1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

DAP., a.s.

Jsme připraveni pomoci kdykoli

Už hravý slogan „Vesele si šlapu po chodníku z DAPU“ leccos napovídá o činnosti pražské společnosti DAP., která vyniká dlouholetou tradicí v poskytování služeb v oblasti rekonstrukcí a údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Již od roku 1992 je stěžejním cílem firmy poskytovat služby, které budou trvale uspokojovat požadavky zákazníků. Proto klade důraz na kvalitu a rychlost, ovšem s minimálními riziky ve vztahu k životnímu prostředí i bezpečnosti práce.

Právě díky tomu si společnost DAP. za 30 let od svého založení vydobyla dobré jméno u široké odborné veřejnosti a má snahu si je nadále udržet. „Jako hlavní činnost provádíme dlaždičské a asfaltérské práce včetně přidružených prací, k nimž patří zemní a bourací práce, úprava svislého i vodorovného dopravního značení, údržba zeleně, úklid sněhu a další činnosti. Vlastníme zhruba stovku dopravních prostředků, ke kterým náleží i speciální stroje, jako jsou sypače, přepravníky litého asfaltu, kontejnery, auta s hydraulickou rukou a podobně. Dále disponujeme širokou paletou mechanizace, jde například o pěchy, vibrační desky, válce nebo pily, a samozřejmě máme i nepočitatelně nářadí. Pro komunikaci používáme mobilní telefony a zčásti sestavu interních vysílaček,“ říká generální ředitel Petr Ondrášek.

V rámci úvodní vizitky je třeba doplnit informace o tom, že potřebné a dostatečné materiální, technické i komunikační vybavení firmě umožňuje realizovat jak veřejné zakázky velkého rozsahu, tak drobnou údržbu v oboru dlaždičských a asfaltérských prací. Mezi základní výrobní procesy, které má na starost zhruba 200 pracovníků, patří hutněné asfaltové vrstvy, lité asfalty, stabilizované podklady, nestmelené vrstvy, dlažby a dílce a zemní práce. To vše odpovídá požadavkům dle systému jakosti a certifikátům ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018.

K dispozici 7 dní v týdnu

Z hlediska spolupráce se zákazníky je pro společnost DAP. velmi významné zejména zařazení do registru firem podniku Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). „Pro naši firmu je spolupráce s TSK nosná z toho důvodu, že tato společnost má ve správě převážnou většinu komunikací, jak vozovek, tak chodníků patřících hlavnímu městu Praze. Naše služby ovšem poskytujeme také firmám Pražské vodovody a kanalizace, Pražská energetika, Pražské služby atd.,“ upřesňuje generální ředitel společnosti, která sídlí v ulici Sarajevská na pražských Vinohradech, kde disponuje hned několika mezideponiemi pro uložení materiálu, sutě a zeminy. Takové zázemí jí společně s technickým a materiálním vybavením a vysokou profesionalitou všech pracovníků garantuje schopnost rychle a pružně řešit jakékoliv havarijní situace v centrální oblasti Prahy.

Jak rychle a v jakých provozních časech její zaměstnanci reagují na havarijní situace v infrastruktuře hlavního města? „Naše firma funguje v režimu práce sedm dní v týdnu, tím pádem je schopná na požadavky hlavního města Prahy, respektive společnosti TSK či dalších zákazníků reagovat velmi pružně. Nastoupit zvládneme v podstatě ihned, maximálně do dvou hodin od nahlášení požadavku ve dne, ve večerních a nočních hodinách dle dohody. Společnost DAP. je připravená pomoci kdykoli, a to se již nesčetněkrát stalo při krizových situacích, například při nadměrném spadu sněhu, při povodních a jiných kritických událostech,“ odpovídá Petr Ondrášek.

Opravy významných ulic i náměstí

Stejně jako řada dalších tradičních stavebních firem v Praze se i společnost DAP. za 30 let své existence podílela na významných referenčních zakázkách, které vešly rovněž do povědomí širší veřejnosti. Přirozeně se účastní většiny projektů, které zahrnují dlaždičské a asfaltérské práce, jež má ve svém jméně. „V minulosti to byla například rekonstrukce zádlažby Karlova mostu. V posledních letech patřila mezi zajímavé zakázky úprava prostoru okolo Národního muzea, která probíhala ve spolupráci s firmami Metrostav a TSK. V letošním roce se DAP. podílí na významově podobné akci, jde o projekt Magistrátu hlavního města Prahy a týká se revitalizace Václavského náměstí, na kterém spolupracujeme s firmou Hochtief,“ doplňuje generální ředitel.

Kromě zmíněné revitalizace Václavského náměstí patří mezi nejdůležitější stavební akce letošního roku zhotovení definitivních povrchů okolo nového hotelu ANDAZ na Senovážném náměstí. Dále jsou to například revitalizace větších ulic a náměstí jako třeba obnova povrchů a zeleně na Náměstí Míru na Vinohradech. „Společně s firmou INPROS Praha pracujeme také na revitalizaci Smetanova nábřeží u Národního divadla. Aktivit podobného typu je samozřejmě víc,“ dodává na závěr Petr Ondrášek ze společnosti DAP., jejímž prvořadým cílem nadále zůstává nabízet svým zákazníkům a odběratelům nejvyšší možnou kvalitu v oboru dlaždičských a asfaltérských prací.

Průmysl Dnes

 

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...