1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

AGC Processing Teplice, a.s.

Agc automotive 18Zaměřujeme se na digitalizaci i na nové trhy

Investiční program ve výši 6 milionů euro byl v předchozích letech jednou z priorit přední sklářské společnosti AGC Processing Teplice, jejíž dva výrobní závody se zaměřují na produkci skla pro velké stavební projekty, respektive pro aplikace v interiérovém designu. Také letos firma pokračuje v investicích, a to zejména do přípravy digitalizace řízení výroby. Výzvou je i postupná změna portfolia, ve kterém by měl hrát stále významnější roli segment velkoformátových produktů.

Společnost AGC Processing Teplice, pod kterou spadají výrobní závody v Teplicích a Kryrech, je členem sklářské skupiny AGC Group, globálního lídra ve výrobě skel nejen pro budovy, ale například i pro automobilový průmysl. Výrobky z obou českých závodů se ročně uplatňují na více než 100 stavebních projektech napříč evropskými trhy. Vzhledem k dynamickým proměnám celého odvětví firma v posledních letech přistoupila k rozsáhlému revitalizačnímu programu, jehož cílem je zvýšení efektivity, produktivity i ziskovosti.

Změny v portfoliu i technologiích

„Začali jsme se zaměřovat na trhy, které se podle našich kritérií slibně rozvíjejí a na kterých se můžeme odlišit od konkurence i využít naši přidanou hodnotu. Zároveň naše závody neustále procházejí modernizací. V Teplicích jsme loni dokončili investice za 6 milionů euro, díky kterým jsme se vybavili špičkovými stroji a posunuli se technologicky dál. Přesto nejsme u konce,“ říká Petr Mazzolini, předseda představenstva společnosti AGC Processing Teplice, v jejímž teplickém závodě pracuje zhruba 200 zaměstnanců, kteří se zabývají zpracováním základního plochého skla pro velké stavební projekty. Dalších přibližně 70 lidí pracuje ve výrobním závodě Kryry, který se orientuje hlavně na sériovou výrobu produktů z plochého skla pro nábytkářský a koupelnový trh. Zásadním faktorem, který v minulosti ovlivňoval (nejen) jeho výsledky, byl dovoz levného čínského skla. „Kvůli dumpingovým cenám bohužel někteří tuzemští i zahraniční zákazníci častěji sáhli po čínském skle, než aby respektovali, že naše produkty nesou v sobě vyšší náklady spojené s tradiční evropskou odpovědností, respektující veškerá pravidla týkající se bezpečnosti či životního prostředí. Jsem ovšem rád, že i tak je dnes závod v Kryrech ve formě a je opět profitabilní,“ zdůrazňuje předseda představenstva.

Ke změnám na trzích samozřejmě přispěla i pandemie onemocnění COVID-19, která mimo jiné omezila dovoz zboží z Číny a navzdory mnoha negativním dopadům přinesla i pozitiva v podobě nových tržních příležitostí. „Mohu říct, že pandemii jsme pocítili výrazně, ale přesto i díky ní došlo k návratu našich zákazníků, kteří nás dnes objednávkami doslova zahltili a v první fázi bylo velmi obtížné vše stíhat,“ pokračuje Petr Mazzolini s tím, že závod v Kryrech během pandemie rozšířil sortiment o skleněné bezpečnostní a dělicí přepážky, které se staly standardním opatřením napříč prakticky všemi obory. „Celkově si myslím, že dopady opatření proti šíření onemocnění COVID-19 nejsou srovnatelné s ničím, co jsme dříve zažili. Nikdy předtím se nestalo, aby nám tak citelně chyběli zaměstnanci, především pak ženy, které se musely doma starat o děti. Teď už jsme ale daleko lépe připraveni, než tomu bylo v březnu a dubnu. Máme dostatek ochranných prostředků a zkušeností, domníváme se, že umíme vytvořit na pracovištích bezpečné prostředí. Hodně přínosné bylo i to, že jsme dokázali účinně využívat online komunikace,“ navazuje předseda představenstva společnosti AGC Processing Teplice, která předpokládá, že by se mohla dostat na 90 % obratu z roku 2019, a ten byl ve výši 25 milionů euro.

Digitálně řízená výroba

Pokles tedy nebude tak markantní jako třeba v odvětví automotive, kterému se skupina AGC Group také věnuje. „Na určitý pokles výroby jsme byli připraveni. Nyní se zaměřujeme na to, aby naše závody byly profitabilní. Zákaznické portfolio měníme na základě toho, jakými technologiemi jsme vybavili náš teplický závod, ve kterém máme stroje pro velkoformátové produkty,“ vysvětluje Petr Mazzolini. Pro příklad uvádí nejrůznější typy fasádních skel nebo širokou škálu izolačních, bezpečnostních či solárních skel, která jsou architekty a projektanty vyhledávána jak z hlediska funkčních, tak estetických vlastností. V závodě Teplice se vyrábějí nejnáročnější řešení pro skleněné fasády, se kterými se lze setkat nejen u velkých projektů na českém a slovenském trhu, ale také v zahraničí. Exteriérová i interiérová skla dodávala společnost AGC Processing Teplice také pro projekt Bořislavka v Praze, za kterým stojí skupina KKCG miliardáře Karla Komárka.

Skla z Teplic najdete na všech významných stavbách. Příkladem může být V Tower, což je 104 metrů vysoký mrakodrap s luxusními byty a unikátním výhledem na českou metropoli, nebo budova vedení ČSOB. Ze zahraničních realizací lze zmínit skleněné fasády rezidenčního centra Crown Street v anglickém Manchesteru nebo nový stadion pro americký fotbal s kapacitou 70-tisíc diváků v Las Vegas. „Důležité pro nás je, že stále máme před sebou nové projekty i s úspěšnými českými fasádními firmami, jejichž práci najdete v celé Evropě,“ podotýká předseda představenstva společnosti AGC Processing Teplice, před kterou stojí důležitý úkol v podobě digitalizace řízení výroby tak, aby byly všechny procesy v klíčovém teplickém závodě plynulejší, předvídatelnější, produktivnější a lépe kontrolovatelné. „Jsme ve fázi, kdy v rámci pracovní skupiny s firmami Siemens a Logio hledáme nejlepší řešení pro náš závod. Podstatou všeho je komplexní řízení procesů, strojů a technologií, do kterých jsme již investovali a ze kterých chceme dostat maximum,“ upřesňuje Petr Mazzolini.

Podle něj je zavádění moderních technologií mimořádně obtížný proces, který klade velmi vysoké nároky na kvalifikaci zaměstnanců. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by se plně digitalizovaná a optimalizovaná výroba rozběhnout do dvou let. Zákazníci se mohou těšit na flexibilní termíny dodávek i na rychlé reakce na změny svých požadavků. Přínosem bude také zavedení 100-% traceability výroby, takže ke všem výrobkům bude možné přiřadit konkrétní čas, pracoviště i osoby. „Očekáváme, že díky tomu z výroby zmizí anonymita a že zvedneme produktivitu a snížíme zmetkovitost,“ doplňuje.

Snižování energetické náročnosti budov

Co se týče výrobků, nová zařízení umožňují zpracovávat v závodě Teplice ploché sklo v různých tloušťkách a velikostech až po tzv. jumbo formáty o rozměrech 6x3,2 m. Stálicemi v portfoliu skel pro stavebnictví jsou tepelně-izolační skla, skla s ochranou proti slunečnímu záření, bezpečnostní vrstvená skla či protipožární skla, jejichž vývoj jde vpřed i s ohledem na pravidelně se zpřísňující protipožární normy. „Jako jedna z mála firem vyrábí AGC skutečně vakuová izolační skla. Trendem jsou i elektro-chromatická skla s regulací prostupu slunečního záření,“ sděluje předseda představenstva AGC Processing Teplice. Z hlediska budoucího potenciálu se jako perspektivní jeví stavební materiály, které prokazují energetickou účinnost odpovídající standardům Evropské unie. Technické parametry se budou dál zlepšovat i u skleněných fasád a dalších konstrukcí, ve kterých je sklo aplikováno. Vývoj jde neustále dopředu, aniž by to naše oči zaznamenaly. Dnešní sklo pořád vypadá jako sklo vyráběné před 30 lety, ale není tomu tak.

Závod Kryry se kromě sériové výroby pro segment nábytku a koupelen zaměřuje i na produkty s vyšší přidanou hodnotou zpracované podle požadavků zákazníka a na skla s vysokými kvalitativními nároky pro tzv. displejové aplikace. Vedle nich vyrábí již tradiční zrcadla, lakovaná skla nebo opracovaná čirá a v hmotě barvená skla, která finálně končí v nábytku, sprchových koutech, koupelnách či svítidlech. „Politická prohlášení, jako je Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal), ke kterým se vlády jednotlivých zemí zavazují, ukazují směr, kterým se i sklářský průmysl bude ubírat. Ostatně, skla, která mají velký efekt na energetickou bilanci budov, už vyrábíme. Jedná se o trend, který sledujeme dlouhodobě. Podle studií, které máme k dispozici, se v Česku jen díky výměně všech skel v budovách za nová funkční skla může do roku 2030 uspořit množství energie, které zhruba odpovídá výkonu Jaderné elektrárny Temelín,“ dodává Petr Mazzolini, který věří, že zpracovatelům skla může pomoci i návrat evropských zákazníků k místním, a nikoli levným čínským, výrobcům a dodavatelům.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

200x200 amper news v2

Nenechte si ujít...