1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Devro, s.r.o.

Devro 18Poptávka zákazníků převyšuje naše kapacity

Po loňském hledání doslova každé volné hodiny navíc se toho pro společnost Devro, která je tradičním výrobcem kolagenních střívek, příliš nemění ani v roce letošním. „Zatím vše směřuje k tomu, že náš hlavní závod v Jilemnici pojede opět v nepřetržitém režimu 360 dní v roce.

Poptávka ze strany zákazníků je totiž stále tak vysoká, že až převyšuje naši maximální výrobní kapacitu,“ říká jednatel společnosti Michal Růžek, podle kterého jsou největší výzvou roku 2023 nejen investice do dalšího rozšiřování kapacit, ale také do nových technologií za účelem snižování energetické náročnosti výroby. „Díky přijetí řady účinných opatření jsme v roce 2022 vyráběli 360 dní, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Zavedli jsme novinky, které nám pomohly ke zvýšení výkonnosti, a řekl bych, že některé z nich byly dokonce o změnách zaběhlých paradigmat. Například jsme zvýšili výrobní rychlosti na linkách, odstávku kvůli údržbě zkrátili na pouhé tři dny a povedl se nám rovněž nábor nových zaměstnanců. V klidnějších dobách bychom asi takto nepřemýšleli. Celkově to pro nás byl úspěšný rok, který nás v mnohém posunul,“ ohlíží se jednatel společnosti Devro za průběhem roku 2022, během kterého v Jilemnici vyprodukovali o 13 % kolagenních střívek více než v roce 2021. Konkrétně to bylo celkem 1 339 milionů metrů vysoce kvalitního materiálu, do kterého se nejčastěji balí uzeniny, zejména párky.

Investice do úspor energií

Podle všech ukazatelů bude společnost Devro v podobném tempu pokračovat. „Poptávka našich zákazníků je stále vysoká, a to i přesto, že jsme již v polovině minulého roku ukončili byznys s Ruskem. Byl to pro nás jeden z významnějších trhů, řádově kolem 10 % z našeho odbytu. Podařilo se nám ho nahradit zvýšenou poptávkou od jiných zákazníků, například jsme zintenzivnili spolupráci s některými zákazníky v jihovýchodní Asii a Latinské Americe,“ vysvětluje Michal Růžek s tím, že největší výzvou se staly za poslední měsíce až drtivě rostoucí ceny energií. „Od nového roku jsou naše energie pětinásobně dražší. Bohužel jsme velkým spotřebitelem, velice náročný je mimo jiné proces sušení střívek. Naše náklady vzrostly i kvůli cenám vstupních materiálů meziročně o polovinu, což musíme promítat do cen našim zákazníkům. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál, ale je jasné, že ceny energií mají obrovský dopad na naši konkurenceschopnost,“ uvědomuje si jednatel.

Společnosti Devro pomáhá, že se už před několika lety v rámci programu udržitelnosti zavázala k realizaci řady projektů s cílem snížit uhlíkovou stopu, emise, tvorbu odpadu či spotřebu vody. Teď zvažuje například instalaci velkých tepelných čerpadel, které by pomohly vytvořit značnou část tepla potřebného na sušení střívek. Dále mají rozpracovaný projekt fotovoltaických elektráren, kterými mohou v budoucnu pokrýt rozsáhlé plochy střech včetně zastřešených parkovišť ve výrobním areálu v Jilemnici. Zaměřují se však také na instalaci nových úspornějších LED svítidel. „Dále investujeme do nového zařízení na extra lehký topný olej, který budeme schopní už letos od jara využívat místo zemního plynu k výrobě páry. Chceme mít alternativní zdroj pro případ, že by se ceny plynu vyvíjely podobně dramaticky jako v loňském roce,“ sděluje Michal Růžek.

Investice ve společnosti Devro tak letos zřejmě překonají obvyklý standard a vyšplhají se až na 160 milionů korun. „Dál pokračujeme také v investicích do procesu zpracování hmot, kde letos dojde k dalšímu zvyšování kvality a potravinářské bezpečnosti. Nejstarší prvky technologie postupně vyměníme za moderní stroje a zařízení. V letošních investicích zatím nejsou zahrnuty plány na další rozšíření kapacit, které budeme s jistotou potřebovat už během roku 2024. Intenzivně teď pracujeme na podkladech pro další vlnu investic a věříme, že některý z našich návrhů projde a bude schválený nad rámec stávajícího investičního plánu,“ upřesňuje jednatel.

Výchova mladých a podpora regionu

Stejně jako kolegové z globální skupiny Devro je přesvědčen o tom, že se na trhu pořád nachází řada nových obchodních příležitostí a možností, jak uplatnit kvalitní výrobky. „Pohybujeme se na úrovni B2B segmentu, kde je to o budování dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky a partnery. Růst tedy můžeme například díky inovacím, které oni potřebují pro své podnikání. Dále máme prostor získat některé zákazníky od konkurence a součástí naší strategie je rovněž možnost růst díky tomu, že část zákazníků nahradí přírodní střívka našimi kolagenními střívky. Naše produkty, pokud je bereme jako náhradu za přírodní střívka, totiž nabízejí daleko lepší možnosti zpracování,“ doplňuje Michal Růžek.

Velice si cení toho, že po strukturálních změnách ve skupině Devro mohou oba české závody, tedy jak Jilemnice, tak i Slavkov u Brna, v posledních letech více spolupracovat s ostatními světovými závody. „Cítíme velkou podporu hlavně od kolegů ze Skotska, kde působí centrální tým. To se týká zejména projektů, které pomáhají zvyšovat naši kapacitu. Od loňska se tomu věnujeme velmi usilovně. Kromě toho máme samozřejmě další dlouhodobě fungující týmy napříč závody. Například vývoj je globální a spolupráce v tomto směru je automatická. Snažíme se zkrátka navzájem učit a hledat inspiraci,“ objasňuje jednatel společnosti Devro, která dokázala svůj tým v Jilemnici loni významně personálně posílit. „Situace na trhu práce se v posledních letech vůbec nezměnila. Nové lidi sháníme stejně těžce jako ostatní průmyslové podniky. Začátkem loňského roku, kdy jsme potřebovali nabrat přes 100 nových zaměstnanců, jsme se tedy vrátili k agenturním zahraničním pracovníkům. Nešlo to jinak,“ přiznává Michal Růžek, podle kterého je nadále obtížné obsazovat nejrůznější technické pozice. Nedostatek vhodných kandidátů vidí také na pozicích manažerů, a to už od nejnižších úrovní řízení. „Abychom to změnili, věnujeme se od loňska systematičtěji spolupráci se středními školami, které vyučují technické obory. Musíme si takto vychovávat budoucí zaměstnance. Začínáme dokonce spolupracovat i se žáky z osmých a devátých tříd okolních základní škol. Snad se nám podaří díky tomu dostat mladé lidi k technickým oborům. Také máme zájem o spolupráci s univerzitami, letos i v tomto směru výrazně přidáme,“ tvrdí jednatel společnosti Devro.

Jako firma se zhruba tisícovkou zaměstnanců je přirozeně aktivním sousedem v regionech, kde podniká. Například v severočeské Jilemnici se na její podporu mohou spolehnout desítky různých místních spolků, kroužků a škol, se kterými bude opět spolupráci rozšiřovat. „S veřejností i s našimi zaměstnanci si budeme navíc letos připomínat dvě velká výročí. Je to 60 let od zahájení první výroby v Jilemnici a 90 let od první výroby kolagenních střívek na světě, což se událo v nedalekém Kořenově. I to je velmi důležitá součást naší historie, bez které bychom tady dneska nebyli,“ upozorňuje Michal Růžek na historické milníky i na blízký vztah k městu, kterému se přezdívá „brána do Krkonoš“. Sounáležitost s regionem potvrdila společnost Devro rovněž jako generální partner nového dokumentárního filmu „Už není toho dechu“, který se zabývá tradičním životem krkonošských horalů. S dobrovolnickým přispěním svých zaměstnanců bude pokračovat také v každoročním projektu vysazování nových stromů, kterých už regionu věnovala přes 6-tisíc.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...