1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Montážní hala v areálu firmy KDK AUTOMOTIVE CZECH s.r.o., Vítkov

HEBERGER LogoNová stavba slouží pro rozšíření výrobních kapacit ve stávajících objektech v areálu investora, který se zabývá výrobou plastových dílů, zejména středových konzolí a loketních opěrek do interiérů osobních aut pomocí vstřikovacích lisů a automatizovaných montážních linek.

Jedná se o pětilodní přízemní halu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Z jihozápadní strany navazuje patrová administrativní a sociální přístavba zastřešená plochou střechou krytou převýšenou atikou. V odstupu cca 12 m severozápadním směrem je umístěn objekt drtírny a skladu nebezpečných látek. Prostor mezi novostavbou a stávajícími objekty je propojen přístřeškem. Zastavěná plocha haly a sociální přístavku je 10.214 m2, zastavěná plocha administrativního přístavku je 220 m2.

V přistavovaném bloku bude ve výrobě zaměstnáno celkem 100 pracovníků ve 3 směnách, z toho 5 pracovníků v administrativě.

V objektu se budou nacházet výrobní prostory (vstřikovny a montáž), sklady, pomocné prostory (kompresorovna, rozvodna, vakuové pumpy), kanceláře a nezbytné sociální zázemí včetně šaten. Technologické chlazení, stavební chlazení a vzduchotechnika je umístěna ve venkovní kontejnerech podél severozápadní fasády hlavního objektu. Materiál bude skladován v 6 silech umístěných podél jihozápadní fasády a velkoobjemových obalech (oktabinech). Příjezd nákladních automobilů je zajištěn stávajícím vjezdem do areálu z komunikace napojené na veřejnou komunikaci.

Vlastní výrobní prostor je rozdělen na 2 části. V první lodi se nachází prostor montáže vybavený montážními automaty a pracovními stoly s meziskladováním na volné ploště. V lodi 2 a 3 budou umístěny vstřikovací lisy. Doprava granulátu k lisům bude probíhat pneumatickým potrubím pomocí vakuových pump. Chlazení lisů je zajištěné pomocí kompaktní chladící jednotky umístěné vně objektu vedle severozápadní fasády objektu. Stlačený vzduch je zajištěn z kompresorovny umístěné v přístavbě. Větrání je zajištěno pomocí instalované vzduchotechniky. V lodi 4 a 5 jsou umístěny sklady materiálu a hotových výrobků.

Nosnou konstrukci výrobní haly tvoří montovaný železobetonový skelet tvořený nosnými a štítovými sloupy, ztužidly, průvlaky, stropními panely a plnostěnnými vazníky. Střešní plášť je nesen trapézovými plechy, na které je ukotvena skladba střechy.

Stavba je založena na monolitických patkách s podložím upraveným dynamickým hutněním. Obvodový plášť je tvořen vodorovnými sendvičovými panely, upevněných na sloupech. V obvodovém plášti jsou osazena okna, dveře a vrata, pro které budou provedeny výměny z ocelových profilů. Vnitřní dělící příčky ve vestavbě jsou provedeny ze sádrokartonových desek, v požadovaných místech s požární odolností.

Nový objekt je opláštěn vodorovnými sendvičovými panely v odstínu světle šedém. Okna a dveře jsou plastová s bílými rámy a vjezdová vrata v odstínu šedém. Střešní plášť je opatřen šedou povlakovou krytinou. Sokl je opatřen tenkovrstvou stěrkovou omítkou Marmolit.

Součástí projektu je jeho vybavení technickým zařízením budov a vybudování technologických tras pro instalaci rozvodů výroby dle zadání investora.

Ukončení výstavby je plánováno na duben 2021.

07.01.2021

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...