1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Chemoprojekt, a.s.

chemoprojekt 20I v těžkém období nabízíme kvalitu a stabilitu

Dne 1. dubna 2022 byl do funkce generálního ředitele projekčních a inženýrských společností Chemoprojekt, a.s. a Technoexport, a.s. jmenován Ing. Pavel Ernst, jehož hlavním cílem je nadále rozvíjet a posilovat pozici tradiční české firmy, která je více než 70 let předním dodavatelem technologií a investičních celků v oblasti organické a anorganické chemie, petrochemie, rafinérií, zpracování zemního plynu, energetiky, vodního hospodářství či ochrany životního prostředí.

Ve svých vizích chce rovněž navázat na dosavadní velmi úspěšné projekty nejen v tuzemsku, Evropě, ale i na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie. „Téměř před dvěma lety jsem přijal od Předsedy správní rady nabídku manažerského postu. Primárně jsem byl odpovědný za řízení Jednotky FAME v Ústí nad Labem, kde se vyrábí biosložka do nafty. Jsme součástí silné mezinárodní skupiny Safichem Group s obrovským růstovým potenciálem,“ říká na úvod rozhovoru Ing. Pavel Ernst, nový generální ředitel společností Chemoprojekt, a.s. a Technoexport, a.s.

Předchozí roky byly pro Chemoprojekt stejně jako pro většinu firem náročné. Jak se vám daří letos a co je prioritou z hlediska managementu?

Částečně jsou pro nás prioritou změny, které již proběhly na personální úrovni. Společně s majiteli a celým managementem se nadále snažíme rozvíjet a doplňovat náš tým v rámci celé skupiny. Naším cílem je růst na všech stěžejních trzích i u našich partnerů. Usilujeme o to, aby se nám dařilo získávat nové zakázky a v současné době jsme před podpisem několika významných kontraktů.

Co aktuálně vnímáte jako největší překážky pro vaše podnikání?

Vidím před námi spíše příležitosti než překážky. Rád se dívám do budoucna pozitivně, a proto si myslím, že náš potenciál je a bude v participaci na projektech souvisejících s politikou Green Dealu, který určitě zůstane pro Evropu důležitý. Jako příležitost vnímám naši orientaci na energetiku a nové technologie, které je třeba uvádět v život a rozvíjet. Totéž ovšem platí pro naše klasické odvětví, kterým je chemické inženýrství a průmysl jako takový. Ve všech odvětvích chceme být pro naše zákazníky silným partnerem, který jim dokáže i v těžkém období nabídnout kvalitu a stabilitu. V oblasti získávání nových projektů máme ve výběrových řízeních úspěšnost nejen díky pověstné kvalitě, preciznosti, ale i díky včasnému dodání díla našim obchodním partnerům.

Již jste zmínil práci na některých nových zakázkách. Můžete být konkrétnější?

Rozšiřujeme spolupráci například se skupinou Fosfa v oblasti zpracování žlutého fosforu v Evropě, kde jsme činní nejen v tuzemské Břeclavi, v blízkém Německu, ale i v Kazachstánu. Opět se snažíme našemu zákazníkovi poskytnout hodnotné inženýrské služby, které jsou nejlepší nejen z hlediska ceny. Jsme rádi, že nás takto významná průmyslová skupina vnímá jako silného partnera, na kterého se může kdykoli obrátit. Chceme být její první volbou při zpracování studií, přípravě projektových dokumentací i v dalších fázích projektů. To je náš cíl a způsob, jak se zákazníky spolupracovat. Nechceme udělat pouze jeden projekt a potom jít k dalšímu zákazníkovi. Naopak je pro nás klíčová stabilita a spolupráce v delším časovém horizontu. Proto si velmi ceníme spolupráce se společností Duslo Šaľa nebo s energetickou Skupinou ČEZ, se kterou jsme taktéž zahájili nový projekt. Jsme generálním projektantem horkovodního přivaděče z Temelína do Českých Budějovic, které budou moci využívat odpadní teplo z provozu jaderné elektrárny. Projekt bude mít vliv i na snížení emisí CO2 z tamní teplárny, takže jde o velmi vhodnou kombinaci energetických zdrojů. Začínali jsme s ním už v roce 2021, kdy ještě nebyla tak vyhrocená geopolitická situace. Teď se však jasně ukazuje, že je to správná cesta a my uděláme vše proto, aby byl přivaděč již pro topnou sezónu 2023/2024 uveden do provozu.

Budete se nyní více soustředit na osvojení nových technologií a dovedností právě směrem k projektům zaměřeným na energetické úspory?

Vzhledem k tomu, že máme v republice ještě druhou jadernou elektrárnu, mohl by být podobný projekt i v Dukovanech, ale to my nemůžeme ovlivnit. Přesto si myslím, že po zkušenostech z Českých Budějovic bude možné něco obdobného uskutečnit. Dále jsou pro nás zajímavou výzvou projekty zaměřené na záchyt CO2. Máme v Česku partnera, se kterým hledáme odpovídající řešení. Zatím jsme pro něj vytvořili studii a nyní se bavíme o pokračování tohoto projektu. Je to pro nás nový segment, ve kterém chceme být aktivní i v Evropě a dalších lokalitách. Spolupracovat se zákazníky chceme také v oblasti vodíku, jehož využití zejména v dopravě vnímáme jako alternativu k elektromobilitě. Cítíme příležitost být typickým EPC dodavatelem pro výrobu a distribuci tzv. zeleného i šedého vodíku. Aktuálně o tom jednáme s jedním tuzemským průmyslovým partnerem.

Jaká je situace na zahraničních trzích, kde Chemoprojekt dlouhodobě působí? Aktivní jste dříve byli například v irácké Basře.

V Iráku jsme stále aktivní. Dostavujeme ropnou rafinérii v Basře, což je zakázka, kterou bychom chtěli dokončit optimálně v řádu měsíců. Vidíme tam potenciál i pro další výstavbu a vše nyní vyhodnocujeme z hlediska ekonomické i politické situace. Totéž platí i pro Evropu, sousední Německo a dále rozvíjíme činnosti také v Srbsku, kde bychom se měli podílet na výstavbě vodních elektráren. Na všech trzích chceme být aktivní s celým naším portfoliem, které zahrnuje chemické inženýrství, vodík, energetiku a snižování emisí CO2 i vodní hospodářství. Jednáme taktéž s investory v Saúdské Arábii, kde vidíme potenciál v úpravnách vody. Mohou to být například úpravny pitné vody nebo úpravny, které promění splaškovou vodu na užitkovou a podobně.

Máte nyní potřebu nabírat nové zaměstnance, kteří mohou Chemoprojekt dál rozvíjet?

Našimi aktivitami se pochopitelně snažíme hned od počátku nadchnout všechny naše nově příchozí kolegy, kteří se mohou podílet na hodně unikátních projektech doma i ve světě. Pevně věřím, že náš široký záběr je dostatečně atraktivní i z hlediska posílení nebo rozšíření našeho týmu. Aktuálně máme 130 zaměstnanců. Potřebné jsou pro nás pozice projektantů ve všech oblastech a zároveň navazujeme spolupráci se školami, abychom k nám dostali i vyloženě juniorské kolegy, které budeme podporovat v profesním růstu. Samozřejmě, že máme i nadále velký zájem o profesionály, kteří jsou schopni se okamžitě zapojit.

S jakými výsledky jste ukončili rok 2022?

Výsledky hospodaření firmy budou celkem pozitivní. Naši zaměstnanci, a i kolegové z managementu v Praze, kde je sídlo naší inženýrské firmy, odvádějí velmi kvalitní práci, bez které bychom vytýčených cílů dosahovali velmi obtížně. Slibně se profiluje například náš již zmíněný výrobní závod v Ústí nad Labem, který prošel zásadní technologickou změnou i doplněním personálu. Realizujeme tam velmi zajímavé výsledky, na které bychom chtěli v příštích letech navázat. Mezi úspěšné aktivity loňského roku patří bez pochyb projekt ze segmentu pivovarů a minipivovarů – Mukačevo na Ukrajině. Projekt na čištění odpadních plynů – Antverpy, Belgie je další významnou zakázkou roku 2022. Na závěr našeho rozhovoru bych rád touto cestou poděkoval všem našim stávajícím partnerům a dodavatelům, bez kterých bychom projekty nemohli úspěšně realizovat.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...