1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

LOMA SYSTEMS, s.r.o.

loma Systems 20Pro zákazníky hledáme řešení, která se hodí přímo do jejich výroby

LOMA SYSTEMS, s.r.o., je předním českým výrobcem kontrolních a vážicích systémů v potravinářském, farmaceutickém a balicím průmyslu. Je součástí skupiny LOMA SYSTEMS, do které patří také závody ve Velké Británii, USA a Brazílii.

Do struktury nadnárodní společnosti byl český podnik začleněn v roce 2004 a postupně se vypracoval do pozice závodu vyrábějícího největší množství produktů v celé korporaci. Kromě toho je český závod jediným ve skupině, v němž se vyrábějí detektory kovů. Na tuto kategorii produktů je podnik zaměřen už od svého založení a výstavby výrobních areálů v Dobřanech u Plzně. „Britové si toto místo zvolili jako ideální lokalitu, kde cena pozemků nebyla příliš vysoká a zároveň zde byly možnosti získat kvalitní pracovní sílu. Myslím, že s odstupem času to lze hodnotit jako skvělou volbu,“ říká ke vzniku firmy ředitel společnosti Petr Mráz, který odpovídal také na další naše otázky.

Jaká je nyní velikost firmy s ohledem na počet zaměstnanců a jak se v posledním období vyvíjely hospodářské výsledky?

Aktuálně máme v naší firmě 79 zaměstnanců, z nichž zhruba dvě třetiny pracují ve výrobě a zbytek má administrativní pozice. Tedy v oblasti vývoje, designu, nákupu, kvality, IT nebo ve finančním, personálním a zákaznickém oddělení. Celkové prodeje českého závodu za rok 2019 byly skoro 457 mil. Kč a čistý provozní zisk dosáhl částky téměř 57 mil. Kč. Od krize v letech 2008 až 2009 prodeje stoupaly, zatímco v posledních třech letech došlo k menší stagnaci. Ale problémy měla v právě skončeném roce spousta firem a pro nás bylo potěšující, že jsme to nakonec zvládli velmi dobře.

Hospodářské výsledky za rok 2020, který byl poznamenaný koronavirovou krizí, byly lepší či horší než ty za rok 2019?

Prvních pět měsíců roku 2020 bylo úspěšných a měli jsme práce více, než jsme očekávali. V potravinářském průmyslu neklesla poptávka po našich strojích ani navzdory koronavirové epidemii. V polovině roku jsme registrovali určitý pokles počtu zakázek, ale ten mohl být způsobený obdobím dovolených. Na druhou stranu nás ovšem brzdily ekonomické problémy ve světě – ve Velké Británii, USA i Brazílii. Druhé pololetí roku nebylo sice už tak skvělé, ale i přes nižší celkové prodeje se nám nakonec podařilo dosáhnout vyššího provozního zisku než v roce předchozím.

Jaké produktové portfolio nabízíte svým zákazníkům? Mohl byste jej rozčlenit do jednotlivých kategorií?

Do našeho portfolia patří především detektory kovů, které se v rámci skupiny vyrábějí pouze v České republice. S tímto produktem se od vzniku dobřanského závodu pojí jedinečné know-how, které si chráníme a jež má oproti konkurenci velké přednosti kupříkladu v robustnosti a spolehlivosti. Ročně u nás vyrobíme kolem 2500 detektorů. Zákazníkům nabízíme také dopravníkové systémy, které se používají na kontrolu balených i nebalených potravin – od pečiva až po maso. Na tekuté produkty, jako jsou paštiky, marmelády nebo mleté maso, jsou určeny potrubní detektory kovů. Dále vyrábíme propadové aplikace, které odhalují kovy u volně padajících suchých produktů, tedy u mouky, cereálií nebo bramborových lupínků. Kromě toho vyrábíme také detektor kovů pro farmaceutický průmysl, který nalézá uplatnění u kontroly tablet a kapslí. Nabízíme i kontrolní váhy, které ověřují předepsanou hmotnost produktů a jež jsme schopni zkombinovat s detektory kovů do jediného zařízení. Takto vzniká mix toho nejlepšího, co můžeme zákazníkům dodat.

Liší se produktové portfolio české firmy od výrobního programu celé skupiny LOMA SYSTEMS?

Skupina LOMA SYSTEMS nabízí také rentgenové systémy, které jsou špičkovými kontrolními přístroji, jež kromě kovů dokážou odhalit také sklo, plasty a další materiály. RTG systémy se zatím vyrábějí pouze v mateřské společnosti ve Velké Británii, ale už několik měsíců je jejich výroba plánována také v České republice. RTG systémů existuje šest typů používaných podle váhy a šířky kontrolovaného produktu.

Rentgenové systémy tedy umí odhalit jak kovy, tak i další materiály. Nevytlačí tedy z trhu detektory kovů, které odhalují pouze jeden specifický typ materiálu?

Je nutné podotknout, že detektory jsou schopné odhalit více než jeden typ materiálu, a to konkrétně železné i neželezné kovy a nerezovou ocel. Kontrola prostřednictvím detektorů kovů je pro výrobce potravin požadované minimum, pokud chtějí získat certifikaci, kterou často vyžadují nákupní řetězce, aby mohly svým zákazníkům zaručit, že kupují bezpečné a správně označené potraviny. Oproti tomu kontrola prostřednictvím RTG systémů je pouze doporučená. Tyto přístroje jsou však o poznání dražší a používají se spíše v USA, Velké Británii nebo Francii. Zde jsou tyto přístroje docela rozšířené, zatímco v ČR není dosud používán žádný výrobek značky Loma, zřejmě právě kvůli vyšší pořizovací ceně. Nicméně v poslední době začínáme určitý zájem v ČR a na Slovensku zaznamenávat: někteří zákazníci by rádi RTG systémy vyzkoušeli, až se jejich výroba rozjede v našem podniku. Pokud si nějaká potravinářská firma přístroj pořídí, zvýší to její dobrou pověst s ohledem na bezpečnost vyráběných produktů. Díky takové investici se může lépe prezentovat svým vlastním zákazníkům.

Jinak aktuálně jsme již velmi blízko k získání licence od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výrobu těchto produktů, a pokud vše dobře dopadne, budeme v dohledné době schopni tyto přístroje nejvyšší kvality dodávat svým zákazníkům i z našeho českého závodu. Samozřejmostí budou doprovodné služby, tedy servis, dodávání náhradních dílů anebo školení operátorů. Pro nás tento projekt znamená hodně, protože si budeme moci ověřit, zda jsme schopni v našem podniku vyrábět RTG systémy a v návaznosti na to snad i další typy produktů, jejichž výrobu bychom v budoucnu mohli částečně nebo kompletně převzít z Velké Británie.

Výroba RTG systémů je tedy ve fázi příprav. Jaké nové produkty či produktové řady jste již na trh uvedli?

V roce 2020 jsme přišli na trh se dvěma novými produkty, které splňují nejvyšší hygienické normy, což je v současnosti v potravinářství velmi důležitý aspekt. Těmi novinkami jsou hygienický dopravníkový detektor kovů a hygienický kombinovaný systém, který umožňuje detekci i vážení. Oba typy strojů jsou vodotěsné, vhodné pro vysokotlaké a vysokoteplotní mytí a byly navrženy podle hygienických specifikací s cílem zvýšit účinnost čištění, jež vede ke snížení rizika výskytu bakterií. Podle druhu a typu výroby dochází ve velké míře u zákazníků k oplachování strojů vysokotlakými čističi a zejména v masokombinátech musí být u tohoto procesu hygiena na velmi vysoké úrovni. Při oplachování těchto nových strojů prakticky neexistuje riziko, že by někam zatekla voda anebo se něco poškodilo.

K jakým zákazníkům a do jakých hospodářských odvětví míří vaše produkty?

Škála zákazníků LOMA SYSTEMS je široká: zákazníků je hodně a dodává se jim spíše menší množství produktů. Nejčastěji se jedná o výrobce potravinářských produktů, z nichž největší podíl tvoří masokombináty, dále výrobci mléčných produktů a pečiva. To jsou tři hlavní kategorie. V oblasti farmaceutického průmyslu se jedná o výrobce tablet a kapslí. Mezi naše největší odběratele v ČR patří MP Krásno nebo výrobce hygienických potřeb Drylock Technologies. Z farmaceutických společností je to Zentiva.

Jakým způsobem je zajištěn odbyt vašich výrobků? Hledáte si klienty a uzavíráte obchodní kontrakty nezávisle na mateřské společnosti?

O odbyt výrobků se starají především pracovníci našeho obchodního oddělení, kteří už mají s některými zákazníky dlouholeté vztahy. Mnozí z nich si už koupili několik našich produktů a jsou s nimi spokojení, takže už se sami ozývají, pokud potřebují něco nového. Zároveň však hledáme i zákazníky nové. V Evropě máme obchodní týmy ve Velké Británii, Holandsku či Polsku, ale obchodní oddělení naší pobočky je zaměřeno na český a slovenský trh. Zde cítíme mnohem větší potenciál, než jsme dosud realizovali, a proto poslední rok intenzivně pracujeme na vyhledávání nových zákazníků. Po navázání kontaktu s novým klientem uzavíráme kontrakt nezávisle na mateřské společnosti, čímž se celý proces výrazně zjednoduší. Naše zákaznické oddělení je schopno připravit velmi rychle nabídku pro zákazníka a nabízíme také návštěvu daného závodu a konzultaci při výběru vhodného detekčního zařízení. Takto zákazníkům nejen ušetříme peníze, ale najdeme pro ně řešení, které se hodí přímo do jejich výroby.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

200x200 amper news v2

Nenechte si ujít...