1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

LYCKEBY AMYLEX, a.s.

lyckeby 20Podnik s vysoce konkurenceschopným výrobním a prodejním programem

Akciová společnost LYCKEBY AMYLEX je největším výrobcem bramborového škrobu v České republice. Podstatnou část vyrobeného bramborového škrobu dále zpracovává na dextriny a modifikované škroby pro papírenský průmysl. Při výrobě používá plně automatizované technologie na té nejvyšší úrovni a její výrobky nalézají uplatnění především v technickém průmyslu. Více nám v rozhovoru pro časopis Průmysl Dnes prozradil generální ředitel Ivica Punčikar.

Kolik brambor ročně zpracujete? Odkud pocházejí pěstitelé? Jaký je jejich průměrný výnos škrobu z hektaru? Jak hodnotíte spolupráci s dodavateli brambor?

Ročně zpracováváme přes 105 000 tun brambor, které nakupujeme od zemědělců z okolí Horažďovic, z Vysočiny a něco málo i z pohraničních oblastí Německa, z oblasti Degendorfu. Průměrní výnosy se pohybuji od 35–40 t/ha. Samozřejmě, je to záležitost ročníků a vegetačních podmínek. Spolupráce se zemědělci je velice dobrá. Část zemědělců, který nám brambory dodávají, jsou majitelé České Škrobárenské a.s., jednoho ze dvou akcionářů LYCKEBY AMYLEX.

Máte pět hlavních produktů – jaký je jejich podíl na celkové výrobě?

Obchodní realizace naší produkce v aktuálních cenách byla minulý rok následující: 39 % škrob, 23 % dextrin potravinářský, 31 % dextrin technický, 7 % protein. Přes 2/3 prodeje se realizuje na zahraničních trzích – západní Evropa, jižní Evropa, USA.

Společnost LYCKEBY AMYLEX si v posledních letech udržuje stabilní pozici, pokud jde o finanční výsledky. Jak jste na tom z pohledu hospodaření?

I přesto, že prodejní cena nativního škrobu v minulém hospodářským roce zůstala na stejné úrovni a že se hodně navýšily náklady na energie, podařilo se nám vylepšit celkovou ziskovost. V průběhu roku 2022 byla společnost pozitivně ovlivněna nárůstem průměrné realizační ceny proteinu a dextrinu, na rozdíl od průměrné ceny nativního bramborového škrobu, která lehce klesla kvůli posílení kurzu české koruny vůči euru. Po celý rok byla kapacita výroby dextrinu maximálně využita, a to značně pomohlo k tomu, že synergický efekt pozitivních faktorů neutralizoval ty negativní – hlavně nárůst nákladů na energie, obalový materiál a chemii. Proto se podařilo pro pěstitele brambor zajistit lepší výkupní cenu za škrobárenské brambory. Provozní zisk tak v roce 2021/2022 dosáhl 45,3 mil. Kč (v roce 2020/2021 dosáhl 32,69 mil. Kč) a konečný výsledek za sledované účetní období činí 31,7 mil. Kč (v roce 2020/2021 byl 22,6 mil. Kč).

V posledních letech jste hodně investovali do nových technologií. Do jaké míry jsou vaše výrobní linky automatizované a robotizované?

Za posledních 7 let jsme investovali téměř 450 mil. Kč do nových technologií:
•    Výroba proteinu a koncentrátu z hlízové šťávy,
•    předčištění technologických vod,
•    modernizace balení a manipulace se škrobem,
•    navýšení kapacity výroby dextrinu.
V realizaci investičních záměru jsme používali nejmodernější technologické možnosti, to znamená i vysokou úroveň automatizace a robotizace.

Společnost se připravovala na nové investiční projekty zaměřené na zlepšení kvality dokončovacího procesu a zpracování nativního škrobu. Jak daleko jste se dostali?

Investice tykající se modernizace balení škrobu a modernizace skladu byla realizovaná v roce 2021. Zahrnovala nákup, instalaci a zprovoznění automatické balící a paletizační linky pro ventilové pytle. Součástí linky je automatická plnička ventilových pytlů, pásová kontrolní, úředně ověřená váha, detektor kovů, zařízení pro označení pytlů, aplikátor etiket na pytle a palety, robot pro skládání pytlů na palety, automatický podavač, zásobník na palety a automatické zařízení na obalení složené palety strečovou fólií. Výkon linky se zvýšil na 10 tun škrobu za hodinu, obsluhu je schopen zajistit jeden pracovník. Zároveň bylo modernizováno balení do velkoobjemových vaků. Tato část investice se skládala z nové válečkové dráhy na manipulaci s velkoobjemovými vaky s kontrolní, úředně ověřenou váhou a vibrační deskou.

Abychom byli schopni dodávat škrob i ve volně loženém stavu, vytvořili jsme v roce 2011 vlastní systém plnění cisteren. Jeho velkou nevýhodou bylo, že plnění jedné cisterny, vzhledem k používanému zařízení tvořeném soustavou šnekových dopravníků, trvalo více než 2 hodiny, přičemž po celou dobu musela být přítomna obsluha. Tento původní časově náročný a méně bezpečný způsob plnění cisteren jsme nahradili novým podjezdovým silem. Silo je umístěno uvnitř areálu LYCKEBY AMYLEX, mimo stávající stavby, v těsné blízkosti výrobní linky na škrob a jeho zpracování. Vizuálně silo působí jako nová přístavba stávajících budov.

Co nová investice přinese?

Realizací investice bylo dosaženo maximální hygieny a potravinářské bezpečnosti v procesu balení škrobu, protože zabalený škrob již není v bezprostředním kontaktu s pracovníky. Vyšší bezpečnosti produktu jsme docílili nejen instalací detektoru kovů, ale také náhradou mechanických dopravních cest pneumatickou dopravou. Tím jsme navíc přispěli ke zlepšení pracovního prostředí pro obsluhu – snížila se prašnost a zvýšila se požární bezpečnost vnitřních prostor.

Linka na balení škrobu je umístěna ve stávajících prostorách zprovozněných v roce 1986, které vyžadovaly stavební úpravy zahrnující modernizaci elektrické požární signalizace, vybudování nových, bezprašných a omyvatelných podlah a stěn, nového úsporného osvětlení, instalaci nového topení. Tím jsme zajistili dostatečně hygienické a čisté prostředí pro obsluhu i pro skladovaný škrob a snížili energetické náklady na topení a osvětlení. Investice do nové balicí linky vyvolala potřebu skladovat obalové materiály v temperovaném skladu. V roce 2022 jsme k expedičnímu skladu přistavěli jednopodlažní objekt z betonového soklu a tepelně izolačních panelů, v němž můžeme v regálovém systému skladovat až 152 palet obalů.

Vaší ambicí bylo zaměřit se na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Jak se vám daří těchto cílů dosahovat?

Našim zájmem i dále zůstává navyšovat realizace výrobků s vyšší přidanou hodnotou – tyká se to hlavně prodeje dextrinu. Proto jsme v posledních letech navýšili výrobní kapacitu. Loni jsme realizovali modernizaci technologických procesů výroby dextrinu (vlhčení), který nám umožní plynulejší výrobu a tímto se sníží i samotné náklady na spotřebu energií.

Téma ekologie a ochrany životního prostředí stále více rezonuje i v průmyslové výrobě. Jak se s těmito aktuálními výzvami vyrovnáváte a jaká konkrétní opatření na ochranu životního prostředí zavádíte?

V letech 2019/2020 jsme realizovali investiční projekt, který byl zaměřen na předčištění technologických vod – týká se to vody z praní a plavení brambor, odpadní vody z rafinace škrobu a kondenzátu z výroby koncentrátu, kterému předchází výroba proteinu. Investiční náklady pohybující se na úrovni přes 70 mil. Kč byli nutné, abychom mohli zajištovat bezproblémovou výrobu podle ekologických norem o nakládaní s odpadními vodami z potravinářské výroby.

Co je podstatou vašeho úspěchu? Na co kladete největší důraz? Jaké jsou vaše silné stránky, které vám pomáhají k úspěchu?

LYCKEBY AMYLEX je střední firma, která je dost velká na to, aby působila na světových trzích a zároveň dost malá na to, abychom si zachovali flexibilitu a mohli rychle reagovat na změny na trhu či požadavky zákazníků. Do budoucna plánujeme další vývoj tak, abychom byli na technologické úrovni našich konkurentů v západní Evropě. Budeme zaměření hlavně na oblast logistiky a skladování.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...