litiny. „Kapacita slévárny je mezi 14 až 15-tisíc tun ročně. Velmi ale záleží na výrobkovém portfoliu a měsíční skladbě výroby. Asi 70 % představuje výroba odlitků z šedé litiny a „hematitu“, produkujeme i odlitky z tvárné litiny a ocelové odlitky. Naše společnost je specialistou na supertěžké odlitky do maximální váhy jednoho odlitku 150 tun. Jsme připraveni zákazníkům zajistit technickou podporu, postupové výkresy, realizaci modelového zařízení, stejně jako návrh a konzultaci dopravy včetně nadrozměrných převozů,“ vysvětlil Daniel Doležal.

Strojírenská a slévárenská činnost není jedinou, která je v podniku provozována. Firma se zabývá i výrobou dvojkolí a náprav pro železniční kolejová vozidla včetně tramvají. Podnik se soustředí především na segment lokomotiv a tramvají, kde vidí hlavní potenciál, a to díky zkušenostem zaměstnanců z tohoto úseku, stejně jako rozvoji těchto segmentů v Evropě a postovětských státech. „Kromě nových výrobků menších sérií se soustředíme i na opravy dvojkolí a náprav včetně výměny obručí a celkové diagnostiky. Jsme držiteli certifikátu Českých drah i Slovenských drah,“ uvedl Doležal a dodal: „K dalším oblastem patří výroba válců pro válcovací tratě hutního průmyslu. Provozujeme i úsek oprav elektromotorů včetně navijárny a dynamického vyvažování. Disponujeme úsekem tepelného zpracování včetně unikátní pece na kalení nástrojových ocelí do austenitizační teploty 1 200°C.“

Strategie vede k dalšímu rozvoji
    
Protože byl závod ze skupiny ArcelorMittal Ostrava jako samostatná firma vyčleněn před necelými čtyřmi lety, soustředí se na etablování na externím trhu mimo koncern. Letos podnik úspěšně realizoval s partnery několik projektů na klíč, jako je například prodloužení válcovací tratě nebo instalace balící linky pro rourovnu. „Obchodní strategii v segmentu strojírenské výroby jsme zaměřili na realizaci těchto projektů na klíč, protože takový je trend a požadavek klíčových zákazníků, kteří chtějí mít jednoho dodavatele a jednu garanci na celou zakázku. Z tohoto důvodu spolupracujeme velmi úzce se sesterskou společností ArcelorMittal Engineering and Consulting Ostrava, která pro nás připravuje projektovou a výkresovou dokumentaci, a to v profesích, kterými disponuje. Ostatní profese realizujeme s našimi partnery,“ informoval Daniel Doležal.

Strategie slévárny nadále směřuje k optimalizaci výrobkového portfolia napříč všemi třemi částmi slévárny tak, aby podnik byl schopen pružně reagovat na výpadky zakázek každé ze tří částí slévárny. „Hlavním cílem je posílit pravidelnost zakázek na těžké odlitky (nad 20 tun), jejíž výpady slévárnu ekonomicky nejvíce zatěžují. Toto se nám v roce 2014 podařilo a v tomto trendu chceme pokračovat,“ vysvětlil Daniel Doležal a dodal: „V oblasti železničního dvojkolí a náprav máme dva základní obchodní cíle. Prvním je růst v segmentu oprav u hutních vozů v rámci skupiny ArcelorMittal a interních oprav mimo skupinu. Druhým cílem je rozvoj obchodu v segmentu tramvajových náprav do převodovek, kde jsme obchodně naprosto nezávislí. Na úseku výroby válců a oprav elektromotorů se chceme soustředit na rozvoj a optimalizaci obchodu především ve skupině ArcelorMittal v Evropě.“

Strategie, na kterou vedení závodu vsadilo, se vyplácí. Obrat podniku od jeho vyčlenění ze skupiny, každoročně roste, a to právě díky rozvoji obchodní činnosti a optimalizaci výrobkového portfolia. „Rok 2014 jsme uzavřeli s obratem přes jednu miliardu korun,“ sdělil Daniel Doležal. Podnik pochopitelně nezapomíná na investice, které směřuje jednak do oblasti zvyšování bezpečnosti a ekologie, jednak do modernizace výrobních zařízení, a to takovým směrem, jaký požaduje trh, resp. tradiční zákazníci. Dodejme, že v polovině roku 2014 se podnik rozrostl o partnerskou společnost v polských Katovicích ArcelorMittal Service Group. Tím byla navýšena celková kapacita strojní výroby na 40-tisíc výrobních hodin měsíčně. Díky tomu je firma schopná realizovat projekty na klíč velkého rozsahu bez významné závislosti na externích partnerech. „Kromě toho je možné výrobu urychlit, neboť si uvědomujeme, že dodací termín je pro zákazníka jedním ze základních kritérií výběru dodavatele,“ dodal obchodní ředitel společnosti.

Certifikát bezpečnosti, jakosti i ekologie

Bezpečnost pracovníků je pro AMEPO prioritou číslo jedna – podobně je tomu i v celé skupině ArcelorMittal. „Bezpečnost práce je v naší společnosti zajišťována na základě požadavků české legislativy doplněné o požadavky a standardy skupiny ArcelorMittal, které jsou v některých případech i přísnější. Celý systém BOZP máme certifikovaný společností TÜV NORD dle norem OHSAS 18001:2007. Mimo to máme zavedený systém řízení BOZP v souladu s požadavky národního programu Bezpečný podnik,“ vysvětlil Daniel Doležal. Dodejme, že certifikační společnost TÜV NORD ve společnosti pravidelně prověřuje oprávněnost certifikátů dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OSAS 18001. „Tyto certifikáty potvrzují, že je v naší společnosti zaveden a udržován systém managementu jakosti, ekologie a bezpečnosti. Auditoři společnosti TÜV NORD se zaměřují zejména na dodržování popsaných pracovních postupů v souladu s naší dokumentací, prověřují soulad s právními a jinými požadavky ve všech oblastech a hlavně osobně na dílnách zjišťují dodržování jakostních, ekologických a bezpečnostních předpisů a zásad bezpečného chování. Naše společnost je oprávněným držitelem všech tří certifikátů již od svého vzniku v roce 2011,“ vysvětlil obchodní ředitel společnosti.

Poděkování partnerům i zákazníkům

Do nového roku hledí společnost AMEPO s optimismem. „Rád bych využil této příležitosti a poděkoval našim zákazníkům za podporu a přízeň, kterou nám prokázali. Přál bych si, abychom ve výborné spolupráci pokračovali i nadále. Zároveň bych rád oslovil potenciální zákazníky a partnery, kteří hledají spolehlivé výrobní kapacity v segmentech naší výroby. Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách www.amepo.cz. Stejně tak bych rád poděkoval i celému týmu a vedení AMEPO, především našim zaměstnancům na výrobních provozech. Na závěr bych chtěl popřát vše nejlepší do nového roku 2015 všem našim zákazníkům a partnerům, zejména mnoho zdraví, pohody, úspěchů a splněné obchodní a podnikatelské cíle,“ uzavřel rozhovor Daniel Doležal.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...