1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Svoboda Press, s.r.o., a SEVEROTISK, s.r.o.

Svoboda severotisk 1 14Významné tiskařské závody sčítají dopady oslabení koruny vůči euru

Tiskařský trh prošel v České republice v posledních 20 letech klíčovou proměnou. Významné tiskařské společnosti Svoboda Press, s.r.o, a Severotisk, s.r.o., trendy v tiskařském průmyslu podchytily a dnes patří k závodům, v nichž se tisknou nejznámější české časopisy.

Kromě toho vyřizují celou řadu poptávek ze zahraničí. Letos se oběma tiskárnám podařilo získat certifikaci Ecolabel. V současné době tiskárny sčítají dopady, které přinese intervence centrální banky a oslabení koruny. Nejen o tom jsme vedli rozhovor s jednatelem obou společností Ing. Vladimírem Hraničkou.

Stojíte ve vedení dvou významných tiskařských společností. Svoboda Press, s.r.o., je aktuálně největší tiskárnou v ČR s více jak 50-letou tradicí. Společnost Severotisk, s.r.o., působí na trhu od 90. let. Jak se tiskařský trh za posledních 20 let proměnil?

Pokud se bavíme o době posledních 20 let, tak je možné v tiskařském průmyslu vysledovat několik zásadních proměn. První změnou bylo, že počátkem 90. let začali na trh vstupovat zahraniční vydavatelé a v České republice si začali zakládat svoje sesterské společnosti, které vydávaly noviny a časopisy. Druhou významnou změnou, která nastala o něco později, a to koncem 90. let, bylo, že na český trh vstoupily obchodní zahraniční řetězce s potravinami nebo hobby potřebami. A s nimi přišla i potřeba tisku propagačních materiálů a letáků. Do třetice změnu přinesly zásilkové obchodní domy, jako bylo například Quelle nebo Halens, které poptávaly tisk zásilkových katalogů.

Jakým způsobem jste na tyto změny reagovali?

Společnost Severotisk začala vyrábět v roce 1995 a byla vlastně reakcí na proměnu poptávky na tiskařském trhu. Rozhodnutí původního německého majitele postavit v České republice tiskárnu bylo motivováno poptávkou rychle se měnícího a rozvíjejícího se trhu především v oblasti časopisů. Co se týká vydavatelství Svoboda, tak počátkem 90. let zde proběhla privatizace a významná obměna tiskařských technologií. Počátkem tohoto století jsme také investovali do modernizace strojů a postupně jsme se přeorientovali z výroby knih na výrobu letáků, katalogů a časopisů.

Vaše tiskařské společnosti využívají technologii rotačního ofsetového tisku. V čem se odlišuje od jiných tiskařských technologií? Jaké výhody nabízí?

Obě naše tiskárny dnes používají zmiňovanou technologii, tedy ofsetový kotoučový tisk. To je však stále ještě v tiskařské branži široký pojem. Naše tiskárny jsou vybaveny stroji na heatsetový tisk, který se odlišuje od tzv. coldsetu. Tato technologie se používá především pro tisk deníků a novin, kdežto námi používaná technologie se liší tím, že potištěný pás papíru je potřeba usušit. Rozdíl pro zákazníka spočívá především v tom, že výsledný produkt je mnohem kvalitnější, protože se mj. používají jiné barvy a technologické postupy. Mimo to tento způsob výroby umožňuje tisk na celou škálu papírů. K dalším výhodám patří, že i při zachování kvality jsme schopni tisknout rychle velké náklady a můžeme docílit různé variability, protože skládací aparáty strojů umožňují tisknout celou řadu formátů.

Proč je právě technologie tisku ve vašem oboru tak důležitá? Proč jste zvolili zrovna ofsetový kotoučový tisk?

Pro využití zmíněné technologie jsme se rozhodli kvůli tomu, že jsme chtěli tisknout produkty, jako jsou barevné časopisy, letáky, katalogy. Obdobnou technologii jsme navíc používali již od 70. let v tiskařských závodech Svoboda pro výrobu různých časopisů a barevných publikací. Takže jsme vlastně v tomto systému pokračovali jen s tím, že jsme obměnili celý technologický park. U společnosti Severotisk šlo zejména o to, že německý majitel viděl na českém rozvíjejícím se trhu velkou příležitost a technologii tisku zvolil s ohledem na vyráběné produkty, především časopisy, letáky a katalogy.

Můžete nám přiblížit, jaké jsou jednotlivé kroky tisku od zadání klienta až po výsledný produkt?

Zákazník do tisku dodává data, která jsou ve formátu PDF. V současné době je nejčastěji zasílá elektronicky přes server FTP. Data jsou následně zpracována v tiskárnách tzv. procesem CTP (Computer to plate). Po úpravě dat dojde k osvětlení tiskové desky, která se umístí do tiskového stroje, následuje tisk včetně složení produktu do složky. Následně jsou časopis, katalog nebo jiná tiskovina svázané.

V roce 2013 jste obdrželi certifikaci Ecolabel. Co pro vás tento certifikát znamená? Proč jste o něho usilovali?

Ano, obě naše tiskárny nedávno získaly certifikaci Ecolabel. Tato značka začala být frekventovaně poptávána ze strany našich zákazníků, a to především těch zahraničních. Ve chvíli, kdy se objevily tyto první poptávky, tak na to naše společnost reagovala a podstoupili jsme celý certifikační proces. To znamenalo nastavit veškeré kroky v tiskárnách tak, aby odpovídaly principům certifikace. Výhodou bylo, že u obou tiskáren již byla uplatněna norma ISO 9001. Letos se nám tedy podařilo certifikace Ecolabel dosáhnout, takže v případě, že ji klient bude poptávat, můžeme mu sdělit, že ji vlastníme a garantujeme veškeré její principy.
Z oblasti certifikací můžeme klientům ještě nabídnout certifikované papíry vyrobené šetrným procesem, které splňují požadavky FSC.

Jaké další služby kromě tisku svým klientům nabízíte?

Většinou další služby nabízíme jako součást tisku, protože celý proces začíná právě tiskem. Vzhledem k tomu, že jsme specializovaní na výrobu časopisů, tak nabízíme i možnost následného zpracování produktu, to znamená zkompletování výrobku například lepenou či jinou vazbou. Kromě toho nabízíme i možnost vkladů, popř. přilepení nejrůznějších doprovodných doplňků. K časopisům můžeme přibalit drobné dárky pro čtenáře a samozřejmě lze časopis následně zabalit do folie.

Kdo patří k vašim významným klientům? Jaké známé časopisy vaše tiskárny tisknou?

K nejznámějším časopisům, které tiskneme pro tuzemský trh, patří například Rytmus života pro vydavatelství Bauer Media, Reflex pro vydavatelství Ringier. V tiskárně Svoboda pak tiskneme časopisy pro vydavatelství Burda Media, jako je například ELLE, Marianne, Apetit. K dalším časopisům, které mohu jmenovat, patří třeba Květy, Story nebo Překvapení. Kromě toho samozřejmě tiskneme i další časopisy pro zahraniční trh.

Můžete nám představit vaši společnost v číslech? Kolik zaměstnanců máte? Jak velký byl váš obrat za minulý rok? Jak velký obrat očekáváte letos?

Obrat tiskárny Severotisk činil v loňském roce 1 miliardu 200 milionů korun, obrat tiskárny Svoboda pak 1 miliardu 700 milionů korun. Co se týká počtu zaměstnanců, tak v Severotisku pracuje 220 lidí, zatímco tiskárna Svoboda zaměstnává přibližně 270 osob.

Jak hodnotíte rok 2013 z hlediska obchodu nebo rozvoje vaší firmy? Co zajímavého se událo?

Řekl bych, že rok 2013 byl úspěšný. Nic významného ani převratného se v našich společnostech neudálo. Myslím, že nejlépe toto období vystihuje termín stabilita. Nicméně to, co se stalo koncem minulého roku – a mám teď na mysli zásadní zásah České národní banky do kurzu koruny vůči euru – tak z toho se v současné chvíli vzpamatováváme a myslíme, že to na naše tiskárny může mít významný dopad. Jsme totiž významnými dovozci, nikoli vývozci. V tuto chvíli tedy sčítáme dopady, které pro nás bude oslabení koruny mít.

Je to tedy tak, že vás zásah ČNB v současné době hodně zaměstnává. Jak vidíte rok 2014? Chystáte nějaké novinky?

Rok 2014 pro nás může být velmi tvrdý, aktuálně hledáme možnosti, jak se vypořádat se zásahem ČNB. Vše, co potřebujeme k naší výrobě, dovážíme ze zahraničí (jde například o barvy, papír, tiskové desky a pod.). Objem našeho vývozu, ačkoli u společnosti Severotisk je významný, prostě nedokáže přirozeně kompenzovat ztráty způsobené oslabením koruny.

Kromě toho v Severotisku připravujeme investici do nového tiskařského stroje, který bychom rádi pořídili v roce 2015, pokud vše půjde dobře. Tento stroj by měl zvýšit výkon a nahradit rotačku, která ve společnosti stojí od jejího počátku. Nicméně s přípravami pro instalaci tohoto nového stroje je třeba začít již letos.


Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...