1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

OSTROJ a.s.

OSTROJ 23Od důlních strojů k diverzifikovanému výrobnímu portfoliu

OSTROJ a.s., je ryze českou akciovou společností, její sídlo a výrobní závod se nachází v Opavě. Společnost zaměstnává zhruba 800 pracovníků především z regionu Opavska. V posledních pěti letech (2017 – 2022) společnost dosahovala tržeb mezi 1,0 – 1,9 miliardy Kč za rok.

Firma byla založena roku 1948 jako „centrum“ pro vývoj, konstrukci a výrobu důlních zařízení pro podpovrchovou těžbu uhlí a až do konce 90. let minulého století byla hlavním dodavatelem těžebních strojů a zařízení pro doly v ostravsko-karvinském uhelném revíru. S útlumem podpovrchové těžby uhlí v ČR i jinde v Evropě, prochází společnost postupnou transformací. Dnes do jejího výrobkového portfolia, respektive do výrobkového portfolia jejich šesti divizí, patří široká paleta výrobků a komponent od důlních strojů pro hlubinnou těžbu uhlí a rud, přes hydraulické válce, hřídele, tiskařské válce, opracované lakované svařence, komplexní nástrojářská řešení a přesné obráběné dílce, až po ocelové zápustkové výkovky. Součástí výrobních aktivit je i galvanické zinkování a chromování.

Komplexní proměna divize Důlních strojů

Největší proměnou za poslední dva roky prošla divize Důlních strojů, jejíž název se od 1. října 2022 změnil na DIVIZI DŮLNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍ (DDPT). A nejednalo se pouze o „kosmetickou“ změnu názvu této, pro společnost OSTROJ, klíčové divize. Výrobkové portfolio divize důlních strojů bylo po desetiletí úzce spjato především se zařízeními pro hlubinou těžbu uhlí. Těžba fosilních paliv, konkrétně těžba uhlí v Evropě i ve světe je již řadu let značně nejistá a těžce predikovatelná, s velkými výkyvy v celkové poptávce po této komoditě i jejich cenách. Proto se divize Důlních a průmyslových technologií v rámci své nově definované strategie začala před několika měsíci věnovat vývoji, konstrukci a nabídkám několika nových typů zařízení určených pro nové segmenty zákazníků mimo těžební průmysl.

Kromě dosavadního výrobního programu strojů a zařízení pro hlubinnou těžbu uhlí, kterému se OSTROJ a.s., bude věnovat i nadále, společnost nově nabízí výrobky pro další průmyslová odvětví. První velkou novinkou ve výrobkovém portfoliu jsou mobilní bednění pro ražbu, respektive betonáž tunelů. V tomto segmentu chce DDPT co nejvíce využít svých bohatých zkušeností s konstrukcí a výrobou zařízení pro hlubinnou těžbu a přenést své zkušenosti do segmentu pozemního stavitelství, konkrétně budování silničních, železničních tunelů a výstavby metra. Od podzimu 2022 probíhají jednání s největšími stavebními firmami v České republice a na Slovensku ohledně spolupráce na zajištění dodávek mobilního bednění a speciálních zařízení pro realizaci výstavby silničních a železničních tunelů a tunelů metra.

Novinky v sortimentu DDPT

Další novinkou ve výrobkovém portfoliu společnosti OSTROJ a.s., jsou dodávky automatizovaných dopravníkových systémů pro průmyslové výrobní linky. Jedná se o dodávky komplexních systémů určených pro přepravu materiálu, polotovarů nebo hotových výrobků v procesu výroby, balení nebo expedice. V nabídce DDPT jsou jak dopravníkové systémy mechanické, tak plně automatizované transportní systémy s komplexním řídícím systémem, integrovaným s řídícím systém výrobní linky, stroje nebo zařízení. Jedná se zejména o válečkové nebo tzv. „kobercové“ dopravníkové systémy. Prvními úspěšnými aplikacemi jsou válečkový dopravník instalovaný na pracovišti palírny plechů divize Strojírna OSTROJ a.s., který slouží k dopravě tabulí plechů o rozměrech až 6 x 2 m mezi skladem plechů a pálícími stroji. Podobný typ válečkového dopravníku sestavený ze 450 segmentů o celkové délce 1400 m vybavený hydraulickými zdvižemi a přesuvnami byl v prosinci 2022 nainstalován a zprovozněn jako součást nové výrobní linky na nábytek pro společnost LAMIVEX ve Strakonicích.

Posledním novinkou v portfoliu nově nabízených zařízení bude od roku 2024 univerzální drtič pro zpracování spalitelného odpadu. Na konci roku 2022 byl zahájen vývojový projekt, ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, s cílem uvést do zkušebního provozu prototyp drtiče na začátku roku 2024. Vývoj tohoto zařízení vzešel ze spolupráce se společností IROMEZ z Pelhřimova, která vyrábí teplo a elektřinu spalováním biomasy. Dalším významným obchodním partnerem v průmyslových aplikacích je společnost ŠKO-ENERGO, pro kterou DDPT vyrábí a dodává komponenty pro dopravníkové systémy k dopravě uhlí a štěpky. Nově vyvíjený drtič bude součástí komplexního řešení – systému na zpracování a dopravy biomasy v provozech na výrobu tepla a elektrické energie. „Chceme tak nabízet řešení pro řadu energetických firem, které v nejbližších letech plánují přechod ze spalování fosilních paliv na biomasu a dále pak dřevozpracujícím provozům, sběrným dvorům, tedy jejich stávajícím nebo potenciálním dodavatelům biomasy,“ uvedl Martin Čmiel, ředitel divize.

Organizační změny spojené s novou divizí

Výše popsané změny v portfoliu výrobků DDPT s sebou přinesly i organizační změny na této divizi OSTROJ a.s. Nově bylo původní oddělení konstrukce rozděleno na dvě části. První část se dále věnuje důlním technologiím a pracuje tak na vývoji a konstrukci jak zařízení pro hlubinou těžbu uhlí, tak nově na bednění pro ražbu tunelů. Druhá část se plně věnuje průmyslovým technologiím a pracuje na vývoji a konstrukci dopravníkových systémů pro průmyslové provozy a rovněž na vývoji výše zmíněného drtiče. OSTROJ a.s., a její divize Důlních a průmyslových technologií tak mění své výrobkové portfolio s cílem využít potenciál a zkušenosti svých špičkových odborníků. Dále chce nabídnout nové typy zařízení v perspektivně se rozvíjejících oblastech pozemního stavitelství, konkrétně výstavbě tunelů a automatizovaných dopravníkových systémů pro průmyslové aplikace.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...