1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

De Heus, a.s.

deheusFirma uvede do provozu největší a nejmodernější výrobnu krmiv

V České republice se podle údajů Českého statistického úřadu chová přes 3,2 milionu kusů skotu, prasat, ovcí, koz a koní. A k tomu více než 23 milionů kusů drůbeže. Takové množství hospodářských zvířat je třeba několikrát denně nakrmit a v tomto směru je vyhledávaným partnerem farmářů a hospodářů akciová společnost De Heus.

Ta vyrábí krmné směsi, premixy a koncentráty pro hospodářská zvířata už řadu let. Společnost De Heus je na českém a slovenském trhu aktivní od roku 2006, kdy odkoupila od jiné zahraniční společnosti výrobnu krmných směsí v Marefách u Bučovic. V roce 2009 pak ještě získala výrobnu krmných směsí v Běstovicích u Chocně, jejíž zkušenosti s výrobou krmných směsí sahají až do roku 1967. Od té doby tržní podíl společnosti De Heus na českém i slovenském trhu roste. Ačkoli se výroba nachází pouze v České republice, obchodně společnost působí i na Slovensku.

Stěžejními produkty firmy jsou kompletní krmné směsi, které zabezpečí konkrétnímu druhu zvířat kompletní výživu. Farmáři nemusí přikrmovat nic jiného s výjimkou pitné vody. Největší podíl výroby, mírně přesahující 60 %, tvoří krmné směsi pro drůbež, a to zejména pro brojlerová kuřata, nosnice a plemenné nosnice. Dále jsou to krmné směsi pro všechny druhy prasat, výkrmových i chovných kategorií. Třetí, největší podíl výroby, tvoří krmné směsi pro skot. V této kategorii se nejedná jen o kompletní směsi, ale i koncentráty. Silnou pozici si firma udržuje i na trhu krmiv pro králíky. Přibližně 8 až 9 % krmných směsí společnost De Heus prodává v pytlované formě prostřednictvím obchodní sítě malochovatelům.

Drtivou většinu produktů, s výjimkou například mléčných směsí pro telata, firma vyrábí ve dvou závodech v České republice. Jeden se nachází v Marefách u Bučovic a druhý v Běstovicích u Chodně. „Odhadujeme, že jsme loni vyrobili 255-tisíc tun krmných směsí, což nás řadí na druhé místo na českém a slovenském trhu za podniky skupiny Agrofert. Na rozdíl od Agrofertu, který označujeme jako integrovaný podnik, je společnost De Heus největším nezávislým výrobcem krmných směsí. Naše firma se zabývá pouze výrobou krmiv a orientujeme se především na nezávislé chovatele, kteří nejsou zapojeni k žádné integraci. Integrované podniky chápeme jako společnosti, které se vedle výroby krmiv zabývají i jinými aktivitami, jako například obchodováním s komoditami, výrobou a distribucí hnojiv, vlastní zemědělskou půdu, farmy, vlastní jatka a podobně,“ vysvětluje obchodní ředitel Ing. Marek Kumprecht.

Výroba v Česku pokrývá hlavně český a slovenský trh

Přibližně 60 % vyrobených produktů zůstává v České republice, slovenský trh odebírá asi třetinu. Jen pouze 5 % firma vyváží ve spolupráci s mateřskou společností a sesterskou polskou firmou na zahraniční trhy. Jedná se hlavně o Polsko, Chorvatsko, Maďarsko a Rumunsko. Jako hlavní surovinu při výrobě společnost používá obiloviny. Snaží se je nakupovat v místě, pokud možno přímo od zemědělců a od pěstitelů v regionech, kde působí. „Dopravní vzdálenosti u těchto komodit hrají poměrně důležitou roli,“ říká Marek Kumprecht a dodává, že část obilovin firma získává i od společností, které s nimi obchodují.

Další základní součástí jsou dovozové i domácí bílkovinné složky. Jde především o sóju a sójový extrahovaný šrot, který firma nakupuje prostřednictvím specializovaných obchodníků nebo z centrály De Heus v Nizozemsku. Sója většinou pochází ze Spojených států amerických, z Brazílie či Argentiny. „Mimo to hodně využíváme i domácí nebo evropské zdroje bílkovin, tedy především řepkové a slunečnicové extrahované šroty nebo výlisky. Dále nakupujeme i vedlejší produkty mlynářského a lihovarského průmyslu od lokálních výrobců, nebo oleje a tuky, které se používají do krmných směsí,“ vyjmenovává obchodní ředitel a pokračuje: „Používáme i premixy krmných aditiv, což je poměrně málo objemná, ale důležitá složka, která obsahuje mimo jiné vitamíny, mikroprvky a další krmný aditiva. Premixy krmných aditiv nakupujeme od domácích výrobců, nebo v Polsku či Maďarsku.“

Díky tomu, že společnost loni v červnu zprovoznila ve svém závodě v Běstovicích železniční vlečku, je doprava nezbytných surovin mnohem jednodušší. Vzhledem k tomu, že hlavní bílkovinnou komponentou do krmných směsí a strategickou surovinu pro společnost je sójový extrahovaný šrot, který se dováží z jiných kontinentů, je třeba zajistit dobře propracovanou logistiku. A právě železniční vlečka umožňuje snížit náklady na dopravu sójového šrotu. V budoucnu by ji firma chtěla využít i pro dopravu jiných surovin, čímž by ještě více optimalizovala dopravní náklady.

Zkušený tým odborníků dokáže zákazníkům fundovaně poradit

Velmi důležitou přidanou hodnotou společnosti De Heus je také kvalitní odborný poradenský servis. Odborníci na výživu zvířat jsou schopni poradit se správnou volbou konkrétního krmiva, s optimálním výběrem krmné strategie či techniky krmení. Každý odborník je přitom zaměřen na určitý druh zvířat, takže firma má k dispozici specializovaný tým pro skot, prasata, drůbež, či pro králíky. Vedle toho dokáže vyškolený personál farmářům pomoci i s ustájením zvířat, s mikroklimatem, ventilací i optimálními stálými podmínkami v budovách, kde se zvířata nacházejí. Ve spolupráci s veterinářem jsou pak i ochotni zhodnotit kondici a zdravotní stav zvířat a v případě potřeby poradit také opatření vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. Celkem v obou výrobních závodech firma zaměstnává přes 140 pracovníků.

Podle Marka Kumprechta je výživa zvířat a výroba krmiv dnes velice specializovaným průmyslovým oborem. A pokud chce výrobce patřit ke špičce v oboru, musí klást velký důraz na odbornost. „Vedle toho musíme být inovativní a mít mimo jiné i svůj vlastní výzkum a vývoj. To si dnes mohou dovolit jen velké společnosti a rodinná firma De Heus se sídlem v Nizozemsku je jednou z nich. Naše mateřská společnost má k dispozici tým specialistů z celého světa, který se zaměřuje nejen na výživu zvířat, ale i optimalizaci krmných směsí. A to je naší konkurenční výhodou. Kromě toho můžeme sdílet testační farmy. Jedna z nich, pro králíky, se nachází v České republice a využívá ji celá společnost. V jiných zemích se zase nacházejí testační stanice pro jiné kategorie zvířat a ty sdílejí svá data a informace zase s námi,“ vysvětluje obchodní ředitel.

Největší investice za posledních 30 let

A plány pro nejbližší budoucnost? Už v první polovině roku 2015 hodlá společnost De Heus postavit v Běstovicích novou výrobní věž v hodnotě asi 7 milionů eur. Podle Marka Kumprechta to bude největší investice na území bývalého Československa tohoto typu za posledních 30 let. Půjde o nejmodernější a z hlediska kapacity největší výrobnu krmiv na území Česka i Slovenska.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...