1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

TPK, s.r.o. - Povltavské mlékárny


TPK-Povltavske mlekarny
Mlékárenský průmysl úspěšně konkuruje špičkovým evropským výrobcům


Akciová společnost Povltavské mlékárny navazuje na historii mlékárenství, která se v oblasti Sedlčanska začala psát již v 50. letech minulého století. Několik desetiletí vyrábí legendární české sýry značky Lučina a Sedlčanský hermelín. Pravidelně na trh uvádí jejich různé varianty a reaguje tak na proměňující se potřeby a chutě českého spotřebitele.

Český hydrometeorologický ústav

ČHMU Logo1
60 let ve znamení meteorologie, hydrologie a ochrany ovzduší


S výsledky práce odborníků v Českém hydrometeorologickém ústavu se setkáváme několikrát denně. Připravují podklady pro zpravodajství o vývoji počasí, vydávají zprávy a výstrahy na nebezpečné a mimořádné hydrometeorologické jevy, zpracovávají informace o stavu a kvalitě ovzduší a zdrojích jeho znečištění a největší pohotovost mívají v době povodní.

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

Vyzkumní-ustav-anorganicke-chemie
V ČR vzniká jedinečné vědecké centrum, peníze na výzkum ale chybí


Zaměřuje se na široké spektrum výzkumných aktivit. Spolupracuje s průmyslovými podniky, stejně jako s akademickými pracovišti. Aktuálně Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., realizuje unikátní projekt výstavby výzkumného a vzdělávacího centra a připravuje se na horší časy, které evropskou vědu pravděpodobně čekají.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Ustav molekularnej genetiky
Výzkum na špičkové úrovni a prosperující spin-off firmy


Ústav molekulární genetiky AV ČR patří k předním českým vědeckým pracovištím. Věnuje se základnímu i aplikovanému výzkumu zaměřenému hlavně na biologii nádorových buněk, funkce imunitního sytému nebo poruchy genetického aparátu buněk. Úzce spolupracuje s univerzitami i zahraničními partnery.

Povodí Labe, státní podnik

Povodi Labe
Budeme dále pokračovat ve výstavbě protipovodňových opatření


Povodí Labe se v České republice rozprostírá v celkové ploše 14 976 km2 a na českém území má řeka Labe délku 370 kilometrů. Ve správě státního podniku Povodí Labe je celkem 9 352 km vodních toků, z toho regulovaných je více než polovina, dohromady 4 532 km.

KRPA PAPER, a.s.

Krpa paper
Speciální papíry z Podkrkonoší jsou exportovány do celého světa


KRPA PAPER je exportně orientovaná firma a své výrobky dodává nejen do celé řady evropských zemí, ale i do dalších kontinentů. Společnosti se daří navyšovat výrobu speciálních papírů přibližně o 2-tisíc tun ročně. Pravidelně investuje významnou část peněz do snižování spotřeby energií a do zlepšování efektivity a kvality výroby.

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Centrum vyzkumu globalnej zmeny AV
Brněnští vědci slaví úspěchy na mezinárodním poli


Globální oteplování a další významné globální jevy se v posledních letech dostávají do popředí zájmu nejen politiků, ale především vědců. Je to nadčasové a velmi důležité téma, které poskytuje řadu dosud neprozkoumaných jevů a především jejich vliv na životní prostředí.

VOP CZ, s.p.

VOP
Slavíme úspěch v civilním i vojenském sektoru


Historie státního podniku VOP CZ sahá až do roku 1946, kdy získala první zkušenosti s opravami vojenské techniky. Dnes se činnost podniku, jehož zakladatelem je Ministerstvo obrany České republiky, zaměřuje jak na vojenský, tak i civilní sektor.

ŠKODA MACHINE TOOL, a.s.

Skoda machine tool
Tradiční výrobce horizontek úspěšně obstává v tvrdé konkurenci


Celosvětově uznávaný výrobce těžkých obráběcích strojů dodává 90 % své produkce náročným zákazníkům na evropské, asijské i americké trhy. Společnosti ŠKODA MACHINE TOOL, a.s., se daří efektivně propojovat tradici výroby horizontálních vyvrtávaček s nepřetržitým vývojem a modernizací.

Porr, a.s.

Porr 2014
Přední stavební společnost se širokým záběrem a důrazem na kvalitu


Stojí za realizací celé řady pozemních staveb, jako jsou administrativní komplexy nebo hotely. Věnuje se rovněž vodohospodářské i dopravní výstavbě. V současné době společnost Porr pracuje na revitalizaci a sanaci úseku dálnice D1.

Armádní Servisní, p.o.

Armadni servisni
Hledá úspory, aby mohla investovat


Založena byla před 20 lety za účelem správy vojenských bytů. V současné době se ale Armádní Servisní, p.o., zaměřuje zejména na výrobu tepla a vody. Stejně jako ostatní příspěvkové organizace se musí vyrovnat se snižováním státního příspěvku.

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Sprava silnic Olomouckeho kraje
Kvalitná cestná sieť nie je len otázkou peňazí


Správa silnic Olomouckého kraje v súčasnosti spravuje viac ako 3-tisíc kilometrov ciest I. a II. triedy, ktoré spadajú do pôsobnosti samosprávnych krajov. K nim treba pripočítať aj viac ako 400 kilometrov ciest I. triedy v štátnej réžii.

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...