1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Westfalia Metal, s.r.o.

westfalia metal23Firma očekává růst a investuje do procesního vývoje

Závod v Hustopečích se dlouhodobě specializuje na komponenty do výfukových systémů, které musí splňovat stále přísnější normy. Bez investic a nepřetržitého vývoje to pochopitelně nejde. Současně se jako ostatní podniky vypořádává se zdražováním vstupů a energií. Zafungovaly úspory, pomoci mohou v budoucnu také obnovitelné zdroje. O situaci v automobilovém průmyslu pro časopis Průmysl Dnes podrobně hovořil Ing. Tomáš Dvořák, jednatel společnosti Westfalia Metal, s.r.o.

S jakými výhledy, vizemi a očekáváními vstupujete do roku 2023?

Předpokládáme, že letos bychom měli s ohledem na zakázky navýšit obrat asi o 10 %, tedy na jednu miliardu korun. Vedle automobilového průmyslu, ve kterém působíme dlouhodobě, chceme silněji vstoupit do dalších oblastí průmyslu jako je např. energetika. Současně se soustředíme na trend CO2 neutrality, což je v automotive velké téma. Naším cílem je dosáhnout neutrality v roce 2040, takže k tomu směřujeme konkrétní opatření a projekty.

Jaký pro vás byl loňský rok, který do průmyslu přinesl celou řadu výzev?

Po covidovém období to byl další náročný rok, který byl ovlivněn děním ve světě. Jednak začala válka na Ukrajině, což zasáhlo do našich obchodů s Běloruskem a Ruskem, kde jsme měli poměrně dobrý podíl. Z východních trhů jsme se pochopitelně zcela stáhli. Nadále pokračovalo zvyšování cen materiálů a surovin, což začalo už v roce 2021. K tomu se přidalo ještě navyšování cen elektřiny, která v našem případě tvoří 90 % energetické spotřeby.

Jak jste se s tím vším vypořádali?

Pomohla nám poměrně dobrá finanční pozice firmy, soudržnost zaměstnanců a také realizace úsporných projektů. Zaměřili jsme se zejména na úspory energií, zde máme projekty hotové ze tří čtvrtin a další budeme dotahovat. Podařilo se nám s pomocí rekuperačních technik zcela odstavit topení, takže nemáme téměř žádnou spotřebu zemního plynu. V případě elektřiny je to horší, protože stroje jedou naplno a pochopitelně spotřebovávají proud. Máme v plánu instalovat vlastní fotovoltaiku a nadále spořit na všech frontách. Díky všem těmto opatřením jsme krizi přečkali bez totálního propadu zisku, i když nějaký pokles jsme samozřejmě zaznamenali.

Váš závod v Hustopečích je součástí koncernu Westfalia, firmy s tradicí od roku 1908. Pomáhá vám v náročnějších dobách toto silné zázemí? A jak s koncernem, resp. s ostatními závody v podniku spolupracujete?

Silné zázemí skupiny nám rozhodně pomáhá. Spolupráce v koncernu je pro nás zásadní. Společně pokrýváme evropský trh ze dvou míst – z České republiky a z Německa. V Německu vyrábíme a vyvíjíme náš klíčový produkt – plynotěsné hadice. V Hustopečích se pak staráme o vše ostatní, jako jsou spojovací díly, tvářené trubky nebo koncovky. Jedná se o díly, které jsou nutné k finálnímu sestavení výrobků do kamionů, autobusů, stavebních strojů a manipulační techniky.

Vyrábíte tedy plynotěsné a navíjené hadice. Jaké požadavky musí vaše produkty splnit?

Pohybujeme se zejména v automobilovém průmyslu, takže musíme splňovat normu Euro 6. Zároveň se připravujeme na Euro 7. Naši zákazníci novou normu už berou v potaz a my musíme být schopni reagovat a být včas připraveni. Vedle toho se vyvíjí i další pohony než jen spalovací – ať už jde o elektromobilitu nebo vodíkové palivové články. Na všech těchto trendech se zákazníky spolupracujeme.

Kam výrobky dodáváte? Kdo jsou vaši zákazníci? A máte dostatek zakázek?

Zakázek na tento rok máme díkybohu dost. Trh má vzrůstající tendenci. Naše výhledy říkají, že by měl růst dalších pět let v řadě. Pak pravděpodobně dojde k jisté redukci, a to i s ohledem na nové typy pohonů. Dodáváme zejména výrobcům kamionů, takže mezi našimi odběrateli figuruje Volvo, Scania, Daimler, Mann, Iveco nebo Tatra.

Jaké investice v roce 2023 v podniku chystáte, ať už jde o nákup technologií nebo rozvoj zázemí společnosti?

V rámci našeho hustopečského závodu dlouhodobě investujeme především do automatizace a robotizace. Nyní instalujeme již několikáté robotické pracoviště, což nám zpřesňuje výrobní procesy. Nejde o zcela automatizované technologie, jsou částečně obsluhované lidmi. Dlouhodobě pak cílíme na nové vývojové trendy.

Jaké trendy máte konkrétně na mysli?

V automobilovém průmyslu se obecně očekává, že produkce spalovacích motorů klesne a za nějakých 15 let budou tvořit třetinu. Další třetinu bude představovat vodík, zbytek elektromobilita a případně ještě další technologie. Chceme na to být připraveni. Zároveň ale víme, že velkotonážní auta zatím nejsou v alternativních pohonech konkurenceschopná.

Kolik lidí pro vás pracuje? Jaké pozice nyní obsazujete a jak pečujete o své zaměstnance?

Závod v Hustopečích zaměstnává více jak 320 lidí. Převažují profese ve výrobě. Aktuálně do našeho týmu hledáme mechatroniky, odborníky na robotizace a lasery. Uvítáme i nové svářeče nebo operátory a operátorky. Benefitů máme celou řadu. Ať už tradiční, jako jsou dny dovolené nad zákonný rámec, příspěvky na dojíždění, penzijní připojištění a závodní stravování, odměny a dárky při různých výročích, nejrůznější akce pro zaměstnance a jejich rodiny, tak i méně tradiční, jako je možnost koučování témat osobního nebo profesního rozvoje.

Co vás letos čeká a jaké novinky chystáte, ať už ve firmě nebo pro své zákazníky?

Čekáme návrat do normálu. A doufáme, že už nepřijde žádná krize, například další vlna pandemie nebo zhoršení geopolitické situace. Věříme, že se podaří stabilizovat situaci v dodavatelsko-odběratelském řetězci, která je nyní náročná a znemožňuje plánování. Těšíme se na setkání s našimi zákazníky, protože už je opět možný i fyzický kontakt. Pro zaměstnance pak chceme uspořádat akce, které nám covid znemožnil, například oblíbenou letní akci pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...