1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Hansen Electric, spol. s r.o.

Hansen electricsNově nabytá samostatnost otevírá firmě dveře na zajímavé trhy

Prioritu pro rok 2014 se společnosti Hansen Electric, spol. s r.o., podařilo splnit bezezbytku. Odkoupila totiž 50 % podílů od společnosti Hansen Sicherheitstechnik a získala tak úplnou nezávislost. S nově nabytou svobodou zachází aktivně.

Plánuje expanzi na polský trh, který jí prozatím zůstával uzavřený. Dceřinou společnost chce založit nejen v Polsku, ale také v Turecku, kde se podniku dlouhodobě daří. Více nám v rozhovoru prozradil ředitel společnosti Ing. Josef Šimeček.

V dubnu 2014 jste odkoupili zbytek podílů od holdingu Hansen Sicherheitstechnik a firma Hansen Electric je tak nyní 100-% vlastněna českými podnikateli. Jaké výhody vám osamostatnění přináší?

Získání nezávislosti je pro firmu bezesporu pozitivní. Jednak máme větší motivaci rozvíjet a budovat společnost – to jde vždy lépe, když to děláte pro sebe a podle svých představ než pro někoho jiného. Kromě toho můžeme zisk, jenž společnost vytvoří, investovat podle svého rozhodnutí. Nepotřebujeme souhlas spolumajitele, který má většinou zájem zisk v maximální míře vyplatit a nikoli reinvestovat do rozvoje společnosti. Mimo to nám zůstává i více finančních prostředků pro motivaci zaměstnanců.

Nově nabytá nezávislost vám otevírá dveře k dalším obchodním příležitostem. Ty vidíte například v Polsku, kde vám trh zůstával prozatím uzavřen. Jakým směrem zde chcete rozvíjet obchodní aktivity?

Ano, osamostatnění nám otevřelo cestu na polský trh, resp. na polské šachty. Z důvodu existence společnosti ELGOR HANSEN se sídlem v Chorowě jsme se dříve nezúčastňovali tendrů na polském trhu na dodávky elektrozařízení. To se nyní změnilo a náš vztah k polskému trhu dozná výrazných změn. Nebude to jednoduchý proces, neboť každá země (a řekl bych i každá šachta) má svá specifika a zvyklosti, v každé zemi platí i určité požadavky a předpisy. Proto bude třeba do námi vyráběných zařízení vnést určité konstrukční změny, aby naše produkty odpovídaly požadavkům polského trhu a konkrétních šachet. To bude proces dlouhodobý, neboť naše společnost nemá v současné době tolik volných konstrukčních kapacit, abychom tyto změny provedli v krátkém čase. V průběhu tohto roku bychom rozhodně rádi již některá naše zařízení nabízeli. Není také tajemstvím, že pracujeme na otevření našeho zastoupení přímo v Polsku. Předpokládáme, že zde založíme dceřinou společnost, která bude zajišťovat minimálně opravy zařízení, záruční a pozáruční servis. Polský trh je v Evropě jeden z největších, a proto mu chceme věnovat patřičnou pozornost.

Několik let se pokoušíte proniknout na čínský trh. V jaké fázi jsou obchodní jednání?

Loni v květnu jsme podepsali dohodu o spolupráci s Huozhou Coal v provincii Shanxi. Jedná se o holding, který v provincii sdružuje 100 šachet dobývajících 150 milionů koksovatelného uhlí. Následovat mělo podepsání dohody o založení společného podniku v provincii Shanxi na výrobu elektrozařízení podle know-how Hansen Electric. K tomu ale prozatím nedošlo. Pravděpodobně situaci ovlivnila krize uhelného průmyslu, která zachvátila i čínské hornictví. Musíme doufat, že se situace na trhu s uhlím dostane do normálu a že bude pokračovat jednání o založení společného podniku. Rozhodně budeme v úsilí o proniknutí na čínský trh pokračovat.

Na některých zahraničních trzích slavíte úspěchy. Na mysli mám například Turecko.

Je pravda, že v Turecku jsme dobře zavedeni. Naše zařízení dnes pracuje skoro na každé turecké šachtě. Řekl bych, že naše aktivity byly v Turecku započaty v pravý čas, a to kolem roku 2009. Export do této země se zdárně rozvíjí také díky dobré spolupráci se společností ALAGROUP, která nás v Turecku zastupuje. V současné době se na Turecko upírají zraky všech významných firem. Uhelný světový trh je v útlumu s výjimkou Turecka, kde je z důvodu rozvoje země potřeba stále více energie, kterou se stát snaží zabezpečit rozvojem stávajících a hlavně výstavbou nových elektráren. Tím, že Hansen Electric export do Turecka každým rokem navyšuje, bude nutné naše služby v této zemi pozvednout na vyšší úroveň. Spokojenost zákazníka totiž zajistíte dobrým a rychlým servisem. Ten se nedá zabezpečit z České republiky, ale je třeba tuto činnost zajišťovat přímo na místě. Za tímto účelem plánujeme co nejdříve založit v Turecku dceřinou společnost, která bude zajišťovat servisní a opravárenskou činnost, školení a zprovoznění elektrických zařízení přímo v dolech.

Ani vaší společnosti se nevyhnuly dopady hospodářské recese a museli jste snižovat zaměstnanecké stavy. O kolik klesly?

V roce 2012 společnost zaměstnávala 225 pracovníků a roční obrat dosáhl 783 690 473,65 korun. Byl to pro nás ekonomicky nejúspěšnější rok za celou historii podniku. V roce 2013 se projevily problémy především v OKD, která je naším klíčovým zákazníkem, ale i v Rusku a na Ukrajině. Požadavky na nákup nové techniky i objednávky služeb (oprav) výrazně klesaly. Tržby se v roce 2013 snížily na korun. Abychom zachránili společnost, musely být redukovány stavy pracovníků až na 190 zaměstnanců. V roce 2014 práce přibylo, stavy pracovníků jsme mírně zvýšili a v současné době má společnost Hansen Electric cca 205 zaměstnanců.

Situace v OKD se tedy již zlepšila.

Ano, rozhodně se změnila k lepšímu. Nelze totiž delší dobu provozovat šachty, dobývat uhlí a neinvestovat do oprav, elektrozařízení a do nákupu nových zařízení. Nákupy OKD se rozhodně nedají porovnat s rokem 2011 či 2012, přesto však došlo k pozitivním změnám. OKD se daří úspěšně snižovat náklady na těžbu, dokonce se již přestalo mluvit o ukončení těžby na Dole Paskov. V roce 2013 bylo dodáno na OKD elektrozařízení v hodnotě 44 126 262,02 korun. Od ledna do konce října 2014 jsme prodali zboží a zajistili služby v hodnotě 95 708 961,53 korun, což je nárůst o více než 100 % oproti roku 2013.

Úvodem jste se zmínil o investicích do rozvoje firmy. Nedávno jste vložili 27 milionů korun do vybudování zkušeben. Prozradíte nám o nich více?

Výstavba zkušeben byla potřebná jak z důvodu urychlení vývoje nových zařízení, tak kvůli nutnosti důkladnějších zkoušek vyráběných zařízení. O této záležitosti nám pomohla rozhodnout i skutečnost, že jsme dosáhli na dotaci z Evropské unie ve výši 40 %. Zkušebny jsme zrealizovali, nyní je nutné doladit některé parametry, a to především u technologie měření frekvenčních měničů. Zkušebny budou sloužit k testování nových i sériově vyráběných zařízení při plném jmenovitém zatížení. Je třeba co nejvíce přizpůsobit podmínky zkoušek běžnému provozu, což tyto technologie umožňují.

Když jsme se dotkli vývoje, jaké novinky jste v poslední době uvedli na trh?

Nedávno jsme ukončili a již dodali nové nevýbušné rozvaděče a transformátorové soupravy pro ruskou energetickou společnost SUEK. Hlavním požadavkem bylo nové provedení kompaktních skříní – nevýbušných rozvaděčů – na principu výměnných bloků, což v případě poruchy urychluje její odstranění. Dalším požadavkem bylo připojení kabelů k nevýbušným závěrům (např. transformátorové stanici) pomocí rychlospojek. Touto novou technikou mají být postupně vybaveny další pracoviště. Nové transformátorové stanice vyvíjíme rovněž pro Mexiko, kde byla dodávka uskutečněna koncem roku 2014. Rovněž tři zakázky, které jsme získali pro Turecko a kde je dodávka plánovaná na leden, si vyžádají spoustu konstrukční práce. Je třeba říci, že naše výrobky nemají charakter sériových produktů o velké četnosti, každá zakázka je speciální a vyžaduje konstrukční změny.

Prozradíte závěrem, jaké jsou vaše plány do příštích let?

Rozhodně budeme pracovat na zvýšení prestiže společnosti, a to především na základě vývoje nových elektrických komponentů a zařízení na vyšší technické úrovni. Současně bychom chtěli posílit své postavení na světovém trhu. Budeme pracovat na tom, abychom se v co nejkratší době dostali na čínský i polský trh. Po splacení podílů chceme investovat více finančních prostředků do nového vývoje, technologií i do lidského potenciálu. Tedy lépe ohodnotit a motivovat ty, kteří si to zasluhují.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...