1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

GEOSAN GROUP, a.s.

geosanHlásí návrat zpět do regionů a navyšuje obrat

Společnost GEOSAN GROUP je zavedeným hráčem na českém stavebním trhu a firma je podepsaná pod celou řadou významných i oceňovaných zakázek. Navíc působí i v oblasti sanací a rekultivací, kde si vydobyla významné jméno.

S jejím výrobním ředitelem a zároveň členem představenstva Jiřím Šaldou jsme hovořili nejen o historii firmy, situaci na stavebním trhu, ale především o možnostech dalšího rozvoje firmy tak, aby se GEOSAN GROUP vrátil zpět mezi desítku největších stavebních firem na českém trhu.

Firma GEOSAN GROUP byla založena v roce 1991 jako společnost s ručením omezeným. V roce 1998 se transformovala na akciovou společnost a v období let 2004 až 2008 patřila mezi první desítku největších hráčů na stavebním trhu. V letech 2008 až 2009, kdy se stavebnictví z největšího boomu propadlo do rozsáhlé recese, vedení firmy přijalo strategii výrazného snížení obratu. Proto se z částky kolem 6,5 miliardy korun obrat firmy postupnými kroky snížil až na 2,5 miliardy korun. „V době nástupu krize stavebnictví i další průmyslové výroby, kdy se zakázky zadávaly za dumpingové ceny, jsme nechtěli vstupovat do největšího boje mezi stavebními firmami, ale šli jsme cestou snížení objemu zakázek. Snažili jsme se udržet ziskovost a zároveň stabilitu firmy i pracovní místa pro naše zaměstnance, abychom nemuseli významně propouštět. Stejně nás ale personální zeštíhlení neminulo,“ vysvětluje strategii firmy výrobní ředitel Jiří Šalda. Dnes se firmě daří, takže management hodlá postupně opět navyšovat obrat, aby společnost GEOSAN GROUP během pěti let mohla znovu oznámit návrat mezi desítku největších českých stavebních firem. „Rádi bychom se také vrátili zpět do regionů, kde jsme začínali. Jde hlavně o Plzeňský či Karlovarský kraj, nebo severní Čechy,“ říká Šalda. Firma chce zároveň navázat na své největší projekty, které také realizovala v nejrůznějších regionech České republiky. Jedinou výjimkou byl bytový projekt Central Park Praha, který vznikal v letech 2006 až 2009 v hlavním městě. Jedná se o jeden z největších a nejluxusnějších residenčních projektů v Praze.

Mnohaleté zkušenosti s ekologickými stavbami

Z historického hlediska GEOSAN GROUP nejdéle působí v oblasti ekologických staveb, kde získala značné zkušenosti a dosáhla nemalých úspěchů. Mezi nejsložitější zakázky patřila revitalizace Laguny Ostramo, kde firma dokázala přes velmi negativní mediální kampaň odstranit náplně lagun v celkovém objemu 200-tisíc tun. „Během prací se bohužel ukázalo, že laguny obsahují mnohem víc kalů, než počítal původní plán, takže zakázka bude dál pokračovat. Zúčastnili jsme se výběrového řízení na odstranění těchto dodatečných kalů a jako druzí postoupili mezi pět nejlepších uchazečů,“ říká Šalda.

Další významnou zakázku v oblasti revitalizací bylo odstranění ekologického znečištění ve Škodě Plzeň, firma působila i ve Spolchemii v Ústí nad Labem či ve Spolaně v Neratovicích. GEOSAN GROUP je však podepsán i pod významnými dopravními stavbami. Šlo například o výstavbu rychlostní komunikace R7, kterou firma prováděla ve sdružení se společnostmi Skanska a EDS a jež letos získala ocenění „Stavba roku“ v oboru dopravního stavitelství. GEOSEN GROUP se v současné době podílí i na jedné z největších investic do nových komunikací, a to na navýšení kapacity rychlostní silnice R6, kterou provádí společně s firmou Eurovia.

GEOSAN jako developer

GEOSAN DEVELOPMENT, a.s., dceřiná společnost pro oblast developmentu, ročně připravuje dva zajímavé projekty. Každý v hodnotě přibližně 200 milionů korun stavebních nákladů. Aktuálně je to například druhá etapa projektu Liberty Building, která zahrnuje přes 60 luxusních bytů v pražských Nuslích. Dceřiná developerská společnost působí i na Slovensku, kde je podepsaná pod projektem Dlhé diely, v jehož rámci vzniklo 94 luxusních bytových jednotek.

Zajímavý partner pro zdravotnictví

GEOSAN GROUP se rovněž zabývá výstavbou a rekonstrukcí zdravotnických zařízení a nemocnic. Loni firma se zhruba půlročním předstihem dokončila stavbu centrálního pavilonu v nemocnici v Uherském Hradišti. „Podíleli jsme se i na stavbě Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ICRC) a úspěšně jsme dokončili rekonstrukci nemocnice v Hradci Králové,“ říká Jiří Šalda a vzpomíná i na další zakázky, jako byly rekonstrukce a dostavby mateřských školek či základních škol. Významným rozhodnutím managementu firmy bylo také v posledních třech letech úplné opuštění privátního sektoru. V oblasti privátních investorů se totiž odehrával největší konkurenční boj a nabídkové ceny se často pohybovaly hluboko pod náklady.

Vize: meziroční nárůst obratu o maximálně 20 %

Společnost GEOSAN GROUP v posledních letech generuje ročně obrat ve výši 2 až 2,5 miliardy korun a hospodářský výsledek po zdanění se pohybuje mezi 30 až 50 miliony korun. Do budoucna by vedení firmy chtělo obrat znovu navýšit, ale meziroční nárůst by se měl pohybovat maximálně mezi 10 až 20 %. Obchodnímu tempu totiž musí společnost stačit i v oblasti výrobních kapacit. Hlavní vizí do budoucna je návrat ke klientům v regionech tak, aby byla schopna konkurovat v místě a plnit požadavky investorů. Management sází na kvalitu, týmovou práci, efektivitu a dobré a korektní vztahy s obchodními partnery, investory i stálou platformu kvalitních a prověřených dodavatelů.

Management firmy však klade velký důraz i na vztah se zaměstnanci, kterých je v současné době kolem 150. Podle Jiřího Šaldy je výběr nových odborníků a nábor nových zaměstnanců velice komplikovaný. Na technických školách studuje málo studentů se zájmem pro věc. Je nedostatek šikovných učňů, proto se kvalifikovaní zaměstnanci se zájmem o stavebnictví na trhu práce velice těžko hledají. I z tohoto důvodu se firma zaměřila na své zaměstnance a jejich pracovní prostředí a kvalifikační růst, který podporuje vzdělávacími kurzy. To považuje Jiří Šalda za jednu z výhod oproti konkurenci. „Klademe důraz na korektní vztahy na pracovišti, oceňujeme výborné výsledky a snažíme se vytvářet našim zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby je práce bavila. Usilujeme o pěkné a bezpečné pracovní prostředí nejen na centrále v Praze, ale také na jednotlivých stavbách a staveništích. Také z hlediska odměňování, mám za to, že patříme spíš k nadprůměrným zaměstnavatelům. Důkazem toho, že jsme si vybrali správnou cestu, je velmi malá fluktuace našich zaměstnanců. Je tu velká část pracovníků, kteří jsou ve firmě GEOSAN GROUP zaměstnáni od jejího počátku, tedy od roku 1991,“ uzavírá výrobní ředitel Jiří Šalda.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...