1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

TOS VARNSDORF, a.s.

TOS VarnsdorfDál pracujeme na technických i softwarových novinkách

„Na rok 2022 jsme si naplánovali tržby v hodnotě 1,3 miliardy korun a tento cíl se nám podařilo stoprocentně splnit,“ říká Miloš Holakovský, obchodní ředitel společnosti TOS VARNSDORF, která je předním světovým výrobcem vysoce výkonných, technicky špičkových a maximálně spolehlivých obráběcích strojů se specializací na horizontální frézovací a vyvrtávací stroje a obráběcí centra.

V rámci konsolidovaného obratu, do kterého se počítají i výsledky dceřiných firem, se tradiční zástupce českého strojírenského průmyslu dostal až na úroveň 1,8 miliardy korun. Hospodářský výsledek za loňský rok by se měl pohybovat kolem 50 milionů korun zisku. „Podařilo se nám naplnit původní plány i přes to, že za poslední roky se poměrně výrazně prodloužily dodací termíny a průběžné výrobní doby strojů. Ještě v roce 2020 jsme byli schopni dodávat náš nejprodávanější stroj WHN 13 zákazníkům za čtyři měsíce, dnes máme problém se dostat do osmi měsíců. A to kvůli tomu, jak se prodloužily dodací termíny na téměř všechny komponenty. Náš obchodní rok se výrazně zkrátil, ale i tak se nám povedla taková čísla. Navíc jsme tím dali základ pro dobrý výsledek v roce letošním,“ pokračuje obchodní ředitel společnosti TOS VARNSDORF, která v roce 2022 získala objednávky od zákazníků z celkem 27 zemí světa.

Úspěchy na nových trzích

Mezi její nejsilnější trhy pořád patří střední a západní Evropa. Kromě domácího trhu je to hlavně Německo, které je na prvním místě, potom Polsko, Itálie nebo Francie. „Tyto trhy jsou pro nás stále velmi důležité. Nemůžeme ale opomenout například ani Turecko. Z dalších teritorií byla nejsilnější Čína, kam jsme z Varnsdorfu dodali šest strojů. Kromě toho máme v Číně společný podnik ve městě Kchun-ming, kde už 17 let vyrábíme stroje. Je to zhruba dvacet strojů ročně. V Číně tedy lze každoročně vidět více než 25 nových strojů, ať už z naší produkce nebo z místní,“ vysvětluje Miloš Holakovský s tím, že firma celkově za loňský rok dodala na světové trhy 70 strojů vyrobených ve Varnsdorfu. „Jsme rádi, že se nám podařilo uspět i na nových teritoriích, která hledáme místo Ruska a Běloruska. Vrátili jsme se třeba na trh Brazílie, kde jsme loni získali tři objednávky. Objevily se však i pro nás zcela nové trhy. Nyní vyrábíme například velký stroj WRD 180 pro zákazníka z Uzbekistánu a jeden stroj dodáváme také do Kyrgyzstánu. Věřím, že poptávka z těchto trhů bude mít trvalejší charakter. Po našem odchodu z trhů Ruska a Běloruska takto můžeme vykompenzovat ztrátu až 20 % tržeb. Podle dosavadních čísel vidíme, že se nám to podařilo i díky zvýšené aktivitě na těchto strojírensky možná trochu zvláštních trzích,“ navazuje obchodní ředitel společnosti TOS VARNSDORF.

Za jednoznačně nejzajímavější zakázku z roku 2022 považuje dodávku pěti strojů na Ukrajinu. „Po tom, co byly Ruskou federací zničeny výrobní závody v Kramatorsku, začal místní zákazník budovat nové výrobní kapacity v západní části země. Objednal si u nás pět stejných strojů. Jeden jsme již během února předali, další čtyři mají být expedovány a stavěny během března. Navzdory válce se na Ukrajině strojírenský život nezastavil, jen se výroba přesouvá z východu na západ, kde se firmy postupně obnovují,“ doplňuje Miloš Holakovský, podle kterého je třeba zůstat ohledně dalšího vývoje v této oblasti nohama na zemi. Přestože s odchodem z Ruska a Běloruska přišli ve Varnsdorfu o 20 % tržeb, nedělají si iluze, že se na tyto trhy v dohledné době vrátí. „Rusko a Bělorusko jsme skutečně odepsali a v nejbližší době s nimi nepočítáme. Jsou to vztahové trhy, kde si musíte dlouhodobě získávat důvěru partnerů. Po vypuknutí války jsou vazby přetrhané. I když si občas voláme a píšeme, komunikace postupně ustává stejně jako obchod. Vzhledem k embargům ze strany EU se tamní zákazníci ohlížejí směrem dál na východ a začínají nakupovat stroje v Asii. Předpokládáme, že za rok nebo za dva budou mít jiné dodavatele a pro nás to zkrátka skončí,“ sděluje obchodní ředitel společnosti TOS VARNSDORF, který si myslí, že ani teoreticky brzké ukončení válečného konfliktu další vývoj nezmění, neboť obchodní embarga zůstanou a vztahy se budou jen obtížně obnovovat.

Poptávka roste v USA či Polsku

Zcela jiným způsobem se vyvíjí spolupráce se zákazníky na trhu Spojených států amerických, kde se společnosti TOS VARNSDORF dlouhodobě daří. „Také letošní rok pro nás bude z pohledu zakázek i realizací na trhu USA velmi úspěšný. Budeme se pohybovat na úrovni 200 až 250 milionů korun v tržbách. Je to dáno i tím, že se Spojené státy snaží zbavit závislosti na Číně, takže podporují investice do různých průmyslových odvětví a nových projektů. Naší velkou výhodu je stabilní spolupráce s místním obchodním partnerem, který velmi dobře zná prostředí a má pokrytý téměř celý trh. Za zmínku stojí také fakt, že tam dodáváme výhradně větší a technologicky lépe vybavené stroje,“ upřesňuje Miloš Holakovský, se kterým se vzápětí dostáváme také k situaci na českém a slovenském trhu.

Významným faktorem jsou podle něj dotační programy, které značně ovlivňují také motivaci zákazníků pro nákup větších strojírenských zařízení. „V Česku jsou nyní středem pozornosti dotace na úspory energií, což se bohužel našeho segmentu příliš netýká. Na Slovensku je získávání dotací také poměrně zdlouhavý proces, kdy například žádosti z poloviny loňského roku byly schvalovány až během února. Postup je kostrbatý a zákazníci vyčkávají, než dotace dostanou, což má vliv na celý nákupní proces. Naprostým opakem je Polsko, kde se dotační žádosti schvalují nesrovnatelně rychleji. Jen loni jsme z tohoto trhu získali sedm objednávek v rámci dotací od tamní vlády nebo EU. Není divu, že se polský průmysl i celá ekonomika ve srovnání s námi nebo Slovenskem prudce zvedá,“ dodává obchodní ředitel společnosti TOS VARNSDORF.

Vylepšování systému TOScontrol

Každoroční důležitou aktivitou firmy jsou produktové inovace, které se v poslední době týkaly zejména vylepšování funkcí a nových aplikací pro systém TOScontrol, což je softwarová nadstavba pro ovládání obráběcích strojů. „Nejžádanější a nejzajímavější aplikací pro naše zákazníky je kontrola a kompenzace po obrábění. Jedná se o integrovaný software v řídicím systému stroje, který s pomocí dotykové sondy umožňuje přesné měření obrobku přímo na stroji a následně provede automatickou kompenzaci chyb a doladění. To znamená, že zákazník vůbec nemusí mnohdy až několikatunový obrobek odvážet na měřicí přístroj. Může ho změřit přímo na stroji, software provede korekci a potom se dokončí obrábění na požadovaný rozměr dle výkresové dokumentace,“ popisuje Miloš Holakovský.

Společnost TOS VARNSDORF aktuálně chystá druhou unikátní aplikaci, tentokrát se zaměřením na teplotní kompenzace. Zákazníci budou moci přímo na panelu ovládacího systému sledovat, jaké jsou skutečné teplotní deformace strojů, které se prostřednictvím aplikace dokážou samy teplotně kompenzovat tak, aby byl jejich provoz vždy v pořádku. „Zatím jsme se zájmem zákazníků spokojeni. Loni jsme aplikaci pro kontrolu a kompenzaci po obrábění instalovali na dva stroje a zájem je opravdu velký. Zákazníci se k nám jezdí dívat a průběžně děláme nabídky na doplnění aplikací ke stávajícím i novým strojům. Loni jsme systém TOScontrol představili také v rámci společných Dní otevřených dveří s firmou TYC Kooperace. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu ze strany návštěvníků i našich partnerů a dodavatelů v tom budeme pokračovat i letos,“ podotýká obchodní ředitel, který může zákazníkům opět představit také čistě technické inovace jednotlivých strojů.

„U našeho nejprodávanějšího modelu WHN 13 zákazníkům nabízíme nový vřeteník, který umožní využívat 4500 otáček za minutu, a také nové polohování stolu. Dále přicházíme s výrazným vylepšením našich největších deskových strojů WRD. V polovině roku bychom měli mít otestovaný prototyp s výsuvem smykadla až 1500 mm, výsuvem vřetena až 1000 mm a zvýšenými otáčky na 4000 otáček za minutu,“ uzavírá Miloš Holakovský s dovětkem, že TOS VARNSDORF pracuje společně s odborníky z Fakulty strojní ČVUT v Praze také na prototypu obráběcího stroje s prvky Průmyslu 4.0. Se všemi inovacemi se zákazníci mohou seznámit na stěžejních mezinárodních veletrzích. Nejprve v dubnu v Pekingu a potom na podzimních strojírenských veletrzích v Hannoveru a Brně.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...