1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

KDK Automotive Czech, s.r.o.

KDK automotive 1 14Na trhu je pre kvalitu stále dosť miesta

V Tachove pôsobí od 23. septembra 2013 spoločnosť KDK Automotive Czech, s.r.o. Mohlo by sa zdať, že ide o nového hráča na poli automotive, no jeho korene na tomto území sú zapustené hlboko a siahajú až do roku 1995. Špecialitou závodu sú lakťové opierky, súčasti palubných dosiek a stredových konzol.

Spoločnosť prešla mnohými zmenami a práve v minulom roku nabrala nový pozitívny kurz začlenením sa do veľkej juhokórejskej rodiny KDK. Tachov je tak prvým bodom rozširovania skupiny za hranice Ázie. S tým súvisí aj rozvoj a nové príležitosti, o ktorých hovoril konateľ Lukáš Hronek.

Nové výzvy z Ázie

Takmer 20 rokov na trhu znamenalo pre KDK Automotive Czech množstvo závažných zmien a rozhodnutí. Spoločnosť začínala svoje pôsobenie ako Varta Plastic - Strojplast. Neprešli ani štyri roky a od roku 1999 niesol závod meno Kendrion Systems Bohemia. V tom čase došlo aj k vybudovaniu závodu na zelenej lúke vo Vítkove pri Tachove. Do roku 2004 sa spoločnosť netransformovala, no predaj firmy americkému privátnemu fondu znamenal premenovanie na Key Plastics Czech. Neskôr sa podľa materskej firmy v Nemecku zmenil vo februári 2012 názov na Innovative Components Technologies Czech, čo netrvalo viac ako rok. Práve v tejto dobe upadla do insolventnosti materská spoločnosť, čo do značnej miery obmedzovalo v tachovskom závode príležitosti dané trhom. Dnes je už spoločnosť hrdým nositeľom mena juhokórejskej skupiny KDK. A výroba? Tá je podľa konateľa Lukáša Hroneka stále zameraná na kvalitu a inovácie. „Medzi našich najväčších zákazníkov už dlhé roky patrí skupina Volkswagen a predovšetkým autá Volkswagen a Škoda. Aktuálne pracujeme na konzolách a lakťových opierkach, no po zmene vlastníka sme zaznamenali výraznejšie zmeny. Spoločnosť čaká v najbližšom horizonte zvyšovanie obratu aj rozšírenie spektra partnerov, s čím priamo úmerne súvisí aj rast závodu,“ hovorí Hronek.

Okrem zmienených automobiliek má spoločnosť rozbehnutú spoluprácu na novom projekte s automobilkou BMW. „Istú výhodu predstavuje aj geografická poloha. Samozrejme, skúšame expandovať aj k iným svetovým značkám a európsky región sa ukazuje ako dlhodobá výhoda,“ hovorí Hronek. Dodáva však, že zmena vlastníka by mala prísť aj s novým kurzom v spoločnosti. Juhokórejský vlastník plánuje navýšenie predaja a oslovenie aj doteraz pre spoločnosť neznámych zákazníkov Hyundai a Kia. V rámci zmien sa zrejme zmení aj rozloženie zákaziek, v ktorých dnes na 70 % dominuje Volkswagen Group, no závod produkuje nemalé objemy aj pre Faurenciu a ďalšie prestížne spoločnosti.

Dodávky pre atraktívnych klientov

Skupina KDK dodnes nikdy nebola mimo ázijského teritória a vyrába v najväčšej miere chladiče a nárazníky. Mnoho z komponentov je importovaných z Kórey do Európy a lokalizácia výroby v blízkosti kórejských automobiliek je výzvou pre nového majiteľa. V Tachove dnes majú oporu, vďaka ktorej významne rozširujú portfólio, ktoré môžu ako skupina automobilkám ponúkať. O kvalitách tachovskej výroby svedčí aj zisk ceny od skupiny General Motors s názvom „GM Supplier Quality Excellence Award“, ktorú si spoločnosť prebrala začiatkom októbra v európskej centrále – nemeckom Rüsselsheime.
Závod v Tachove je dnes hlavne výrobný závod, no v budúcnosti sa plánuje rozsiahle osamostatnenie, ktoré bude spočívať vo vytvorení dizajnového centra. Zároveň sa počíta s posilnením predaja v horizonte piatich rokov na takmer dvojnásobok súčasného objemu, čo by malo smerovať k nezávislosti na materskej spoločnosti. S cieľom navyšovania predaja už dnes vedenie uvažuje o rozširovaní. Dlhodobý obrat sa pohyboval okolo jednej miliardy českých korún. Je to suma adekvátna súčasným kapacitám. Najbližšie roky však prinesú rozšírenie, aby bolo možné uspokojiť ďalších odberateľov a dosiahnuť vyššie predajné čísla.

Navyšovanie objemov predaja má v Tachove dobrý základ a predpoklady, že aj rozšírenie prinesie úspech. V segmente automotive zameranom na konzoly a opierky spoločnosť pocítila počas krízy len minimálne otrasy. „Približne v polovici roka 2008 prišiel pokles, ale v priebehu ďalších dvoch rokov sme sa vrátili do dobrých čísel. Mali sme šťastie na programy, ktoré sa stále predávali. Bola to Škoda Octavia a Volkswagen Golf, čo sú autá, ktoré sa dostatočne predávali aj počas krízy,“ vysvetľuje Hronek. Práve tento segment a nástup obľuby juhokórejských značiek významne vplýva na optimizmus v tachovskom závode. Po roku 2012 aj do Tachova zaviala mierna opatrnosť na automobilovom trhu. Zaznamenali útlm a prichádzajú aj správy o stagnujúcom automobilovom priemysle. Vedenie spoločnosti je však hrdé na to, že všetky procesy v závode sú nastavené tak, že KDK Automotive Czech je schopná pružne reagovať na vyvíjajúcu sa situáciu, čo je niekedy zárukou prežitia.

Smer k robotizácii je nezastaviteľný

Spoločnosť v ostatných mesiacoch investovala do nového výrobného zariadenia, ktoré je vysoko automatizované a finančná záťaž predstavovala viac ako milión eur. „Vďaka investícii sa dosiahol výrazne nižší podiel ľudskej sily na výrobe. Vyššou mierou robotizácie sa celý systém zautomatizoval, pretvoril a eliminovali sa chyby,“ hovorí Hronek. Systém je určený primárne na opierky pre Škodu Octavia, rovnako ako pre Golf A7. Tento projekt bol realizovaný aj v rámci dotácií z európskeho programu s názvom Inovácie, čo je súčasťou Operačného programu Podnikanie a inovácie riadeného CzechInvestom. Ďalších 160-tisíc eur v roku 2011 putovalo do inštalácie síl pre granuláty. V septembri 2013 boli inštalované dva nové vstrekovacie stroje v celkovej hodnote 560-tisíc eur. Ďalších 140-tisíc eur bolo investovaných do technického zhodnotenia strojov a zariadení, zabezpečenia kontrolných prípravkov, výmeny kompresoru za nový – s výmenníkom na ohrev teplej vody, ktorou sú vykurované kancelárske priestory. Prišlo k výmene osvetľovacích telies za nové LED svietidlá, a to všetko počas trvajúcej insolventnosti materskej spoločnosti, len vo vlastnej réžii závodu.

Vďaka mohutným investíciám nestojí spoločnosť bokom ani čo sa týka vývoja. Technológie sa vyvíjajú takmer neustále a držať trend je základom prežitia. „Napríklad montáž lakťovej opierky sa výrazne zautomatizovala, čo je aj systém, ktorý naši zákazníci požadujú. Nároky stúpajú hlavne pri nabiehajúcich projektoch. Dôraz na kvalitu je prvoradý, preto vieme uspokojiť aj stále vyššie kvalitatívne požiadavky,“ vysvetľuje Hronek. Spoločnosť v 95 % vyrába výrobky viditeľné v aute na prvý pohľad, čo si samo osebe vyžaduje nesmierny dôraz na kvalitu a estetické prevedenie. Lukáš Hronek konštatuje: „Máme napríklad novú linku kombinovanú pre dve lakťové opierky. Pre nový Golf, ktorý je na trhu od roku 2012 a Škodu Octavia III. Vzhľadom k tomu, že naše diely sa montujú aj v Číne, získali sme certifikát CCC (China Compulsory Certification), a samozrejme musíme spĺňať požiadavky noriem ISO TS 16 949.“ Automatizácia je neustálym trendom automobilizmu, no zrejme sa nikdy nepodarí dosiahnuť 100-% pokrytie. Preto aj v spoločnosti KDK Automotive Czech operujú predovšetkým s kvalitným personálom. Majú vlastných kmeňových zamestnancov bez vysokej fluktuácie. Pracujú aj s personálnymi agentúrami, ktoré v prípade aktuálneho dopytu dodajú pracovníkov.
„Pretože v Tachove to s našimi zamestnancami myslíme naozaj vážne, rozhodli sme sa investovať do zlepšenia ich kvalifikácie, a to na všetkých úrovniach. Od robotníckych až po manažérske pozície, využitím príležitostí poskytnutých prostredníctvom EÚ v rámci projektu Vzdelávajte sa pre rast v Plzenskom kraji. Ku konca roka 2013 bolo do školení investovaných 40-tisíc eur a malo to zmysel. Veľkú oporu osobne nachádzam v našom manažérskom tíme. Nároky na výkony sú vysoké, ale nachádzame spoločnú reč a mnoho ráz sa aj zasmejeme. Chodíme do práce radi. Rád sa obklopujem odborníkmi, pretože sa od nich môžem stále niečo nové naučiť. Výber manažérov do firmy je pre mňa rovnaký, ako keď sa v osobnom živote rozhodnete stretávať s ľuďmi, ktorí vás niekam posunú. Za túto možnosť ďakujem. Keď postavíte kvalitný manažérsky tím, porastiete s ním. Keď sa v osobnom živote obklopíte bezdomovcami, ako bezdomovec pravdepodobne aj skončíte,“ priznáva Lukáš Hronek. Kvalitní zamestnanci sú dušou aj vysoko robotizovaného závodu. S navyšovaním výroby, procesov a rozširovaním sa tak o prácu v Tachove báť nemusia. Práve naopak, aj v tomto kraji sa blýska kvalitným zamestnancom na lepšie časy a vyššiu produktivitu práce.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...