1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

DAP. a.s.

Nosným pilířem naší firmy jsou kvalitní zaměstnanci

„Na ekonomické výsledky naší společnosti dopadla, stejně jako na ostatní firmy v našem oboru, vlna zdražování vstupních artiklů způsobená válečným konfliktem na Ukrajině a rostoucí mírou inflace,“ říká Petr Ondrášek, generální ředitel DAP. a.s., která se již od roku 1992 zabývá poskytováním služeb v oblasti rekonstrukcí a údržby pozemních komunikací na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Podle technického ředitele byly výsledky firmy za rok 2022 ovlivněny především rapidním zdražováním pohonných hmot a stavebních materiálů využívaných při dlaždičských a asfaltérských pracích, které jsou její hlavní činností.

„Úměrně k tomu došlo k mírnému propadu ekonomických zisků naší společnosti,“ pokračuje Petr Ondrášek s tím, že k nejvýznamnějším zakázkám za několik předešlých let patřila zejména rekonstrukce povrchů na Václavském náměstí v Praze. „Jsem velmi rád, že se nám tuto zakázku podařilo úspěšně dokončit na konci minulého roku. Mezi další významné zakázky za rok 2022 řadím rekonstrukci Hlávkova mostu, ale byly to také rekonstrukce chodníku a vozovky u Památníků parašutistů na Vychovatelně nebo rekonstrukce chodníků v ulici Argentinská,“ jmenuje generální ředitel společnosti DAP. a.s., která veškeré zakázky realizuje včetně tzv. přidružených prací, jako jsou zemní a bourací práce, úprava svislého i vodorovného dopravního značení, údržba zeleně či úklid sněhu a další činnosti.

Rozhodují kladné reference

Mezi základní výrobní procesy, které zajišťuje zhruba 200 zaměstnanců, patří hutněné asfaltové vrstvy, lité asfalty, stabilizované podklady, nestmelené vrstvy, dlažby a dílce a zemní práce. Ke všem těmto činnostem mohou využít zhruba 100 dopravních prostředků, mezi kterými jsou i speciální stroje, například sypače, přepravníky litého asfaltu, kontejnery nebo auta s hydraulickou rukou. V rámci široké palety mechanizace jsou pracovníkům k dispozici pěchy, vibrační desky, válce, pily a spousta ručního nářadí. „Naše společnost si v celé své historii zakládá především na dobře odvedené práci a kladných referencích. Mnoho z našich zákazníků se na nás opakovaně obrací právě pro naše kvalitní služby při samotné realizaci,“ vysvětluje Petr Ondrášek.

Dostatečně kvalitní personální, materiální, technické i komunikační vybavení umožňuje společnosti DAP. a.s., ucházet se o veřejné zakázky velkého rozsahu i o drobnou údržbu v oboru dlaždičských a asfaltérských prací. Klíčové pro zajišťování zakázek je zejména zařazení do registru firem podniku Technická správa komunikací hl. m. Prahy, tedy městské společnosti, která má ve správě převážnou většinu vozovek i chodníků v majetku hlavního města. Služby ovšem poskytuje také dalším firmám, jako jsou Pražské vodovody a kanalizace, Pražská energetika nebo Pražské služby. Při realizaci větších zakázek pak spolupracuje se stavebními firmami Metrostav, Subterra, Skanska, Porr, Strabag, Eurovia či Hochtief CZ.

Do jakých projektů se v letošním roce pustí? „Vzhledem ke klimatickým podmínkám jsou přípravy na letošní rok zatím v rámci plánování a příprav na jednotlivé stavby. Mohu prozradit, že v březnu budeme startovat pokračováním akce Vyšehrad, kde dochází k vybudování nové cyklostezky ve spolupráci s firmou Porr. Na počátek března máme už připraveno k realizaci také několik lokalit na území městské části Praha 3,“ odpovídá generální ředitel DAP. a.s., který se podobně jako zástupci mnoha jiných stavebních firem domnívá, že rok 2023 bude probíhat nejspíše v duchu mírné stagnace trhu.

Důsledné předání know-how

Za nejdůležitější a zároveň nejtěžší úkol, který je letos čeká, považuje udržení stabilního týmu zaměstnanců. „Zaměřujeme se především na rozvoj našich zaměstnanců, jelikož víme, že nosným pilířem naší společnosti jsou právě proškolení a kvalitní zaměstnanci. Věnujeme se tedy důslednému předání know-how našim novým kolegům,“ zdůrazňuje Petr Ondrášek, podle kterého je právě kvalitní zaměstnanec vůbec nejdůležitějším článkem v celém firemním řetězci. Na rozdíl od strojů a techniky, která v každém oboru prochází postupem času modernizací a obnovou, má každý kvalitní zaměstnanec nadále zcela nezastupitelnou roli, a to nejen proto, že musí stroje obhospodařovat a efektivně s nimi zacházet.

„Stroje samozřejmě obměňujeme a modernizujeme pravidelně každý rok dle míry opotřebení a stáří, stejně tomu tak bude i v letošním roce,“ doplňuje generální ředitel DAP. a.s., podle kterého se negativní faktory současné doby, jako je hlavně zdražování energií a materiálů, budou promítat do cen stavebních prací. Zvýšené náklady se tak podobně jako v jiných průmyslových oborech aspoň částečně přenesou na zákazníky. „Jak už jsem zmiňoval, tyto faktory se velmi citelně dotkly i nás. Jednalo se především o ceny paliv, ať už využívaných k dopravě nebo jako napájení dílčích strojů sloužících k realizaci zakázek. Dané ceny se promítnou především při tvorbě našeho ceníku na letošní rok,“ dodává Petr Ondrášek, zástupce společnosti, která díky profesionalitě svých zaměstnanců dokáže rychle a pružně řešit také jakékoli havarijní situace v centrální oblasti Prahy. A to 365 dní v roce.

Průmysl Dnes

 

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...