1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Elektrárna Chvaletice, a.s.

Elektrarna chvaletice2015Rozsáhlá modernizace elektrárny je příležitostí pro české firmy

Letos čeká elektrárnu Chvaletice rozsáhlá modernizace. Podle člena představenstva a generálního ředitele Ing. Luboše Pavlase to bude velká šance pro český průmysl, který je stále ještě zaveden na energetiku na bázi uhlí, uplatnit jeho výrobky na českém trhu. Bude to poměrně zajímavá příležitost nejen pro strojařské, ale i stavební firmy z oblasti energetiky.

Pane řediteli, v září roku 2013 vaše společnost koupila elektrárnu Chvaletice. Jak hodnotíte tento krok dnes?

Bylo to jednoznačně dobré rozhodnutí a zajímavá příležitost pro další podnikání na trhu s elektrickou energií.

Nedávno jste zveřejnili plán na modernizaci elektrárny. V čem bude spočívat a čeho se bude týkat?

Modernizace se bude týkat celé elektrárny, přičemž doposud jsme rozhodli jakou obnovou projdou dva ze čtyř bloků. Konkrétně bloky číslo 3 a 4. Ještě před námi stojí rozhodnutí jak budeme modernizovat bloky číslo 1 a 2. Kromě toho se také musíme rozhodnout v jakém rozsahu budeme modernizovat nevýrobní zařízení od zauhlování, přes odsíření, úpravu vody až po ukládání produktů po spálení, včetně rozvoden vlastní spotřeby elektro a SKŘ.

Modernizace by měla přinést snížení emisí. Jaké množství jednotlivých druhů emisí dnes elektrárna produkuje a kolik to bude po dokončení modernizace?

Nejde jen o snížení emisí, ale především o prodloužení schopnosti provozu a prodloužení životnosti bloků přibližně o 15 let. A s tím souvisí i plnění ekologických limitů, které začínají platit od začátku roku 2016, respektive je nastavený přechodový režim snižování emisí až do poloviny roku 2020. 

Z hlediska emisí sledujeme tuhé znečišťující látky, oxidy síry, dusíku, CO2 a kysličník uhelnatý CO. Tuhé znečišťující látky se dnes pohybují na hodnotách přes 300 tun za rok, například v roce 2013 to bylo 317 tun. SOx jsme v roce 2013 vypustili asi 2250 tun a 3,633 tisíce tun NOx. CO2 vypustíme mírně přes tři miliony tun ročně a CO je na úrovni 180 tun. U tuhých znečišťujících látek a NOx by modernizace měla přinést snížení přibližně o 40 %. U SOx limity plníme už dnes, protože používáme uhlí, které má nepoměrně nižší obsah síry, než se dříve ve Chvaleticích používalo. Po modernizaci bloků 3 a 4 bychom měli plnit limity, které jsou dané měrnými hodnotami 20 mg/m3 u tuhých znečišťujících látek a 200 mg/m3 spalin u síry i dusíku.

Kolik jste v roce 2013 vyrobili elektrické energie a tepla? Jak se výkony pohybovali loni?
 
V roce 2013 jsme vyrobili asi 3,2 TWh elektřiny. V loňském roce jsme vyrobili více, přibližně 4 TWh. Ale výroba není totéž, co dodávka. Musíme ještě odečíst vlastní spotřebu, která činí asi 10 %. Roční dodávka tepla činí kolem 150 TJ. Teplo využíváme pro vlastní spotřebu a dále ho dodáváme našim nájemcům v areálu, do města Chvaletice a do obce Trnávka.

Kolik v současné době zaměstnáváte pracovníků?

Aktuálně máme 285 zaměstnanců.

Za poslední rok jste jejich počet navýšili zhruba o 30. O jaké profese se jednalo?

Přibírali jsme zaměstnance, kteří pracují v oblasti obchodu s elektrickou energií, dále ty, kteří zajišťují administrativní činnosti, jako je účetnictví, personalistika, fakturace za elektřinu a teplo a několik nových zaměstnanců máme i v oblasti nákupu materiálu, služeb a subdodávek. Další noví zaměstnanci vytvořili tým, jenž připravuje a bude realizovat obnovu elektrárny.

Nedávno jste zahájili spolupráci se společností MND. V čem bude spolupráce konkrétně spočívat?

MND je pro nás jeden z obchodních partnerů při prodeji elektrické energie. MND postupně od začátku července 2014 přebírá stabilní a silné portfolio našich zákazníků. Díky tomu se my můžeme v oblasti elektřiny plně soustředit na výrobu a velkoobchod. Po několika úspěšných letech jsme opustili jeden ze segmentů trhu, totiž přímou dodávku elektřiny koncovým odběratelům.

Můžete shrnout aktuální situaci na trhu s elektrickou energií? Jaká je situace dnes a jak očekáváte, že se bude trh vyvíjet do budoucna?

Bohužel, v posledních několika letech je liberalizovaný trh s elektřinou degenerován nejrůznějšími dotacemi na podporované zdroje energie. Jinak dnes funguje trh, burzy a obchod se silovou elektřinou a jiným způsobem dochází k tvorbě konečné ceny elektřiny, protože ta je hodně poplatná dotačním titulům. Cena silové elektřiny de facto klesá jen proto, že investoři si zajišťují vlastní návratnost z dotovaných zdrojů energie. Do budoucna neočekávám, že bude cena silové elektřiny ještě dále klesat, ale také nečekám, že by nějak dramaticky, alespoň v nejbližších dvou až třech letech, rostla.

V minulosti se měla elektrárna Chvaletice zavírat. Dnes naopak, dalo by se říct, že ožívá. Pro veřejnost pořádáte dny otevřených dveří, navštěvují vás školy. Jaký je o prohlídky elektrárny zájem?

Hodně veliký. Takřka každý týden k nám chodí zájemci, jsou to především studenti škol z okolí. V loňském roce k nám v rámci exkurzí zavítala téměř tisícovka lidí. Kromě toho pořádáme i den otevřených dveří. Ten poslední proběhl v polovině června. A zájem je opravdu vysoký. Naposledy se sem přišlo podívat na 500 lidí. Do budoucna bychom chtěli den otevřených dveří tak jednou až dvakrát ročně zopakovat. Kromě toho jsme schopni a ochotni nabídnout prohlídku tomu, kdo se přihlásí prostřednictvím kontaktů uvedených na našich webových stránkách. Vedle toho připravujeme i pravidelné prohlídky. Letos bychom chtěli odstartovat obdobu našeho Uhelného safari, kdy zveme zájemce a provázíme je po lomech v severních Čechách. Energetická tour nebo safari by v budoucnu měla umožnit poznat během vymezené časové lhůty elektrárnu a její zařízení.

Kde byste rád viděl elektrárnu za dalších zhruba pět let?

Rád bych ji viděl už zmodernizovanou tak, abychom zajistili dostatečnou spolehlivost a dokázali využít příležitosti na trhu s elektrickou energií, za podmínek, které umožní ziskovou výrobu elektřiny.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...